Документ 4392-XI, перша редакція — Прийняття від 31.07.1987
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 32, ст. 631 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 10 липня
1987 року "Про кримінальну відповідальність за захоплення
заложників" Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кримінального кодексу Української РСР
( 2001-05 ) такі доповнення і зміни:
1) доповнити Кодекс статтею 123-1 такого змісту:
"С т а т т я 123-1. Захоплення заложників
Захоплення або тримання особи як заложника, поєднані з
погрозою вбивством, заподіянням тілесних ушкоджень або дальшим
триманням цієї особи, з метою спонукання держави, міжнародної
організації, фізичної або юридичної особи чи групи осіб вчинити
або утриматися від вчинення якої-небудь дії як умови звільнення
заложника, - караються позбавленням волі на строк до десяти років.
Ті самі дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна або без такої.
Чинність цієї статті не поширюється на випадки вчинення
такого злочину на території СРСР, коли особа, яка захопила або
тримає заложника, перебуває на території СРСР, і ця особа, а також
заложник є громадянами СРСР";
2) частину другу статті 7-1 після слів і цифр "згвалтування
(стаття 117)" доповнити словами і цифрами "захоплення заложників
(стаття 123-1)";
3) у частині першій статті 26:
пункт 1 після слів "згвалтування малолітньої (стаття 117
частини 3 і 4)" доповнити словами і цифрами "захоплення заложників
(стаття 123-1)";
пункт 2 після слів і цифр "згвалтування (стаття 117)"
доповнити словами і цифрами "захоплення заложників (стаття
123-1)";
4) пункт 3 статті 52-1 після слів і цифр "згвалтування
малолітньої (стаття 117 частина 4)" доповнити словами і цифрами
"захоплення заложників (стаття 123-1)";
5) пункт 2 частини шостої статті 53 після слів і цифр
"згвалтування малолітньої (статті 117 частини 3 і 4)" доповнити
словами і цифрами "захоплення заложників (стаття 123-1)";
6) у частині другій статті 186 слова і цифри "статтями 217-2
(угон повітряного судна)" замінити словами і цифрами "статтями
123-1 (захоплення заложників), 217-2 (угон повітряного судна)";
7) частину першу статті 187 після слів "а так само
згвалтування малолітньої)" доповнити цифрами і словами "123-1
(захоплення заложників)".
2. Встановити, що в справах про злочини, передбачені статтею
123-1 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство
провадиться слідчими прокуратури.
У зв'язку з цим у частині першій статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 )
цифри "123" замінити цифрами "123, 123-1".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 31 липня 1987 р.
N 4392-XIвгору