Документ 44-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.07.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.07.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Міжнародної конвенції
про цивільну відповідальність за шкоду
від забруднення нафтою
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 35, ст.260 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Приєднатися до Міжнародної конвенції про цивільну
відповідальність за шкоду від забруднення нафтою ( 995_806 ),
підписаної 27 листопада 1992 року у м. Лондоні (додається*).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом розробити і затвердити методику
обрахунків збитків за забруднення нафтою, включаючи майбутні
втрати доходів внаслідок порушення господарської діяльності.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 липня 2002 року
N 44-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору