Документ 44-2018-п, перша редакція — Прийняття від 31.01.2018
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 січня 2018 р. № 44
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 і від 25 травня 2016 р. № 364

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 “Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 78, ст. 2883; 2012 р., № 40, ст. 1547; 2013 р., № 44, ст. 1575; 2016 р., № 26, ст. 1019) і від 25 травня 2016 р. № 364 “Деякі питання реалізації принципу “єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 46, ст. 1667; 2017 р., № 95, ст. 2900) зміни, що додаються.

2. Державній фіскальній службі доопрацювати програмне забезпечення для реалізації цієї постанови протягом 30 днів.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2018 р. № 44

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 і від 25 травня 2016 р. № 364

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2011 р. № 1031:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Затвердити перелік товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, та критерії вибірковості фітосанітарного контролю супровідного дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з УКТЗЕД, згідно з додатками 1 і 2.”;

2) у пункті 2:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) санітарно-епідеміологічному контролю підлягають товари, що вивозяться за межі митної території України, у разі, коли цього вимагає країна-імпортер;”;

доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:

“2-1) фітосанітарному контролю підлягають товари, зазначені в переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту, що у разі, коли країни-імпортери вимагають супроводження об’єктів регулювання фітосанітарними документами під час експорту та реекспорту з України;”;

у підпункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

“пестициди і агрохімікати, які зареєстровані в Україні;”;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“медичні вироби, медичні вироби для діагностики in vitro та допоміжні засоби до них, а також активні медичні вироби, які імплантують, що пройшли процедуру оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;”;

3) доповнити постанову пунктами 2-1-2-3 такого змісту:

“2-1. Якщо товари, що вивозяться, не є об’єктами регулювання або країна-імпортер не вимагає супроводження об’єктів регулювання фітосанітарними документами під час експорту та реекспорту з України, контроль відповідності Міжнародному стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 15 “Регулювання дерев’яного пакувального матеріалу у міжнародній торгівлі” дерев’яного пакувального матеріалу як супровідного матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з УКТЗЕД, здійснюється органами доходів і зборів у разі, коли відповідно до законодавства з питань державної митної справи зазначені товари підлягають митному огляду.

У разі виявлення невідповідності маркування дерев’яного пакувального матеріалу вимогам Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 15 “Регулювання дерев’яного пакувального матеріалу у міжнародній торгівлі” посадова особа митного органу з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів, яка забезпечує взаємодію органів доходів і зборів, контролюючих органів та підприємств за принципом “єдиного вікна”, залучає до здійснення контролю державного фітосанітарного інспектора, який приймає рішення щодо експорту або відмови у експорті після проведення фітосанітарних процедур.

У разі надходження нотифікацій про невідповідність фітосанітарним заходам дерев’яного пакувального матеріалу відповідно до Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 13 контроль супровідного дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з УКТЗЕД, відповідного підприємства - експортера здійснюється державними фітосанітарними інспекторами протягом року з моменту інформування органів доходів і зборів. Інформація про надходження нотифікацій про невідповідність фітосанітарним заходам країни імпорту дерев’яного пакувального матеріалу відповідно до Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 13 подається Держпродспоживслужбою органам доходів і зборів не рідше ніж один раз на квартал.

2-2. У разі ввезення на митну територію України товарів у супроводі об’єктів регулювання - дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з УКТЗЕД, контроль відповідності вимогам Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 15 “Регулювання дерев’яного пакування матеріалу 7 міжнародній торгівлі” та фітосанітарним заходам здійснюється в розрізі країн державними фітосанітарними інспекторами з урахуванням аналізу та управління ризиками на підставі критеріїв вибірковості контролю дерев’яного пакувального матеріалу згідно з додатком 2. У разі невідповідності вимогам Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 15 “Регулювання дерев’яного пакувального матеріалу у міжнародній торгівлі” та фітосанітарним заходам відсоток вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю, визначається за більшим з критеріїв. Оновлення інформації про виявлені порушення фітосанітарних заходів у разі ввезення дерев’яного пакувального матеріалу проводиться один раз на квартал.

Інформаційно-телекомунікаційна система органів доходів і зборів, яка забезпечує взаємодію органів доходів і зборів, контролюючих органів та підприємств за принципом “єдиного вікна”, автоматично формує відмітку про здійснення фітосанітарного контролю зазначених товарів на підставі аналізу та управління ризиками відповідно до критеріїв вибірковості контролю та повідомляє підприємству про автоматично сформовані рішення.

2-3. Держпродспоживслужба здійснює розміщення на своєму офіційному веб-сайті оновлену інформацію, яка стосується вибірковості фітосанітарного контролю супровідного дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з УКТЗЕД.”;

4) у додатку до постанови слово “Додаток” замінити словом і цифрою “Додаток 1”;

5) доповнити постанову додатком 2 такого змісту:


“Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2011 р. № 1031

КРИТЕРІЇ
вибірковості фітосанітарного контролю супровідного дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з УКТЗЕД

Кількість виявлених порушень фітосанітарних вимог України у разі ввезення дерев’яного пакувального матеріалу за рік

Відсоток вантажів з дерев’яним пакувальним матеріалом, які підлягають фітосанітарному контролю під час імпорту

Розповсюдження в країнах експорту регульованих шкідливих організмів та інформація про їх виявлення країнами ЄС (офіційні веб-сайти EPPO та EUROPHYT)

Відсоток вантажів з дерев’яним пакувальним матеріалом, які підлягають фітосанітарному контролю під час імпорту

0-2 випадки

10

0 видів

10

3-4 випадки

25

1-2 види

25

5-9 випадків

50

3-4 види

50

10 і більше випадків

100

5 і більше видів

100”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. № 364:

1) пункт 4-1 викласти в такій редакції:

“4-1. Установити, що до 31 січня 2019 р. рішення про здійснення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів приймається підприємством у разі:

ввезення (пересилання) на митну територію України товарів у міжнародних поштових відправленнях або у міжнародних експрес-відправленнях, а також у разі переміщення товарів транзитом;

вивезення за межі митної території України товарів, які перетинають митний кордон іншим, ніж автомобільний, видом транспорту;

декларування товарів в місцях митного оформлення, які перебувають менше 90 днів у переліку місць митного оформлення товарів, в яких застосовується Порядок, затверджений цією постановою.”;

2) у Порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом “єдиного вікна” з використанням електронних засобів передачі інформації, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 4 після слів “декларування товарів” доповнити словами “підприємствами із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа”;

пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Інформаційна система цілодобово забезпечує можливість уповноваженим посадовим особам та підприємствам здійснювати заходи, передбачені цим Порядком, та зберігає документи і протоколи дій її користувачів протягом 1095 днів.”;

пункт 19 викласти в такій редакції:

“19. У пунктах пропуску через державний кордон України, в яких забезпечено функціонування комплексів автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, радіологічний контроль вважається завершеним, якщо товари випущені з такого пункту пропуску через державний кордон України для переміщення їх у митницю призначення.

У разі виявлення перевищення природного радіаційного фону комплексами автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів уповноваженою посадовою особою державного органу, уповноваженого на здійснення державного радіологічного контролю, в інформаційній системі формується повідомлення для органу доходів і зборів про негативні результати проведення радіологічного контролю та здійснюється радіологічний контроль товарів.

Після здійснення радіологічного контролю уповноважена посадова особа протягом 30 хвилин вносить інформацію про здійснення такого контролю до інформаційної системи.

Співставлення відомостей про випуск товарів з такого пункту пропуску, даних, що містяться у відповідних графах митної декларації, та інформації про негативні результати проведення радіологічного контролю здійснюється автоматично. Відсутність повідомлення для органу доходів і зборів про негативні результати проведення радіологічного контролю свідчить про позитивні результати його проведення у зазначених пунктах пропуску, незалежно від рішення підприємства про застосування положень цього Порядку, а проставлення на товаросупровідних (товаротранспортних) документах відповідних відміток про проведення державного радіологічного контролю не здійснюється.”;

абзац перший пункту 20 викласти в такій редакції:

“20. У разі завершення у повному обсязі державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного чи радіологічного контролю уповноваженими посадовими особами в пунктах пропуску через державний кордон України такі посадові особи протягом 30 хвилин з моменту завершення контролю вносять з використанням веб-інтерфейсу до інформаційної системи відмітку про його здійснення, незалежно від рішення підприємства про застосування положень цього Порядку.”;

в абзаці шостому пункту 22 слово “(інспектування)” виключити;

пункт 25 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Контролюючі органи з урахуванням кадрових та матеріальних ресурсів забезпечують здійснення відповідних видів державного контролю згідно з графіком роботи структурних підрозділів органів доходів і зборів.”.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

абзац перший пункту 33 викласти в такій редакції:

“33. У разі ввезення товарів на митну територію України та здійснення їх митного оформлення у пунктах пропуску через державний кордон України підприємство може для здійснення відповідних видів державного контролю надіслати органові доходів і зборів електронне повідомлення та скановані копії документів з електронним цифровим підписом, що необхідні для здійснення відповідного виду державного контролю.”;

у підпункті 4 пункту 37 слова “у визначений підприємством час” замінити словами і цифрами “у визначений підприємством час. Огляд (інспектування) товарів чи відбір зразків повинен бути призначений на найближчий можливий час, але не пізніше ніж через 12 робочих годин від часу, запропонованого підприємством.”.вгору