Документ 437-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.06.2012, підстава - 503-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 квітня 2011 р. N 437
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 503 ( 503-2012-п ) від 23.05.2012 }
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для забезпечення
житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи,
які протягом тривалого строку перебувають
у черзі на отримання житла
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1170 ( 1170-2011-п ) від 16.11.2011
N 1321 ( 1321-2011-п ) від 21.12.2011
N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої
Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку
перебувають у черзі на отримання житла, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2011 р. N 437
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для забезпечення житлом
інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи,
які протягом тривалого строку перебувають
у черзі на отримання житла

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом
інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом
тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла (далі -
бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон, розпорядниками
бюджетних коштів нижчого рівня - міські, сільські та селищні ради,
їх виконавчі комітети, а також Київська та Севастопольська міські
держадміністрації. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
3. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює розподіл
бюджетних коштів між регіонами в розрізі розпорядників бюджетних
коштів нижчого рівня на підставі списків інвалідів Великої
Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку
перебувають у черзі на отримання житла (поставлені на квартирний
облік до 1 січня 2011 р. та перебувають на ньому до цього часу).
Зазначені списки складаються Державною службою з питань
інвалідів та ветеранів за встановленою Мінрегіоном формою на
підставі пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
{ Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 } { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1170
( 1170-2011-п ) від 16.11.2011 }
4. Бюджетні кошти спрямовуються на придбання квартир на
вторинному ринку, у житлових будинках, введених в експлуатацію, в
об'єктах незавершеного житлового будівництва із строком введення в
експлуатацію у 2011 році та у першому півріччі 2012 року на умовах
пайової участі за умови, що в квартирах, які придбаваються, будуть
виконані внутрішні опоряджувальні роботи, а також на погашення
бюджетної кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1
січня 2011 р. за програмою "Забезпечення житлом інвалідів I групи
Великої Вітчизняної війни, які довготривалий термін знаходяться у
черзі на отримання житла", узятої на облік органами Державної
казначейської служби. { Абзац перший пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1321 ( 1321-2011-п ) від
21.12.2011 }
Квартири надаються виходячи з норми не більш як 21 кв. метр
загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково
10,5 кв. метра на сім'ю. У разі надання однокімнатної квартири
загальна площа такої квартири не може перевищувати 50 кв. метрів.
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Вартість 1 кв. метра загальної площі житла, що закуповується,
не повинна перевищувати граничну вартість, визначену в додатку.
При цьому таке перевищення допускається у разі, коли оплата
різниці вартості здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету
та/або коштів громадян, яким надається житло.
Під час визначення загальної вартості житла враховуються
витрати, пов'язані з оформленням права власності та сплатою
передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових
платежів).
6. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться в порядку, встановленому Державною казначейською
службою.
7. Розподіл та надання квартир інвалідам Великої Вітчизняної
війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі
на отримання житла, здійснюються відповідно до законодавства.
8. Контроль за введенням об'єктів незавершеного житлового
будівництва, у яких за рахунок бюджетних коштів придбаваються
квартири, в експлуатацію, а також виконанням відповідних
внутрішніх опоряджувальних робіт здійснюють розпорядники бюджетних
коштів.
9. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають
щокварталу до 10 числа наступного місяця головному розпорядникові
бюджетних коштів звіти про використання бюджетних коштів за
встановленою ним формою.
Головний розпорядник бюджетних коштів подає щокварталу до 20
числа наступного місяця Мінфіну зведений звіт про використання
бюджетних коштів.
10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.

Додаток
до Порядку
ГРАНИЧНА ВАРТІСТЬ
1 кв. метра загальної площі житла
------------------------------------------------------------------ |Найменування регіону | Вартість, гривень | | |------------------------------------------| | |для адміністративного|для інших населених | | | центру | пунктів* | |---------------------+---------------------+--------------------| |Автономна Республіка | 5363 | 5148 | |Крим | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | Область: | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Вінницька | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Волинська | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Дніпропетровська | 5363 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Донецька | 5363 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Житомирська | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Закарпатська | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Запорізька | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Івано-Франківська | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Київська | - | 6435 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Кіровоградська | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Луганська | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Львівська | 5363 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Миколаївська | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Одеська | 5363 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Полтавська | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Рівненська | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Сумська | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Тернопільська | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Харківська | 5363 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Херсонська | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Хмельницька | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Черкаська | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Чернівецька | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Чернігівська | 4934 | 4290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |м. Київ | 7990 | - | |---------------------+---------------------+--------------------| |м. Севастополь | 5363 | - | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Для населених пунктів, які розташовані у 15-кілометровій
зоні від адміністративного центру регіону, гранична вартість може
бути збільшена на 10 відсотків.вгору