Про затвердження Програми розвитку державної системи використання повітряного простору України на 2010-2014 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, План, Заходи від 13.01.201044
Документ 44-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.06.2013, підстава - 372-2013-п, 380-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 січня 2010 р. № 44
Київ

Про затвердження Програми розвитку державної системи використання повітряного простору України на 2010-2014 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 372 від 29.05.2013
№ 380 від 29.05.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Програму розвитку державної системи використання повітряного простору України на 2010-2014 роки, що додається.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2010 р. № 44

ПРОГРАМА
розвитку державної системи використання повітряного простору України на 2010-2014 роки

Характеристика державної системи використання повітряного простору України та перспективи її розвитку

Повітряний транспорт і пов'язана з ним інфраструктура справляють значний вплив на розвиток ринку пасажирських і вантажних перевезень та економіку держави в цілому. За прогнозами фахівців світовий парк повітряних суден буде збільшуватися з року в рік, отже, навантаження на державну систему використання повітряного простору України теж буде зростати. У європейських державах кількість польотів поступово збільшується. В Україні після деякого зменшення кількості польотів у 2009-2010 роках також прогнозується їх поступове збільшення.

До державної системи використання повітряного простору України входять органи виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері використання повітряного простору України, підприємства та організації, підрозділи об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України, на які покладено функції з організації повітряного руху, радіотехнічного, аеронавігаційного та метеорологічного забезпечення авіації, підготовки та опублікування нормативних документів з питань аеронавігації, наукового супроводу процесів у сфері використання повітряного простору України, а також підготовки фахівців для зазначеної сфери та проведення їх медичної сертифікації.

Значна частина аеронавігаційного обладнання, що використовується в Україні, є застарілим і потребує ремонту та значних витрат на технічне обслуговування. Так, у 92 відсотків радіолокаторів строк придатності до використання давно минув, однак їх експлуатація здійснюється за рахунок продовження ресурсу.

Законодавство з питань аеронавігаційного обслуговування потребує гармонізації з відповідними нормативними документами європейського співтовариства у сфері Єдиного європейського неба.

Технічна зношеність обладнання та недосконалість законодавства у сфері використання повітряного простору України не дають змоги повною мірою використати транзитний потенціал держави та негативно впливають на процес інтеграції вітчизняної системи у світову систему використання повітряного простору.

Для забезпечення функціонування та розвитку державної системи використання повітряного простору України планується створити аеронавігаційну інтегровану мережу зв'язку, яка стане прообразом майбутнього національного сегмента світової мережі авіаційного електрозв'язку, створеного на основі магістральної транспортної телекомунікаційної мережі Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.

Потребує оптимізації також навігаційна інфраструктура в аеропортах з невисокою інтенсивністю польотів ("Бердянськ", "Вінниця", "Івано-Франківськ", "Ізмаїл", "Кривий Ріг", "Тернопіль", "Чернівці", "Полтава", "Рівне", "Сєвєродонецьк", "Суми", "Хмельницький", "Черкаси").

Передбачається заміна засобів спостереження на основних аеродромах та маршрутах. Планується провести модернізацію автоматизованих систем керування повітряним рухом, планування та контролю за використанням повітряного простору України, вдосконалення метеорологічного забезпечення польотів на маршрутах, передпольотної підготовки екіпажів шляхом удосконалення системи централізованого метеорологічного забезпечення аеронавігації.

Мета та основні завдання Програми

Мета Програми полягає у реалізації державної політики щодо розвитку державної системи використання повітряного простору України, підвищення рівня безпеки польотів, зміцнення суверенітету держави та адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а також підготовці державної системи використання повітряного простору України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Основними завданнями Програми є:

створення умов для забезпечення безпечного, якісного та ефективного аеронавігаційного обслуговування цивільних і державних повітряних суден;

удосконалення законодавства з питань функціонування об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху та підготовки персоналу з питань організації повітряного руху;

приведення законодавства з питань аеронавігаційного обслуговування та організації повітряного руху у відповідність з вимогами Міжнародної організації цивільної авіації, Європейської організації з безпеки аеронавігації;

удосконалення організації повітряного руху шляхом оновлення систем зв'язку, навігації, спостереження;

гармонізація та інтеграція системи організації повітряного руху України до Європейської системи організації повітряного руху.

Очікувані результати та необхідні ресурси для виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити рівень безпеки польотів;

підвищити статус України як авіаційної держави та реалізувати її транзитний потенціал;

підвищити надійність і якість обслуговування повітряного руху;

впровадити новітні технології обслуговування, здійснити перехід на сучасне обладнання;

ввести нові маршрути повітряного руху та збільшити пропускну спроможність вже існуючих маршрутів;

створити нові робочі місця;

збільшити рівень відрахувань до Державного бюджету України (за рахунок податку на прибуток та відрахувань до фондів соціального страхування).

Фінансування Програми передбачається здійснити за рахунок власних коштів Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (орієнтовно 70 відсотків) та коштів інвесторів (орієнтовно 30 відсотків). Сума коштів, необхідних для виконання Програми, може змінюватися відповідно до технологічних вимог функціонування державної системи використання повітряного простору та поточної макроекономічної ситуації.

Для виконання Програми необхідно здійснити заходи згідно з додатком.

Управління та контроль за виконанням Програми

Мінінфраструктури разом з Міноборони здійснюють координацію та контроль за виконанням Програми.

{Абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 372 від 29.05.2013}

Безпосереднє здійснення заходів Програми покладається на Державне підприємство обслуговування повітряного руху України.Додаток
до Програми

ПЛАН
заходів щодо забезпечення розвитку державної системи використання повітряного простору України на 2010-2014 роки

Найменування заходу

Центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання і контроль

Строк виконання, роки

Загальні витрати, тис. гривень

1.

Розроблення та впровадження програмного забезпечення для інформаційних систем збирання та аналізу показників безпеки під час організації повітряного руху

Мінінфраструктури

2010-2013

800

2.

Розроблення та впровадження сучасних засобів об'єктивного контролю та моделюючого комплексу

-"-

-"-

500

3.

Супроводження та виконання плану конвергенції та імплементації для України з урахуванням Європейського плану конвергенції та імплементації

Мінінфраструктури
Міноборони

2010-2014

80000

4.

Утворення центрів організації повітряного руху на базі відповідних районних диспетчерських центрів

-"-

2010-2013

100

5.

Проведення досліджень щодо доцільності впровадження у повітряному просторі України та над відкритим морем вільних маршрутів

-"-

2014

50

6.

Впровадження схем стандартного вильоту і прибуття із застосуванням принципів точної зональної навігації на аеродромах аеропортів "Бориспіль", "Харків", "Донецьк", "Сімферополь", "Львів", "Одеса" та "Дніпропетровськ"

Мінінфраструктури

2010-2014

1400

7.

Удосконалення менеджменту повітряного простору в Україні відповідно до вимог ІКАО, Євроконтролю та ЄС

Мінінфраструктури
Міноборони

2010-2013

100

8.

Модернізація обладнання ДВЧ-діапазону Украероруху для забезпечення авіаційного повітряного зв'язку в районних диспетчерських центрах та аеродромних диспетчерських вежах у мм. Сімферополь, Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Київ, Харків, Донецьк

Мінінфраструктури

2010-2014

141800

9.

Створення магістральної телекомунікаційної мережі Украероруху за першим та другим етапом

-"-

2010-2012

6250

10.

Удосконалення телекомунікаційної інфраструктури Украероруху щодо приєднання центрів керування повітряного руху до мереж зв'язку загального користування

-"-

2010-2013

10000

11.

Установлення сучасних систем мовного зв'язку на об'єктах обслуговування повітряного руху Украероруху у мм. Бориспіль, Київ, Харків, Донецьк, Запоріжжя, Ужгород, Миколаїв, розширення та модернізація існуючих систем комутації мовного зв'язку

-"-

2010-2014

10000

12.

Установлення цифрових АТС у службах обслуговування повітряного руху Украероруху у мм. Маріуполь, Миколаїв та Херсон, модернізація АТС у Дніпропетровському регіональному структурному підрозділі

-"-

2010-2012

2500

13.

Модернізація мережі автоматизованого фіксованого авіаційного зв'язку та її інтеграція

-"-

2010-2014

5000

14.

Оснащення аеродромів Повітряних Сил Збройних Сил терміналами автоматизованого фіксованого авіаційного зв'язку

Мінінфраструктури
Міноборони

2010

320

15.

Модернізація каналів зв'язку, технічних засобів для взаємодії користувачів повітряним простором з органами обслуговування повітряного руху, органами управління Міноборони

Міноборони
Мінінфраструктури

2010-2011

200

16.

Модернізація аеродромних систем спостереження:

Мінінфраструктуриперший етап - впровадження нових аеродромних радіолокаторів з режимом S в аеропортах "Бориспіль", "Сімферополь", "Львів", "Дніпропетровськ", "Одеса"


2010

115200

другий етап - модернізація аеродромних радіолокаторів в аеропортах "Івано- Франківськ", "Маріуполь", "Миколаїв", "Чернівці"


2011-2013

32000

17.

Модернізація систем спостереження за повітряним рухом в районах аеродромів аеропортів "Донецьк" і "Ужгород"

-"-

2010-2011

16000

18.

Заміна маршрутних радіолокаційних систем спостереження в Одеському регіональному структурному підрозділі Украероруху та у мм. Житомирі і Дубному на нові з режимом S

-"-

2010-2014

31000

19.

Створення мережі збирання, оброблення та розповсюдження даних спостереження Украероруху. Надання доступу підрозділам Повітряних Сил Збройних Сил до зазначеної мережі

Мінінфраструктури
Міноборони

2010-2012

20000

20.

Заміна інструментальних систем посадки у мм. Львові і Харкові

Мінінфраструктури

2010-2011

15000

21.

Оптимізація навігаційної інфраструктури

-"-

2010-2013

14000

22.

Впровадження функціональних доповнень до глобальної навігаційної супутникової системи

Мінінфраструктури
НКАУ

2013

3000

23.

Створення системи відеоспостереження за злітнопосадковими смугами на аеродромах аеропортів "Бориспіль", "Жуляни", "Харків", "Луганськ", "Маріуполь", "Донецьк"

Мінінфраструктури

2010-2012

2000

24.

Модернізація автоматизованих систем керування повітряним рухом Украероруху

-"-

2010-2014

35820

25.

Автоматизація процесу проведення аналізу перешкод, що можуть створити загрозу безпеці повітряного руху

-"-

2010-2011

300

26.

Модернізація системи аналізу характеристик якості радіолокаційного спостереження в центрах керування повітряним рухом Украероруху

-"-

2010

2000

27.

Впровадження обладнання для нових аеродромнодиспетчерських вишок Украероруху в аеропортах "Севастополь", "Сімферополь", "Одеса", "Дніпропетровськ", "Донецьк"

Мінінфраструктури

2010-2014

12000

28.

Установлення льотного та диспетчерських тренажерів у навчальносертифікаційному центрі Украероруху

-"-

2010-2011

9300

29.

Модернізація диспетчерських тренажерів Украероруху

-"-

2010-2012

7000

30.

Модернізація автоматизованої системи "Центр" та її віддалених робочих місць

-"-

2010-2011

2000

31.

Підготовка систем автоматичної диспетчеризації комплексів життєзабезпечення об'єктів організації повітряного руху в Одеському, Донецькому, Харківському регіональних структурних підрозділах Украероруху та підрозділі "Київцентраеро" Украероруху

-"-

-"-

2000

32.

Установлення віддалених терміналів автоматизованої системи "Центр" на командних пунктах Повітряних Сил Збройних Сил

Міноборони
Мінінфраструктури

2010-2013

2000

33.

Підготовка технікоекономічного обґрунтування та бізнес-плану поетапного укрупнення районних диспетчерських центрів, визначення їх оптимальної кількості та місць розташування на період до 2020 року

Мінінфраструктури

2010-2012

100

34.

Впровадження автоматизованих систем для польотноінформаційного обслуговування в районі аеродромів

-"-

-"-

1000

35.

Будівництво нових аеродромних диспетчерських вишок в аеропортах "Севастополь", "Сімферополь", "Одеса", "Дніпропетровськ"

-"-

2010-2014

40000

36.

Будівництво офісу Украероруху

-"-

-"-

135000 (у тому числі 35000 - власні кошти, 100000 - залучені кошти)

37.

Реалізація бізнесплану поетапного укрупнення районних диспетчерських центрів

-"-

-"-

200000

38.

Модернізація систем радіомовних передач ДВЧ-діапазону для інформаційного обслуговування на маршрутах

-"-

2010

1200

39.

Впровадження централізованої системи метеорологічного забезпечення аеронавігації на маршрутах і встановлення в районних диспетчерських центрах та брифінгофісах віддалених робочих станцій

Мінінфраструктури
ДСНС

2010-2012

2250

40.

Придбання, встановлення та використання за призначенням двох допплерівських метеорологічних радіолокаторів на визначених аеродромах

-"-

2010-2013

після прийняття рішення на державному рівні

41.

Створення та модернізація аеронавігаційної бази даних, технічних, програмних засобів автоматизації та зв'язку служби аеронавігаційної інформації

Мінінфраструктури

2010-2014

2100 після прийняття рішення на державному рівні

42.

Створення електронних баз даних про місцевість і фізичні перешкоди в Україні у визначених районах відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації

-"-

2010-2013

500

43.

Модернізація банку даних електронних карт території України

-"-

2010-2014

250

44.

Проведення навчань з вдосконалення взаємодії підрозділів, що входять до аеронавігаційної системи України, у мирний час та в особливий період

Мінінфраструктури
Міноборони

-"-

100

45.

Розроблення та впровадження єдиної комплексної автоматизованої системи керування виробництвом Украероруху

Мінінфраструктури

-"-

15000

46.

Організація вивчення англійської мови фахівцями аеронавігаційної системи України

-"-

-"-

17000

47.

Підвищення кваліфікації фахівців аеронавігаційної системи України

-"-

-"-

12000

48.

Впровадження системи довгострокового (десять років) та середньострокового (п'ять років) управління та планування людських ресурсів для аеронавігаційної системи України

-"-

2010-2011

100

49.

Впровадження системи оплати праці та мотивації фахівців аеронавігаційної системи України

-"-

2011

10

50.

Впровадження системи якості в підрозділах Украероруху

-"-

2010-2011

150

51.

Реалізація спільних проектів зв'язку, навігації, спостереження, організації повітряного руху в рамках регіональної асоціації з розвитку аеронавігаційного обслуговування

-"-

2010-2014

у межах членських внесків до міжнародних організацій та асоціацій

52.

Медичне страхування та реабілітаційне лікування персоналу з питань організації повітряного руху

-"-

-"-

у межах затвердженого фінансового плану Украероруху на відповідний рік

53.

Забезпечення соціальних гарантій, передбачених колективним договором і законодавством

-"-

-"-

-"-

54.

Розроблення пропозицій щодо внесення змін до Повітряного кодексу України

-"-

2010-2011


55.

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Положення про використання повітряного простору України

Мінінфраструктури
Міноборони

-"-


56.

Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань аеронавігаційного обслуговування

Мінінфраструктури

2010-2013


57.

Розроблення пропозицій щодо врегулювання на законодавчому рівні питань стосовно добровільних повідомлень про порушення під час обслуговування повітряного руху

-"-

2010-2011


58.

Підготовка проекту Стратегії розвитку аеронавігаційної системи України на період до 2020 року

Мінінфраструктури
Міноборони

2010-2012


59.

Розроблення Програми забезпечення безпеки польотів у сфері організації повітряного руху

-"-

2010-2014


60.

Установлення порядку надання послуг з аеронавігаційного обслуговування на цивільних аеродромах України (перелік контрольованих та неконтрольованих аеродромів, види обслуговування повітряного руху та години роботи). Впровадження польотноінформаційного обслуговування на визначених цивільних аеродромах

Мінінфраструктури

-"-


61.

Визначення фактичної та прогнозованої пропускної спроможності секторів обслуговування повітряного руху, диспетчерських районів (зон) та цивільних аеродромів

-"-

-"-


62.

Удосконалення елементів структури повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, відповідальність за забезпечення аеронавігації в якому покладено на Україну

Мінінфраструктури
Міноборони

-"-


63.

Подальша реалізація Концепції гнучкого використання повітряного простору

-"-

2010-2013


64.

Утворення підрозділів метеорологічного забезпечення аеронавігації на маршрутах

Мінінфраструктури
ДСНС

2010


65.

Надання підрозділам Збройних Сил доступу до метеорологічної інформації систем централізованого метеорологічного забезпечення аеронавігації Украероруху

Мінінфраструктури
Міноборони

2010-2012


66.

Удосконалення об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху

-"-

2010-2014


67.

Удосконалення взаємодії органів менеджменту повітряного простору України з органами менеджменту повітряного простору сусідніх держав

-"-

-"-


68.

Оптимізація чисельності військовослужбовців підрозділів об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху з урахуванням завдань та функцій, що на них покладаються

-"-

2010-2011


69.

Розроблення та впровадження нормативів щодо чисельності фахівців аеронавігаційної системи України

Мінінфраструктури

-"-


70.

Організація та супроводження єдиної автоматизованої бази даних персоналу аеронавігаційної системи України

-"-

2010-2013


71.

Впровадження системи показників діяльності провайдера аеронавігаційного обслуговування протягом 2010-2013 років

-"-

2010


72.

Визначення та затвердження завдань і функцій, які покладаються на підрозділи аеронавігаційної системи України в особливий період

Міноборони
Мінінфраструктури

-"-


73.

Підготовка та проведення спільних тренувань і навчань з переведення роботи аеронавігаційної системи України у мирний час на роботу в особливий період, відпрацювання дій в особливий період та в кризових ситуаціях

-"-

2010-2014
вгору