Документ 436/96-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.10.1996
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.11.1996. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про приєднання України до Конвенції 1979 року
про охорону дикої флори і фауни та природних
середовищ існування в Європі
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 50, ст.278 )
 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Приєднатися до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі ( 995_032 ) з такими застереженнями:
 
     1. В Україні допускається в обмеженій кількості за умов відповідного контролю щодо таких видів тварин, перелічених у додатку II до Конвенції:
     вибіркове регулювання чисельності вовка (Canis lupus) та ведмедя бурого (Ursus arctos) з метою запобігання негативному впливу їх на популяції інших видів, серйозній шкоді худобі та іншим об'єктам власності;
     добування дупеля (Gallinago media) у зв'язку з достатньо великою чисельністю та розповсюдженістю.
 
     2. Дозволяється використання засобів і способів добування, відлову та інших форм полювання, перелічених у додатку IV до Конвенції:
     пасток та сіток - для відлову з науковою метою і переселення ссавців та птахів, перелічених у додатку III до Конвенції;
     капканів - для добування вовка (Canis lupus), а також бабака звичайного (Marmota bobac), бобра (Castor fiber), тхора чорного (Putorius, Mustela putorius), куниці лісової (Martes martes), куниці кам'яної (Martes foina), перелічених у додатку III до Конвенції.
 
     3. Кабінету Міністрів України з урахуванням міжнародних та національних інтересів, вимог законодавства України та у порядку, передбаченому Конвенцією 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, забезпечити в разі потреби інформування Генерального секретаря Ради Європи про скасування зазначених або про встановлення нових застережень на території України чи в окремих її регіонах.

 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ 
м. Київ, 29 жовтня 1996 року
N 436/96-ВРвгору