Документ 440-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.08.2016, підстава - 475-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 травня 2012 р. № 440
Київ

Питання Української частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 922 від 11.11.2015
№ 475 від 27.07.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Українську частину Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури, що додається.

2. Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1994 р. № 883 “Про створення Української частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 7, ст. 360) такі зміни:

на часткову зміну абзацу першого затвердити новий склад Української частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури згідно з додатком;

абзац п’ятий виключити.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2012 р. № 440

ПОЛОЖЕННЯ
про Українську частину Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури

1. Українська частина Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України (далі - Комісія).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення прав української меншини в Словацькій Республіці та словацької меншини в Україні;

організація розроблення та здійснення комплексу заходів щодо співробітництва між Україною та Словацькою Республікою з метою забезпечення реалізації прав національних меншин, розвитку освіти і культури;

сприяння створенню необхідних соціально-економічних та інших умов для збереження і розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності української меншини в Словацькій Республіці та словацької меншини в Україні;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення реалізації прав української меншини в Словацькій Республіці та словацької меншини в Україні.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

аналізує стан та перспективи розвитку соціально-економічних, демографічних та інших процесів, що відбуваються в українській меншині в Словацькій Республіці та словацькій меншині в Україні;

вживає заходів із забезпечення виконання органами виконавчої влади рішень Комісії;

проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади завдань щодо забезпечення реалізації прав української меншини в Словацькій Республіці та словацької меншини в Україні;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів і програм щодо захисту прав та задоволення потреб української меншини в Словацькій Республіці та словацької меншини в Україні;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також від Посольства України в Словацькій Республіці інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

скликати наради за участю представників центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Комісії;

звертатися в установленому порядку за сприяння Словацької частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури до державних і недержавних організацій Словацької Республіки з питань двостороннього співробітництва.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу Комісії входять голова, заступник голови, представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських організацій, народні депутати України.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 922 від 11.11.2015}

Головою Комісії є перший заступник Міністра культури.

{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанов КМ № 922 від 11.11.2015, № 475 від 27.07.2016}

Голова Комісії затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації оформлюються протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. Примірники протоколу надсилаються всім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінкультури.Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2012 р. № 440

СКЛАД
Української частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури

Перший заступник Міністра культури, голова Комісії

Заступник голови Закарпатської облдержадміністрації, заступник голови Комісії

Керівник структурного підрозділу Мінкультури, на який покладені функції щодо забезпечення прав національних меншин України та культурних зв’язків із закордонними українцями, секретар Комісії

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Представник структурного підрозділу Мінкультури, на який покладені функції з питань міжнародного співробітництва

Керівник структурного підрозділу МЗС, на який покладені функції з питань закордонних українців

Керівник структурного підрозділу МОН, на який покладені функції з питань освіти національних меншин України

Керівник структурного підрозділу Держкомтелерадіо, на який покладені функції щодо задоволення інформаційних потреб національних меншин України та закордонних українців

Керівник структурного підрозділу Закарпатської облдержадміністрації, на який покладені функції щодо забезпечення реалізації прав національних меншин України та зв’язків із закордонними українцями

Заступник керівника структурного підрозділу Закарпатської облдержадміністрації, на який покладені функції з питань освіти національних меншин України

Керівник структурного підрозділу Закарпатської облдержадміністрації, на який покладені функції з питань культури

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Словацькій Республіці

Народні депутати України (за згодою)

Представник словацької громадської організації в Україні (за згодою)

Представник товариства “Україна-Світ” (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 922 від 11.11.2015, № 475 від 27.07.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2012 р. № 440

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 212 “Про затвердження Положення про Українську частину Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури” (ЗП України, 1995 р., № 6, ст. 150).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 2005 “Про голову Української частини міжурядових комісій з питань національних меншин”.

3. Абзац четвертий підпункту 32 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 147 “Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 40, ст. 2683) та пункт 44 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою.

4. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань національностей та релігій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 960 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 55, ст. 2218).вгору