Документ 4392-XI, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 32, ст. 631 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 10 липня
1987 року "Про кримінальну відповідальність за захоплення
заложників" Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
2. Встановити, що в справах про злочини, передбачені статтею
123-1 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство
провадиться слідчими прокуратури.
У зв'язку з цим у частині першій статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 )
цифри "123" замінити цифрами "123, 123-1".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 31 липня 1987 р.
N 4392-XIвгору