Документ 440-IV, перша редакція — Прийняття від 16.01.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
з питань оподаткування
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 14, ст.99 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. У пункті "о" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 2001 р., N 30, ст. 143; 2002 р., N 5, ст. 34) слова і цифри "до 1 січня 2003 року" замінити словами і цифрами "до 1 січня 2004 року".
 
     2. У пункті 11.33 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2001 р., N 30, ст. 143) слова і цифри "до 1 січня 2003 року" замінити словами і цифрами "до 1 січня 2004 року".
 
     3. У пункті 7.19 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2001 р., N 30, ст. 143) слова і цифри "до 1 січня 2003 року" замінити словами і цифрами "до 1 січня 2004 року".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 16 січня 2003 року
N 440-IVвгору