Документ 438-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.05.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 травня 2008 р. N 438
Київ
Про порядок використання у 2008 році субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання
вагонів для комунального електротранспорту
(тролейбусів і трамваїв)

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Установити, що у 2008 році субвенція, передбачена у
державному бюджеті ( 107-17 ) місцевим бюджетам на придбання
вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і
трамваїв), використовується відповідно до Порядку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 350
( 350-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 16, ст. 623,
N 83, ст. 3074).
Внести до зазначеного Порядку ( 350-2007-п ) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2008 р. N 438
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання у 2007 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на придбання вагонів для комунального електротранспорту
(тролейбусів і трамваїв) ( 350-2007-п )

1. У пункті 2 слова і цифри "Про Державний бюджет України на
2007 рік" ( 489-16 ) замінити словами і цифрами "Про Державний
бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України" ( 107-17 ).
2. Абзац перший пункту 3 замінити абзацами такого змісту:
"3. Субвенція надається за умови, що місцевими органами
виконавчої влади або органами місцевого самоврядування:
передбачено виділення з місцевого бюджету та залучення з
інших джерел такого самого обсягу коштів для придбання тролейбусів
і трамваїв;
укладено на 2008 рік договір про організацію надання
транспортних послуг відповідно до вимог Закону України "Про
міський електротранспорт" ( 1914-15 ).
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.
3. Друге речення пункту 5 викласти в такій редакції: "При
цьому перевага надається рухомому складу, що має тяговий привід з
імпульсним керуванням тяговими двигунами та низький рівень підлоги
(для тролейбусів) для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями.".
4. Доповнити Порядок ( 350-2007-п ) пунктом 5-1 такого
змісту:
"5-1. Граничний розмір бюджетних зобов'язань, узятих за
загальним фондом державного бюджету, не повинен перевищувати
квартального обсягу бюджетних призначень.
Бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом державного
бюджету беруться лише після надходження коштів до спеціального
фонду.
Мінжитлокомунгосп щомісяця до 10 числа наступного періоду
повідомляє Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям про стан
надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету.
Субвенція спрямовується насамперед на виконання бюджетних
зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного
казначейства.".
5. У пункті 6 слова "відповідно до Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 )
замінити словами "відповідно до законодавства".вгору