Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019435
Документ 435-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.06.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. № 435
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей” (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 182; 1994 р., № 1, ст. 23; 1995 р., № 8, ст. 191; Офіційний вісник України, 2001 р., № 31, ст. 1393; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 48, ст. 3200; 2008 р., № 27, ст. 840; 2012 р., № 47, ст. 1838, № 81, ст. 3272; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 47, ст. 1238, № 86, ст. 2431; 2015 р., № 9, ст. 240; 2016 р., № 20, ст. 805, № 79, ст. 2638, № 101, ст. 3309; 2017 р., № 100, ст. 3078) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності і застосовується з дня її опублікування, крім абзацу восьмого пункту 2 та абзаців третього - шостого пункту 4 змін, затверджених цією постановою, які застосовуються з 30 квітня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 435

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393

1. Назву постанови після слова “поліцейським” доповнити словами “, співробітникам Служби судової охорони”.

2. У пункті 1:

1) абзац перший після слова “поліцейським” доповнити словами “, співробітникам Служби судової охорони”;

2) абзац третій після слів “на посадах начальницького і рядового складу” доповнити словами “, Службі судової охорони на посадах молодшого, середнього і вищого складу”;

3) абзаци шостий, восьмий, дванадцятий та шістнадцятий викласти в такій редакції:

“час виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі;”;

“час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на військовій службі або службі в органах внутрішніх справ, Службі безпеки, Національній поліції, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі на посадах офіцерського та начальницького складу, в Службі судової охорони на посадах середнього і вищого складу;”;

“час роботи в державних органах у разі переходу на військову службу або службу в органи Служби безпеки, Управління державної охорони, органи внутрішніх справ, Національну поліцію, державну пожежну охорону, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації, органи і підрозділи цивільного захисту, податкову міліцію або Державну кримінально-виконавчу службу на посади офіцерського та начальницького складу згідно з переліками посад, що затверджуються відповідно Службою безпеки, Управлінням державної охорони, Міністерством внутрішніх справ, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації, Міністерством юстиції, Міністерством фінансів, а також у разі переходу на службу до Служби судової охорони на посади середнього і вищого складу згідно з переліком посад, що затверджується Головою Служби судової охорони;”;

“служба у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;”;

4) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“час роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і в закладах вищої освіти із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі.”.

3. У пункті 2:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“2. До вислуги років поліцейським, співробітникам Служби судової охорони, особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби, особам, зазначеним у пункті “ж” статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, під час призначення пенсії згідно з пунктом “а” статті 12 зазначеного Закону додатково зараховується час навчання в межах до п’яти років (незалежно від форми навчання) у цивільних закладах вищої освіти, а також в інших закладах освіти, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, Національної поліції, Служби судової охорони, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби або до призначення на відповідну посаду із розрахунку - один рік навчання за шість місяців служби.”;

2) в абзаці другому слова “навчальних, медичних закладах” замінити словами “закладах освіти, закладах охорони здоров’я”.

4. У пункті 3:

1) у підпункті “а”:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“період проходження служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;”;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“час проходження служби, протягом якого особа брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;”;

2) абзац дев’ятий підпункту “в” після слів “у підрозділах Управління державної охорони” доповнити словами “, Служби судової охорони”.

5. У пункті 6:

1) слова “працівникам навчальних, медичних закладів” замінити словами “працівникам закладів освіти, закладів охорони здоров’я”, а слова “в навчальних, медичних закладах” - словами “в закладах освіти, закладах охорони здоров’я”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Якщо на день призначення пенсії відбулася зміна розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення та/або було введено для поліцейських нові щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, пенсія особам, зазначеним у пункті “ж” статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, призначається із грошового забезпечення, визначеного у середніх розмірах, з урахуванням такої зміни за відповідними прирівняними посадами поліцейських на день звільнення з посад, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України “Про державну службу”, у закладах освіти, закладах охорони здоров’я і науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції - з будь-яких посад.”.

6. У пункті 9:

1) абзац перший після слова “поліцейським” доповнити словами “, співробітникам Служби судової охорони”;

2) в абзаці третьому слова “працівників навчальних, медичних закладів” замінити словами “працівників закладів освіти, закладів охорони здоров’я”, а слова “в навчальних, медичних закладах” - словами “в закладах освіти, закладах охорони здоров’я”;

3) абзац четвертий після слова “поліцейських” доповнити словами “, співробітників Служби судової охорони”.

7. У пункті 10:

1) абзац перший після слова “поліцейським” доповнити словами “, співробітникам Служби судової охорони”;

2) абзац п’ятий після слова “поліцейським” доповнити словами “, співробітникам Служби судової охорони”.

8. Абзац четвертий пункту 11 після слів “Управлінням державної охорони” доповнити словами “, Службою судової охорони”.

9. У пункті 12:

1) абзац перший після слова “поліцейських” доповнити словами “, співробітників Служби судової охорони,”;

2) в абзаці другому:

слово “інвалідами” замінити словами “особами з інвалідністю”;

слова “(крім курсантів і слухачів військових навчальних закладів)” виключити;

слова “навчальних закладів” замінити словами “закладів освіти”.

10. Пункт 13 після слова “поліцейських” доповнити словами “, співробітників Служби судової охорони”.

11. У пункті 14:

1) абзац перший після слів “Управлінням державної охорони” доповнити словами “, Службою судової охорони”;

2) абзац другий:

після слів “Державної кримінально-виконавчої служби” доповнити словами “, співробітникам Служби судової охорони”;

слова “вищих навчальних закладах” замінити словами “закладах вищої освіти”;

після слів “Державній кримінально-виконавчій службі” доповнити словами “, Службі судової охорони”;

3) абзац третій після слова “поліцейських” доповнити словами “, співробітників Служби судової охорони”.вгору