Документ 440-IV, перша редакція — Прийняття від 16.01.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з питань оподаткування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 14, ст.99 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У пункті "о" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний
тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 19, ст. 259; 2001 р., N 30, ст. 143; 2002 р., N 5, ст. 34) слова
і цифри "до 1 січня 2003 року" замінити словами і цифрами
"до 1 січня 2004 року".
2. У пункті 11.33 статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156; 2001 р., N 30, ст. 143) слова і цифри "до
1 січня 2003 року" замінити словами і цифрами "до 1 січня
2004 року".
3. У пункті 7.19 статті 7 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2001 р., N 30, ст. 143) слова і
цифри "до 1 січня 2003 року" замінити словами і цифрами
"до 1 січня 2004 року".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 січня 2003 року
N 440-IVвгору