Документ 438-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 30.03.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 2002 р. N 438
Київ
Про затвердження заходів з організаційного
забезпечення виконання Програми
"Українське вугілля" на 2002 рік

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити заходи з організаційного забезпечення виконання
Програми "Українське вугілля" на 2002 рік (додаються).
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
19 вересня 2001 р. N 1205 ( 1205-2001-п ) "Про затвердження
Програми "Українське вугілля" (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 38, ст. 1731) зміни, що додаються.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 2 березня 1994 р. N 141 ( 141-94-п ) "Про
затвердження Програми розвитку вугільної промисловості та
соціальної сфери шахтарських регіонів на період до 2005 року".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2002 р. N 438
ЗАХОДИ
з організаційного забезпечення виконання
Програми "Українське вугілля" на 2002 рік
--------------------------------------------------------------------------------- Зміст заходу | Виконавці | Термін виконання --------------------------------------------------------------------------------- Підвищення ролі вугільної промисловості у
забезпеченні енергетичної безпеки держави
і сприянні розвитку вітчизняного
металургійного комплексу
Нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної якісної енергетичної та високотехнологічної коксівної
вугільної продукції
1. Забезпечити видобуток вугілля в обсязі Мінпаливенерго протягом року 81,8 млн. тонн, у тому числі 46,3 млн.
тонн - для потреб енергетики
2. Завершити розроблення Програми Мінпаливенерго до 1 грудня використання вторинних вугільних Мінпромполітики
ресурсів галузеві інститути
3. Продовжити будівництво 3 нових шахт з Мінпаливенерго протягом року введенням в експлуатацію потужності з Мінекономіки
видобутку вугілля на шахті Мінфін
"Самсонівська - Західна" в обсязі 250 галузеві інститути
тис. тонн на рік, наступних черг
будівництва 2 шахт і 1 буровугільного
розрізу, 43 нових горизонтів та
реконструкцію 6 діючих шахт
4. Розробити і затвердити Програму Мінпаливенерго до 31 грудня оптимізації вугледобувного та Національна академія
вуглепереробного виробництва ДХК наук
"Олександріявугілля" з урахуванням Національна гірнича
виробничих, побутових потреб в академія
електричній і тепловій енергії та галузеві інститути
постачання бурого вугілля на
теплоелектростанції
Відродження ролі науки в розвитку вугільної
промисловості та реформування наукових установ
вугільної галузі
5. Здійснити заходи з реформування Мінпаливенерго протягом року галузевих наукових установ МОН
Національна академія
наук
галузеві інститути
6. Сформувати галузеве замовлення на Мінпаливенерго IV квартал наукові, науково-технічні та Мінекономіки
проектно-конструкторські розробки у Національна академія наук вугільній галузі і забезпечити їх галузеві інститути
належне фінансування

7. Визначити пріоритетність наукових Мінпаливенерго - " - розробок з метою їх використання у МОН
процесі реформування та розвитку Національна академія
галузі наук
галузеві інститути
8. Забезпечити функціонування постійно Мінпаливенерго протягом року діючої системи інформування про МОН
наукові розробки, результати яких Національна академія
використовуватимуться у вугільній наук
промисловості галузеві інститути
Реформування шахтовуглебудівного комплексу
9. Забезпечити виконання програми Мінпаливенерго - " - завантаження підприємств
шахтовуглебудівного комплексу
10. Розробити Програму фінансового Мінпаливенерго до 1 липня оздоровлення та технічного Мінекономіки
переоснащення підприємств
шахтовуглебудівного комплексу
Зміна структури споживання первинних енергоносіїв
11. Розробити і затвердити Мінекономіки III квартал паливно-енергетичний баланс, баланси Мінпаливенерго
основних видів енергоресурсів та Мінпромполітики
баланс споживання вітчизняного вугілля
металургійним комплексом країни з
урахуванням обсягів вугілля, які
передбачено видобути у наступному році
12. Підготувати прогнозні розрахунки Мінекономіки III квартал економічної ефективності зміни Мінпаливенерго
структури споживання первинних Національна академія
енергоносіїв із збільшенням обсягів наук
використання вугілля власного
видобутку та скороченням імпорту
енергоносіїв
Реформування відносин власності та удосконалення системи
управління галуззю
Створення умов для реформування відносин
власності у вугільній промисловості
13. Завершити корпоратизацію шахт Мінпаливенерго до 1 жовтня (розрізів) та державну реєстрацію Фонд державного
емісії акцій відповідних відкритих майна
акціонерних товариств Державна комісія
з цінних паперів та
фондового ринку
Приватизація на конкурсних засадах
інвестиційно привабливих шахт (розрізів),
рентабельність яких дає змогу перейти до
самофінансування
14. Уточнити перелік інвестиційне Мінпаливенерго до 1 червня привабливих шахт (розрізів) для Мінекономіки
приватизації за гроші на конкурсних Фонд державного
засадах майна
15. Затвердити для кожної інвестиційно Фонд державного протягом року привабливої шахти (розрізу) майна
план-графік проведення заходів щодо Мінпаливенерго
приватизації за кошти на конкурсних Мінекономіки
засадах
Приватизація на пільговій основі потенційно
інвестиційно привабливих шахт (розрізів) з
проведенням конкурсів програм їх розвитку
16. Уточнити перелік потенційно Мінпаливенерго до 1 червня інвестиційно привабливих шахт Мінекономіки
(розрізів) для приватизації на Фонд державного
пільговій основі з проведенням майна
конкурсів програм їх розвитку
17. Затвердити для кожної потенційно Фонд державного протягом року інвестиційно привабливої шахти майна
(розрізу) план-графік проведення Мінпаливенерго
заходів щодо приватизації на пільговій Мінекономіки
основі з урахуванням результатів
конкурсів програм їх розвитку
Передача об'єктів соціальної інфраструктури
у комунальну власність
18. Визначити перелік об'єктів соціальної Мінпаливенерго до 1 липня інфраструктури, які повинні бути облдержадміністрації
передані у комунальну власність та органи місцевого
самоврядування
(за згодою) вугільних
регіонів
19. Забезпечити передачу об'єктів Мінпаливенерго протягом року соціальної інфраструктури у комунальну облдержадміністрації
власність, крім та органи місцевого
санаторіїв-профілакторіїв, баз самоврядування
відпочинку, дитячих оздоровчих таборів (за згодою) вугільних
(які можуть передаватися тільки за регіонів
рішенням власника та за погодженням
трудового колективу, галузевих
профспілок)
Удосконалення ринку вугільної продукції
Забезпечення розрахунків за вугільну продукцію грошима
20. Забезпечити 100-відсоткову грошову Мінпаливенерго з 1 травня оплату вугільної продукції, що
постачається на теплоелектростанції
21. Опрацювати питання та визначитися Мінпаливенерго до 1 липня щодо ліквідації заборгованості
теплоелектростанцій за відвантажене
енергетичне вугілля, що виникла у
минулі роки
Удосконалення цінової політики щодо вугільної продукції
22. Вжити заходів до визначення ціни на Мінекономіки до 1 червня енергетичне та коксівне вугілля Мінпаливенерго
залежно від його енергетичної та Мінпромполітики
технологічної цінності Мінфін
Антимонопольний
комітет
Адаптація діючої системи контролю за якістю
вугільної продукції до європейських та
світових стандартів і норм
23. Розробити і запровадити державні Держстандарт протягом року стандарти на вугільну продукцію, Мінпаливенерго
гармонізовані з відповідними Мінпромполітики
європейськими та світовими вимогами Мінекономіки
24. Розробити комплекс заходів щодо Мінпаливенерго до 1 червня доведення зольності вугілля, яке
постачається на електростанції, до
технічних вимог їх котлоагрегатів
Фінансове оздоровлення підприємств вугільної промисловості
Максимальне зменшення кредиторської та дебіторської
заборгованості підприємств
25. Опрацювати питання щодо переходу Мінпаливенерго до 1 липня державних холдингових компаній Мінфін
вугільної промисловості на сплату Державна податкова
консолідованого податку на прибуток адміністрація
Мін'юст
Підвищення ефективності використання підприємствами
бюджетних коштів
26. Удосконалити систему управління Мінпаливенерго - " - процесами реструктуризації у вугільній Мінекономіки
промисловості з урахуванням одержання Мін'юст
коштів від реалізації
матеріально-технічних ресурсів, що
вилучаються у разі ліквідації
підприємств
27. Розробити нормативи вартості Держбуд до 1 травня створення одного робочого місця у Мінекономіки
різних галузях економіки для Мінпаливенерго
працевлаштування робітників Мінпромполітики
підприємств вугільної промисловості,
що закриваються
28. Подати до Кабінету Міністрів України Мінпаливенерго до 1 липня пропозиції щодо внесення змін до Мінекономіки
Порядку визначення та надання Мінфін
державної підтримки вугледобувним Мін'юст
підприємствам, з урахуванням
особливостей застосування програм
фінансування вугільної промисловості
29. Розробити єдиний порядок використання Мінпаливенерго - " - коштів Державного бюджету України на Мінекономіки
реструктуризацію вугільної та Мінфін
торфодобувної промисловості Мін'юст
30. Проводити моніторинг цільового та Мінпаливенерго протягом року ефективного використання бюджетних Мінфін
коштів, що виділяються для вугільної Державне казначейство
промисловості
Диверсифікація джерел інвестиційних ресурсів
у розвиток галузі
31. Визначити джерела та обсяги Мінпаливенерго IV квартал капіталовкладень на наступний рік для Мінекономіки
кожної шахти (розрізу), які включають
державні капіталовкладення, приватні
інвестиції, власні кошти підприємств,
інноваційні кошти, інші джерела, а
також економічні показники
ефективності їх використання
32. Розробити та затвердити рекомендації Мінпаливенерго до 1 липня щодо порядку та умов залучення Мінекономіки
приватних інвестицій з визначенням Мінфін
взаємної відповідальності та Фонд державного
обов'язків сторін майна
Мін'юст
Підвищення рівня безпеки та охорони праці шахтарів
Забезпечення належного рівня техніки безпеки,
зниження рівня травматизму на виробництві,
забезпечення медико-санітарного обслуговування
шахтарів
33. Розробити і подати на затвердження Мінпаливенерго до 1 травня Кабінету Міністрів України Програму
підвищення безпеки праці на вугільних
шахтах
34. Розробити графік перегляду чинних та Мінпаливенерго до 1 липня затвердження нових нормативно-правових Мінпраці
актів з охорони праці шахтарів
35. Забезпечити виконання Першочергових Мінпаливенерго у терміни, визначені заходів щодо розвитку промислового Мінекоресурсів постановою Кабінету добування метану з вугільних родовищ Мінекономіки Міністрів України Донбасу на 2001-2002 роки для Мінпраці від 27 вересня підвищення рівня безпеки праці 2000 р. N 1463 шахтарів та екологічного захисту ( 1463-2000-п ) довкілля
36. Розробити з урахуванням світового Мінпаливенерго квітень досвіду проект Комплексної програми Мінпраці
дегазації вугільних пластів Національна академія
наук
Технопарк "Вуглемаш"
галузеві інститути
37. Затвердити галузеву Програму Мінпаливенерго до 1 травня "Здоров'я шахтарів" МОЗ
Фонд соціального
страхування
облдержадміністрації
та органи місцевого
самоврядування
(за згодою) вугільних
регіонів
38. Удосконалити нормативно-правову базу Мінпаливенерго протягом року з аварійно-рятувальної справи МНС
Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Розв'язання соціальних та екологічних проблем
Забезпечення погашення заборгованості і
своєчасної виплати поточної заробітної плати
та інших соціальних виплат
39. Розробити за погодженням з галузевими Мінпаливенерго до 1 травня профспілками графіки погашення Мінпраці
заборгованості із заробітної плати та
інших соціальних виплат по кожній
шахті (розрізу) з визначенням джерел
фінансування
40. Установити контроль за виконанням Мінпаливенерго згідно з графіками графіків погашення заборгованості із Мінпраці
заробітної плати та інших соціальних Пенсійний фонд
виплат облдержадміністрації
Запровадження дієвого механізму соціального
захисту працівників, які вивільняються у зв'язку
з ліквідацією або реорганізацією підприємств
(до і після приватизації)
41. Затвердити порядок створення нових Мінекономіки до 1 червня робочих місць для працівників, що Мінпраці
вивільняються у процесі реформування Мінфін
галузі, та визначення джерел і обсягів Мінпаливенерго
їх фінансування Мін'юст
облдержадміністрації
та органи місцевого
самоврядування
(за згодою)
вугільних регіонів
42. Забезпечити контроль за створенням Мінпаливенерго до 31 грудня нових робочих місць за рахунок коштів Мінпраці
на реструктуризацію вугільної Мінекономіки
промисловості Мінфін
Мін'юст
облдержадміністрації
та органи місцевого
самоврядування
(за згодою) вугільних
регіонів
43. Забезпечити реалізацію заходів Український фонд протягом термінів Програми зниження соціальної підтримки виконання Програми напруженості у шахтарських містах підприємництва
Луганської області шляхом розвитку Держпідприємництво
підприємництва та сприяння Луганська
самозайнятості населення облдержадміністрація
44. Забезпечити реалізацію заходів Донецька - " - Міжрегіональної програми зниження облдержадміністрація
соціальної напруженості в містах Український фонд
Донецької області шляхом розвитку підтримки
малого та середнього підприємництва підприємництва
Створення системи матеріального стимулювання
працівників залежно від результатів господарської
діяльності шахт (розрізів), здійснення заходів
щодо підвищення престижності шахтарської праці
45. Під час підготовки проектів рішень Мінпраці до 1 липня Кабінету Міністрів України щодо Пенсійний фонд
подальшого підвищення розміру пенсій Мінфін
передбачати диференційоване збільшення Мінпаливенерго
коефіцієнта підвищення пенсій Мін'юст
працівникам вугільної промисловості,
визначеного пунктом "а" статті 13 та
статтею 14 Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ),
залежно від професії та стажу роботи
на підземних роботах
46. Завершити документальне Мінпаливенерго до 1 липня переоформлення здійснення соціальних Мінпраці
виплат постраждалим на виробництві від МОЗ
нещасних випадків та професійних
захворювань, які спричинили втрату
працездатності, через відповідний Фонд
соціального страхування
47. Розробити механізм перерахування Мінпаливенерго - " - соціальних виплат постраждалим на Фонд соціального
виробництві від нещасних випадків та страхування від
професійних захворювань, які нещасних випадків
спричинили втрату працездатності на виробництві та
професійних
захворювань
Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
48. Розробити умови та запровадити МОН - " - навчання за державні кошти гірничим Мінпаливенерго
спеціальностям з виплатою підвищеної Мінфін
стипендії з вимогою обов'язкового
трирічного терміну відпрацювання за
фахом на підприємствах вугільної
промисловості
49. Опрацювати питання щодо доцільності Мінпаливенерго - " - надання призовникам з вищою освітою Міноборони
відстрочки від призову на період їх
роботи на вугледобувних підприємствах
Забезпечення належного рівня захисту довкілля
50. Завершити розроблення умов Мінекоресурсів до 1 травня розв'язання еколого-гідрогеологічних Мінпаливенерго
проблем, які виникають у процесі Мінпромполітики
експлуатації та закриття шахт облдержадміністрації
(розрізів) та органи місцевого
самоврядування
(за згодою) вугільних
регіонів
51. Забезпечити контроль за фінансуванням Мінпаливенерго протягом року та виконанням робіт, пов'язаних з
охороною довкілля і передбачених
проектами закриття шахт
52. Розробити і затвердити Програму Мінпромполітики до 1 грудня створення і впровадження ефектних Мінпаливенерго
технологій і технічних засобів МОН
демінералізації шахтних вод Мінекоресурсів
Національна академія
наук
Подолання факторів депресивності шахтарських регіонів
53. Розробити та затвердити механізм Мінпаливенерго до 1 травня розподілу коштів на реструктуризацію Мінекономіки вугільної промисловості за напрямами Мінфін використання
54. Визначитися щодо розмежування функцій Мінпаливенерго до 1 липня та повноважень між Мінпаливенерго та Мінекономіки облдержадміністраціями щодо Мінфін забезпечення подолання наслідків Мінпраці ліквідації підприємств з видобутку та Мінекоресурсів переробки вугілля, лігніту (бурого Мін'юст вугілля) і торфу. У разі необхідності облдержадміністрації подати узгоджені пропозиції до Кабінету Міністрів України
55. Забезпечити оперативне інформування Мінпаливенерго протягом року громадськості вугледобувних регіонів Мінпраці
про проведення заходів щодо облдержадміністрації
гарантованого соціального захисту
працівників вугільної промисловості

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2002 р. N 438
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
від 19 вересня 2001 р. N 1205 ( 1205-2001-п )

1. Пункт 3 постанови викласти у такій редакції:
"3. Міністерству палива та енергетики інформувати Кабінет
Міністрів України про хід здійснення заходів з організаційного
забезпечення виконання Програми "Українське вугілля" за підсумками
першого півріччя до 1 серпня поточного року і за підсумками року -
до 1 березня наступного року".
2. У додатку 10 до Програми, затвердженої зазначеною
постановою:
назву додатка після слова "(розрізів)" доповнити словами
"вуглепереробних та торфодобувних підприємств";
у позиції 19 розділу "2001 рік" слова "Суходольська" N 1"
замінити словами "Суходільська N 1";
розділ "2002 рік" викласти у такій редакції:
"2002 рік
Держвуглепром 210,2 5174 587,4 257,1 8916 5594 1607
Донецька область 54,6 3600 312 107,7 2968 1858 882
1. Шахта ОС 1,8 150 58 39 830 610 46 "Заперевальна" N 2
ДХК "Донвугілля"
2. Шахта "Річна" А 11,1 350 45 21 96 37 30 ДХК "Торезантрацит"
3. Шахта Г, 38,4 600 74 25 962 745 482 "Бутівка-Донецька" ДГ
4. Шахта N 17-17 "біс" Ж 3,3 100 63 5,8 583 466 250
5. Центральна 1200 46 10,4 244 36 збагачувальна
фабрика
"Сніжнянська"
ВО "Сніжнеантацит"
6. Центральна 1200 26 6,5 253 38 збагачувальна
фабрика
"Сердитянська"
ДХК "Шахтарськантрацит"
Луганська область 155,6 1520 213,1 119,7 2499 1704 622
7. Шахта К 36,8 250 58,4 46,4 898 460 294 "Краснопольївська"
"Луганськвуглебуд-
реструктуризація"
8. Шахта N 71 А 27,5 620 75,5 42 748 614 83 "Індустрія"
9. Шахта імені Ж 91,3 650 79,2 31,3 853 630 245 В.Р. Менжинського
ДХК "Первомайськвугілля"
Дніпропетровська область 20,3 11,7 3163 2032 78
10. Шахта Г 20,3 11,7 3163 2032 78 "Першотравнева"
ДХК "Павлоградвугілля"
Чернігівська область 20 24 11 82 10
11. Торфодобувне підприємство 20 24 11 82 10 "Замглай"
Житомирська область 34 18 7 204 15
12. Торфодобувне підприємство 34 18 7 204 15". "Бучмани"вгору