Документ 44/97-ВР, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів України
щодо відповідальності за ухилення від сплати податків
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 12, ст.102 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

 
     II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни і доповнення:
 
     у частині другій статті 112 слово і цифри "статтями 148-1, 148-2" замінити словами і цифрами "частинами 2 і 3 статті 148-2";
 
     статтю 425 ( 1003-05 ) після слів і цифр "частиною 1 статті 148" доповнити словами і цифрами "частиною 1 статті 148-2".
 
     III. Встановити, що:
 
     1. Діяння, пов'язані з ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, справи про які на час набрання чинності цим Законом перебувають у стадії попереднього розслідування або судового розгляду, мають кваліфікуватися за новою редакцією статті 148-2 ( 2002-05 ) Кримінального кодексу України.
 
     2. Вироки на осіб, засуджених до позбавлення волі, які вчинили злочини, що мають кваліфікуватися за частиною 1 статті 148-2 в редакції цього Закону, підлягають перегляду з метою приведення їх у відповідність з новою редакцією зазначеної статті та вирішення питання про звільнення згаданих осіб від покарання або заміну його більш м'яким покаранням, з урахуванням конкретних обставин справи.
 
     3. Вироки на осіб, засуджених за статтею 148-2 Кримінального кодексу України до позбавлення волі, виконані на момент введення цього Закону в дію, перегляду не підлягають.
 
     4. За наявності підстав, передбачених статтями 6 і 54 Кримінального кодексу України ( 2001-05 ), органи прокуратури і внутрішніх справ повинні направити до судів за місцем винесення вироків або за місцем відбування покарання особами, засудженими за статтею 148-2 Кримінального кодексу України, які не відбули покарання, матеріали для приведення вироків на них у відповідність із цим Законом.
 
     5. Вироки на осіб, зазначених у статті 2 розділу III цього Закону, підлягають перегляду протягом двох місяців з дня набрання ним чинності.
 
     IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    Л.КУЧМА 
м. Київ, 5 лютого 1997 року
N 44/97-ВРвгору