Document 435-2018-п, valid, current version — Revision on July 20, 2019, on the basis - 620-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2018 р. № 435
Київ

Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 887 від 19.09.2018
№ 327 від 17.04.2019
№ 620 від 10.07.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.

2. Внести до Положення про Державне агентство інфраструктурних проектів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 714 “Деякі питання реалізації інфраструктурних проектів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2729), зміни, що додаються.

3. Міністерству інфраструктури, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству освіти і науки, Національній поліції, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державному агентству інфраструктурних проектів, Державному агентству автомобільних доріг, Державній службі з безпеки на транспорті разом з Міністерством фінансів передбачати відповідно до Бюджетного кодексу України під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

4. Обласним державним адміністраціям утворити координаційні ради та затвердити регіональні програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, які визначені виконавцями Програми, а також обласним державним адміністраціям подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Державному агентству інфраструктурних проектів інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 435

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

Мета Програми

Метою Програми є зниження в Україні рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, насамперед соціально-економічних, відповідно до цілей, визначених Стратегією підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 481 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1808), та Генеральною Асамблеєю ООН в рамках Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011-2020 років, зокрема щодо зниження на 30 відсотків рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, а також створення безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху на вулично-дорожній мережі.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему підвищення рівня безпеки дорожнього руху передбачається розв’язати шляхом:

удосконалення державного управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних стосовно дорожньо-транспортних пригод;

підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури;

підвищення рівня безпечності транспортних засобів;

покращення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху та підготовки водіїв;

підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та вантажів комерційним автомобільним транспортом;

покращення безпечної поведінки учасників дорожнього руху;

удосконалення здійснення заходів реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод;

забезпечення дотримання правил дорожнього руху.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми зазначені в додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зниження негативних наслідків (соціальних та економічних втрат і збитків) від аварійності на дорогах держави;

підвищення ефективності державної системи управління безпекою дорожнього руху;

ефективне використання кадрового потенціалу та наявних технічних і фінансових ресурсів на реалізацію заходів у сфері безпеки дорожнього руху;

покращення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць за параметрами безпечності та їх відповідність високим світовим та європейським стандартам безпеки;

покращення умов руху транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху на вулично-дорожній мережі;

зменшення кількості місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та небезпечних для руху ділянок доріг;

підвищення ефективності системи підготовки водіїв транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху;

дотримання правил дорожнього руху його учасниками, їх правової свідомості та відповідальності;

безпеку експлуатації транспортних засобів та зменшення їх негативного впливу на довкілля, насамперед у населених пунктах;

покращення роботи аварійно-рятувальних і медичних служб у разі настання дорожньо-транспортних пригод;

належний рівень надання допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах.

Виконання передбачених Програмою завдань і заходів та досягнення цілей, визначених Стратегією підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, у повному обсязі дасть змогу наблизити національні показники безпеки дорожнього руху до середньоєвропейського рівня, зокрема щодо соціального ризику (зменшення кількості загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення з 8 осіб у 2016 році до 4 осіб у 2020 році) і транспортного ризику (зменшення кількості загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. транспортних засобів з 22,1 особи у 2016 році до 17,7 особи у 2020 році).

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного дорожнього фонду, що передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік для центральних органів виконавчої влади, відповідальних за її виконання, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України від 17 листопада 2016 р. № 1762-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про джерела фінансування дорожнього господарства України” щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі” визначені джерела та напрями спрямування коштів державного дорожнього фонду, з яких 5 відсотків спрямовуються на фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм, орієнтовні розміри яких очікуються на рівні:

у 2018 році - 2641266,5 тис. гривень;

у 2019 році - 2558900 тис. гривень;

у 2020 році - 3489908,7 тис. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

1. Програма розроблена відповідно до пункту 4 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України, пункту 4 частини четвертої статті 3 Закону України “Про джерела фінансування дорожнього господарства України” з урахуванням статті 4 Закону України “Про дорожній рух” та на основі Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 481 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1808).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 435.

3. Державний замовник - Укрінфрапроект.

4. Керівник Програми - Голова Укрінфрапроекту.

5. Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня), виконавці заходів Програми - Мінінфраструктури, (Укрінфрапроект), МВС, МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, Національна поліція, ДСНС, Укравтодор, Укртрансбезпека.

6. Строк виконання Програми - 2018-2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
млн. гривень

У тому числі за роками

2018

2019

2020

Державний бюджет

8690,0752

919,3478

4378,2139

3392,5135

у тому числі

державний дорожній фонд

8690,0752

919,3478

4378,2139

3392,5135

__________
Усього


8690,0752


919,3478


4378,2139


3392,5135

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 327 від 17.04.2019}Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 р. № 327)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня), виконавець заходу

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів,
млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2018

2019

2020

2018

2019

2020

1. Удосконалення державного управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

кількість систем

1


1


1) розроблення комплексної інформаційної системи моніторингу безпеки дорожнього руху за ключовими показниками, метою якої є вимірювання та аналіз поточного стану безпеки дорожнього руху

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

65


60

5


2) забезпечення наукового супроводу проведення аналізу стану, прогнозування та планування заходів з убезпечення дорожнього руху та проведення наукових і науково-технічних досліджень у сфері безпеки дорожнього руху, зокрема щодо:кількість досліджень

1


1


визначення економічної оцінки вартості втраченого життя та здоров’я особи в результаті дорожньо-транспортних пригод та завданої економіці шкоди від дорожньо-транспортних пригод

-“-

-“-

3


3


кількість досліджень

1


1


розроблення методики збору інформації про рівень потенційних ризиків для оцінки масштабів і тенденцій проблем у сфері безпеки дорожнього руху, визначення індикаторів фактичного стану безпеки дорожнього руху в Україні

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
Укравтодор
Національна поліція
Укртрансбезпека
облдержадміністрації

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

1,5


1,5


-“-

1


1


проведення досліджень і розроблення заходів з управління швидкісними режимами на автомобільних дорогах

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
Укравтодор

-“-

0,5


0,5


-“-

1


1


встановлення єдиних технічних вимог і правил застосування на транспорті загального користування пристроїв для зовнішньозвукового інформування пасажирів із порушенням зору про номер і кінцеву зупинку маршруту, а також звукових і візуальних (текстових) систем у салоні транспортних засобів для інформування пасажирів із порушенням зору та слуху про зупинки

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)

-“-

0,3


0,3


-“-

1


1


встановлення єдиних технічних вимог і правил застосування пристроїв для звукового і тактильного дублювання сигналів світлофорів

-“-

-“-

0,3


0,3


кількість досліджень

1


1


розроблення методичних рекомендацій і відеоматеріалів для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури щодо супроводження осіб з інвалідністю

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

0,3


0,33) проведення досліджень у сфері освіти та науки, зокрема:-“-

3


2

1

оцінка населенням системи безпеки дорожнього руху і визначення основних проблем в її забезпеченні

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МОН

-“-

4,5


3

1,5

-“-

3


2

1

проведення соціологічного опитування водіїв, пішоходів та інших учасників дорожнього руху як основних суб’єктів суспільних відносин у сфері дорожньої інфраструктури

-“-

-“-

4,5


3

1,5

-“-

1


1


розроблення та запровадження програм з безпеки дорожнього руху у закладах вищої освіти

-“-

-“-

0,45


0,3

0,15

-“-

3


2

1

проведення досліджень і розроблення державних вимог до змісту діяльності закладів освіти із профілактики дитячої смертності та дорожньо-транспортного травматизму

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)

-“-

4,5


3

1,5

-“-

1


1


проведення досліджень і розроблення державних вимог до фахівців з питань безпеки дорожнього руху

-“-

-“-

2


2


кількість фахівців

9


6

3

4) залучення міжнародних фахівців з безпеки дорожнього руху для отримання міжнародного досвіду і знань

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МВС
МОЗ
МОН
Укравтодор

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

0,9


0,6

0,3

кількість сесій

21


14

7

5) забезпечення участі представників центральних органів виконавчої влади в роботі інституцій ЄС, міжнародних організацій, діяльність яких пов’язана з питаннями безпеки дорожнього руху, а також участі у міжнародних заходах, семінарах, конференціях і виставках з питань безпеки дорожнього руху

-“-

-“-

7,5


5

2,5

кількість тренінгів

50


40

10

6) підготовка фахівців з безпеки дорожнього руху, їх навчання та підвищення кваліфікації. Проведення тренінгів (семінарів) для посадових осіб центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів (служб, підрозділів)

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МВС
МОЗ
МОН
Національна поліція
Укравтодор
Укртрансбезпека


25


20

5

кількість заходів

1


1


7) витрати на здійснення організаційно-супровідних та інших заходів, пов’язаних із забезпеченням удосконалення державного управління у сфері безпеки дорожнього руху

Мінінфраструктури
Укрінфрапроект

-“-

10


10


Разом за завданням 1

130,25


112,8

17,45

2. Удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних стосовно дорожньо-транспортних пригод


1) розроблення та запровадження в установленому порядку електронної бази даних, зокрема щодо:кількість програмних продуктів

1


1


транспортних засобів і водіїв транспортних засобів

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МВС

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

15,5


13,5

2

-“-

1


1


правопорушень, проходження технічного контролю, посвідчень водіїв, санкцій до перевізників, даних про стан здоров’я осіб, що мають водійське посвідчення, оплати страхових зборів тощо

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МВС
Національна поліція
Мін’юст
МОЗ

-“-

12


122) удосконалення системи, методики збору (збільшення кількості критеріїв дослідження та причинно-наслідкових зв’язків) та обробки даних щодо дорожньо-транспортних пригод (база даних про дорожньо-транспортні пригоди), зокрема:-“-

1


1


створення бази даних щодо дорожньо-транспортних пригод (серверне та програмне забезпечення) з метою проведення аналізу дорожньо-транспортних пригод

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
Національна поліція

-“-

16


14

2

кількість тренінгів

50


40

10

проведення тренінгів щодо запровадження картки дорожньо-транспортних пригод

-“-

-“-

3


2,4

0,6

кількість систем

1


1


3) створення автоматизованої системи внесення даних про отримані травми та наркологічний стан пацієнтів з травмами внаслідок дорожньо-транспортних пригод в закладах охорони здоров’я

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МОЗ

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

33


30

3

-“-

1


1


4) розроблення системи аналізу стану безпеки дорожнього руху за визначеними показниками, зокрема вимірювання та аналізу потенційних ризиків та індикаторів фактичного рівня безпеки дорожнього руху (режими швидкості, використання ременів безпеки, дитячих крісел тощо)

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)

-“-

6


4

2

Разом за завданням 2

85,5


75,9

9,6

3. Підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури


1) облаштування пішохідних об’єктів, зокрема:кількість об’єктів

2000


1500

500

облаштування пішохідних переходів з найбільшою концентрацією дорожньо-транспортних пригод дорожніми знаками із підсвіткою або сигнальними лампами, світлофорами на вимогу, позначення пішохідних переходів розміткою червоно-білого кольору з використанням стійких маркувальних матеріалів та інші заходи

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) Укравтодор

державний бюджет (державний дорожній фонд)

230


172,5

57,5


-“-

1500


1500


облаштування освітленням пішохідних переходів з використанням автономного електрозабезпечення або інших видів електроживлення

-“-

-“-

150


150кількість проектів

13


13


реалізація пілотного проекту з облаштування на автомобільних дорогах загального користування державного значення 2 і 3 категорій (перед в’їздом у населений пункт) світлофорних об’єктів з табло, які вимірюють і миттєво відображають поточну швидкість руху транспортного засобу

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) Укравтодор

державний бюджет (державний дорожній фонд)

5


5кількість об’єктів

80


30

50

облаштування пішохідних переходів засобами примусового зниження швидкості руху або підняття проїзної частини в місці пішохідного переходу до рівня тротуарів

-“-

-“-

25


10

15


-“-

20


14

6

облаштування пішохідних переходів на автомобільних дорогах загального користування державного значення 1 і 2 категорій шляхом улаштування пішохідних переходів на різних рівнях, в тому числі:

-“-

-“-

370


246

124проектування


-“-

20


16

4будівництво


-“-

350


230

120


-“-

50


34

16

обладнання нерегульованих пішохідних переходів на дорогах з інтенсивним рухом світлофорами “на вимогу”

-“-

-“-

15


10

5


кількість проектних робіт

1


1


проектування елементів автомобільних доріг загального користування державного значення в межах населених пунктів із забезпеченням доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пологі заїзди/з’їзди шляхом пониження бортового каменю тощо)

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) Укравтодор

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,3


0,3кількість об’єктів

245


18

227

2) влаштування елементів напрямних острівців на смузі руху під час в’їзду в населений пункт, зокрема встановлення вуличного освітлення із стаціонарним або автономним електрозабезпеченням на базі сонячного модуля;
встановлення необхідних дорожніх знаків, інших елементів та обладнання з антивандальним покриттям;
нанесення дорожньої розмітки із вбудованими світловідбивними елементами “котяче око”

-“-

-“-

454,623


32,337

422,286


-“-

352


95

257

3) влаштування розв’язок кільцевого типу з малим або середнім розміром центрального острівця, в тому числі:

-“-

-“-

1467,7876


483,96

983,8276проектування


-“-

166,5


133,2

33,3будівництво


-“-

1301,2876


350,76

950,5276


кількість об’єктів

104


42

62

4) ліквідація місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та ділянок з підвищеною аварійністю шляхом запровадження інженерних рішень для зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, зокрема влаштування додаткової смуги на підйом;
зміна геометричних параметрів дороги, зокрема радіусів кривих у плані, покращення схем організації дорожнього руху, влаштування додаткового освітлення; облаштування зон пішохідних переходів або їх заміна; ліквідація лівих віднесених поворотів; здійснення інших заходів за результатами аналізу конкретного місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, в тому числі:

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) Укравтодор

державний бюджет (державний дорожній фонд)

199,8


82,89

116,91проектування


-“-

36,8


31,6

5,2будівництво


-“-

163


51,29

111,71


кілометрів

90,953


6,153

84,8

5) встановлення дорожнього огородження або влаштування амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів

-“-

-“-

152,973


10,346

142,627


кількість проектних робіт

11

6) проектування велосипедних доріжок поза межами населених пунктів та їх включення до проектів будівництва автомобільних доріг

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) Укравтодор

державний бюджет (державний дорожній фонд)

2,952,95


кількість знаків

15000


15000


7) встановлення дорожніх знаків у разі їх відсутності та заміна знаків, які не відповідають стандарту ДСТУ 4100:2014

-“-

-“-

60


60
8) розроблення пакета нормативно-технічних документів (будівельних норм, типових рішень, схем організації дорожнього руху) та технічних умов і стандартів для підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах

-“-

-“-

6,4


6,4-“-

24000


24000


9) проведення моніторингу функціональної відповідності дорожніх знаків, що експлуатуються, з розробленням нової схеми організації дорожнього руху (за потреби) відповідно до вимог безпеки руху за ДСТУ 4100:2014

-“-

-“-

5,3


5,3кількість об’єктів

12


12


10) улаштування вздовж автомобільних доріг загального користування державного значення місць для зупинки транспортних засобів з надмірною вагою із спеціально облаштованими майданчиками для розміщення габаритно-вагових комплексів, у тому числі:

-“-

-“-

82,76


82,76
проектування0,7


0,7
будівництво82,06


82,06кілометрів

43409

4340911) покращення показників автомобільних доріг загального користування державного значення за параметрами безпечності

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект)
Укравтодор служби автомобільних доріг в областях

державний бюджет (державний дорожній фонд)

919,3478

919,3478
-“-

1419,6


1419,6


12) покращення показників автомобільних доріг загального користування державного значення за параметрами безпечності

Укравтодор
служби автомобільних доріг в областях

-“-

548


548
13) підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, зокрема облаштування зон наземних пішохідних переходів; заміна наземних пішохідних переходів на автомобільних дорогах загального користування державного значення 1 категорії підземними або іншими видами пішохідних переходів:

облдержадміністрації

місцеві бюджети, інші джерела

у межах визначених обсягів фінансування

у межах визначених обсягів фінансування

у межах визначених обсягів фінансування

у межах визначених обсягів фінансуваннявлаштування розв’язок кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця

ліквідація місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та ліквідація ділянок з підвищеною аварійністю

встановлення дорожнього огородження та/або дорожніх знаків на автомобільних дорогах поза межами населених пунктів

проектування велосипедних доріжок поза межами населених пунктів та їх включення до проектів будівництва автомобільних доріг

14) інші заходи (у тому числі сплата податків та інших обов’язкових платежів), пов’язані із забезпеченням виконання робіт з проектування та будівництва об’єктів дорожньої інфраструктуриРазом за завданням 3

4695,2414

919,3478

1905,793

1870,1006

4. Підвищення рівня безпечності транспортних засобів

кількість реєстрів

1


1


1) удосконалення державного реєстру відомостей про проходження транспортними засобами технічного контролю, інтеграція з іншими базами даних

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МВС

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

9


9


кількість досліджень

1


1


2) розроблення систем перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації в стаціонарних та придорожніх умовах (впровадження Директив 2014/45/ЄС, 2014/47/ЄС). Дослідження ефективності обов’язкової перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації в стаціонарних та придорожніх умовах та розроблення рекомендацій з удосконалення системи перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації в стаціонарних та придорожніх умовах

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
Укртрансбезпека
МВС
Національна поліція

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

0,2


0,23) запобігання допуску до участі у дорожньому русі транспортних засобів, що не відповідають сучасним вимогам щодо активної, пасивної та екологічної безпеки, шляхом гармонізації нормативно-правових актів з питань безпеки конструкції транспортних засобів, їх технічного стану із законодавством ЄС, зокрема:-“-

1


1


проведення порівняльного аналізу встановлення обов’язкових технічних вимог (приписів) до транспортних засобів відповідно до законодавства України та ЄС

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МВС

-“-

0,08


0,08


кількість досліджень

1


1


проведення дослідження відповідності процедур оцінки відповідності транспортних засобів, передбачених законодавством України та ЄС

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МВС

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

0,08


0,08


-“-

1


1


проведення дослідження досвіду держав - членів ЄС у частині призначення органів, які здійснюють оцінку відповідності, та ведення реєстру сертифікатів, які підтверджують відповідність транспортних засобів встановленим вимогам

-“-

-“-

0,1


0,1


кількість програмних продуктів

1


1


впровадження апаратного та програмного забезпечення реєстру сертифікатів типу та сертифікатів відповідності транспортних засобів і забезпечення його адміністрування

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)

-“-

1,7


1,3

0,4

Разом за завданням 4

11,16


10,76

0,4

5. Покращення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху та підготовки водіїв


1) підвищення рівня підготовки водіїв шляхом:кількість програм

1


1


розроблення оновленої навчальної програми з підготовки водіїв; впровадження в програму підготовки водіїв затвердженого МОЗ практичного курсу надання домедичної допомоги “Перший на місці події”

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МОН
МОЗ
МВС

-“-

1


1


кількість систем

1


1


розроблення та забезпечення функціонування системи обов’язкового проходження підготовчого курсу з надання першої допомоги кандидатам у водії за затвердженим МОЗ практичним курсом надання домедичної допомоги “Перший на місці події”

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МОЗ
МОН
МВС

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

14


12

2

кількість навчань

100


90

10

проведення навчань з майстерності керування автотранспортними засобами для працівників відповідних підрозділів Національної поліції

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
Національна поліція

-“-

20


18

2


2) формування єдиного інформаційного простору за напрямом медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху, а саме:кількість баз даних

1


1


формування національної бази даних про заклади охорони здоров’я, які мають право здійснювати профілактичний медичний, зокрема наркологічний та психіатричний, огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, та про результати таких оглядів (ведення реєстру виданих водіям довідок)

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МОЗ

-“-

25


20

5

кількість систем

1


1


3) створення системи моніторингу та функціонування референс-лабораторій щодо визначення станів сп’яніння

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МОЗ

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

76


40

36

Разом за завданням 5

136


91

45

6. Підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та вантажів комерційним автомобільним транспортом


1) забезпечення здійснення системного контролю габаритно-вагових параметрів транспортних засобів, зокрема:кількість лабораторій

78


78


забезпечення збереження автомобільних доріг загального користування державного значення шляхом забезпечення паливом, витратними матеріалами та послугами з утримання габаритно-вагових комплексів (мобільних пунктів контролю)

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
Укртрансбезпека

-“-

14,29


14,29


кількість навчань

27


18

9

навчання працівників Укртрансбезпеки та Національної поліції стосовно здійснення габаритно-вагового контролю; здійснення державного контролю під час перевірки транспортних засобів в частині дотримання водіями режимів праці та відпочинку; здійснення державного контролю під час перевірки транспортних засобів, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
Укртрансбезпека
Національна поліція

-“-

0,81


0,54

0,27

кількість заходів

167


95

72

2) забезпечення розроблення схеми аналізу дорожньо-транспортних пригод, розслідування дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, зокрема підключення до закритої системи ЄС для взаємодії між державними органами та службами (STESTA), створення технічного завдання для роботи із Європейським реєстром автотранспортних підприємств (ERRU); оснащення програмним забезпеченням продукту для роботи ERRU, інтеграція та випробування; розроблення технічного завдання для роботи із системою автоматичного обміну інформацією між державами - членами ЄС щодо карток водіїв (TЕCHOnet); розроблення програмного продукту для роботи TЕCHOnet, інтеграція та випробування; закупівля серверного обладнання

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
Національна поліція
Укртрансбезпека

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

29,38


27,28

2,10

кількість досліджень

1


1


3) проведення дослідження щодо використання тахографів та обмежувачів швидкості для автобусів та вантажних транспортних засобів відповідно до законодавства ЄС розроблення плану впровадження

-“-

-“-

0,4


0,4


кількість досліджень

1


1


4) проведення дослідження щодо запровадження сучасного дистанційного моніторингу руху транспортних засобів з використанням системи GPS; розроблення плану впровадження зазначеної системи

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
Національна поліція

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

0,5


0,5


Разом за завданням 6

45,38


43,01

2,37

7. Покращення безпечної поведінки учасників дорожнього руху


1) проведення загальнонаціональних просвітницьких кампаній (реклама на телебаченні і радіо, зовнішня реклама тощо) з метою інформування населення про ризики на дорогах та необхідність дотримання правил дорожнього руху та оцінка їх ефективності шляхом проведення:кількість кампаній

2


1

1

інформаційної кампанії щодо використання ременів безпеки та щодо питань убезпечення використання дитячих автокрісел і утримуючих пристроїв, шоломів тощо

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
Національна поліція
МІП

-“-

18


9

9

-“-

2


1

1

інформаційної кампанії щодо небезпеки перевищення швидкості транспортних засобів

-“-

-“-

18


9

9

-“-

2


1

1

інформаційної кампанії щодо небезпеки керування транспортними засобами в стані сп’яніння

-“-

-“-

18


9

9

кількість кампаній

2


1

1

інформаційної кампанії щодо дотримання правил дорожнього руху уразливими учасниками дорожнього руху

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
Національна поліція
МІП

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

18


9

9

-“-

2


1

1

інформаційної кампанії щодо використання світловідбивних елементів пішоходами та велосипедистами у темну пору доби

-“-

-“-

18


9

9

-“-

2


1

1

інформаційної кампанії щодо соціальної відповідальності комерційних пасажироперевізників та вантажоперевізників, небезпеки порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів, необхідності користування шоломами водіями велосипедів, мопедів та мотоциклів

-“-

-“-

6


5

1

кількість звітів

18


12

6

аналізу ефективності профілактичних просвітницьких кампаній з визначеними інструментами моніторингу

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)

-“-

3,6


2,4

1,2

кількість заходів

4


2

2

2) проведення щорічних загальнонаціональних тижнів безпеки дорожнього руху (роз’яснювальна робота і пропаганда безпеки дорожнього руху, створення та розміщення рекламної продукції, придбання засобів наочної агітації, проведення тематичних конкурсів)

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МОЗ
МВС
Національна поліція
МОН

-“-

4


2

2


3) удосконалення системи освіти з вивчення правил дорожнього руху та навчання безпечної поведінки на дорогах, зокрема:кількість примірників

11100


74000

37000

розроблення комплексу програм, навчально-методичних матеріалів, друкованих і електронних навчальних і наукових посібників з навчання безпечній поведінці на вулицях і дорогах для закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти дітей, вихователів закладів дошкільної освіти, педагогів закладів загальної середньої освіти

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МОН

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

21


14

7

кількість проектів

1


1


розроблення системного проекту профілактики безпечної поведінки дітей на дорогах

-“-

-“-

6


6


кількість заходів

3


2

1

проведення у закладах професійно-технічної освіти акцій, урочних та позаурочних заходів щодо вивчення правил дорожнього руху та безпечної поведінки на дорогах із залученням Національної поліції

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МОН
Національна поліція

-“-

1,4


1,3

0,1

-“-

2000


1000

1000

проведення обов’язкових урочних та позаурочних заходів Національною поліцією “Шкільні офіцери поліції”

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
Національна поліція

-“-

22,5


12,5

10

штук

3750


2500

1250

4) підвищення рівня підготовки праціників Національної поліції шляхом впровадження в повсякденне використання електронних планшетів

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
Національна поліція
МОН

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

30


20

10

кількість програмних продуктів

1


1


5) розроблення та забезпечення функціонування веб-сайту з безпеки дорожнього руху

-“-

-“-

2,5


2

0,5

кількість заходів

5


3

2

6) проведення заходів із забезпечення підвищення рівня безпеки дітей на дорозі шляхом:

-“-


236,65


202,15

34,5


2


1

1

забезпечення світлоповертальними елементами та проведення інформаційної кампанії щодо їх використання217,8468


184,9525

32,9


3


2

1

розроблення та створення відеороликів, пов’язаних з безпечною поведінкою на дорогах, в тому числі з використанням світлоповертальних елементів8,8


7,2

1,6

Разом за завданням 7

413,648


302,354

111,3

8. Удосконалення порядку здійснення заходів реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод


1) впровадження в дію загальнодержавної системи екстреної допомоги за єдиним телефонним номером 112, зокрема:
розроблення та затвердження технічного завдання загальнодержавної системи

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МОЗ
ДСНС
МВС
Національна поліція

-“-

0,1


0,1розроблення проектно-кошторисної документації загальнодержавної системи

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МОЗ
ДСНС
МВС
Національна поліція

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

4,9


4,9створення та реалізація пілотного проекту в м. Києві

-“-

-“-

60


30

30

кількість закладів

300


250

50

2) забезпечення закладів охорони здоров’я (які мають приймальні відділення екстреної медичної допомоги), розташованих поблизу доріг державного значення (особливо доріг з високою концентрацією дорожньо-транспортних пригод), необхідними технічними засобами, автомобілями швидкої допомоги з метою забезпечення доїзду бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місця дорожньо-транспортних пригод згідно з установленими нормативами

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МОЗ

-“-

50


26

24

кількість систем

1


1


3) розроблення програми психологічної реабілітації постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод

-“-

-“-

0,5


0,51


1


4) наповнення національної інтерактивної карти автомобільних доріг загального користування та позначення на ній місць розташування закладів охорони здоров’я, аварійно-рятувальних формувань і пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, місцевої пожежної охорони та добровільних пожежних дружин, підрозділів екстреної медичної допомоги, проведення обстеження об’єктів, узагальнення та передача інформації до Укравтодору від МОЗ та ДСНС

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МОЗ
ДСНС
Укравтодор
Національна поліція

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

10


8

2


5) зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС для забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах на місці скоєння дорожньо-транспортних пригод, зокрема:штук

30


30


придбання комп’ютерної техніки

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
ДСНС

-“-

0,39


0,39


-“-

30


20

10

оновлення спеціальних автомобілів

-“-

-“-

15,6


10,4

5,2

-“-

303


103

200

укомплектування спеціальною аварійно-рятувальною технікою (легкого, середнього, важкого типів)

-“-

-“-

1480


540

940


6) підготовка особового складу підрозділів, які здійснюють оперативне реагування (ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод), зокрема Національної поліції, ДСНС, з метою набуття навичок надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод та затвердженими МОЗ практичними курсами надання домедичної допомоги “Перший на місці події” та “Підтримка життя під час травми”, зокрема:кількість заходів

50


40

10

проведення заходів з навчання

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
ДСНС
МОЗ
Національна поліція

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

25


20

5

штук

260


184

76

придбання манекенів (дорослого, немовля для сердцево-легеневої реанімації дорослого, для роботи з дихальними шляхами) та обладнання (мішок типу Амбру з набором масок, кисневим резервуаром, кисневою трубкою; нереверсивна киснева маска з мішком і трубкою; кисневий балон; шини іммобілізаційні гнучкі; автоматичний зовнішній дефібрилятор; шийні коміри різних розмірів)

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
ДСНС
Національна поліція

-“-

7,7


5,6

2,1

Разом за завданням 8

1654,19


645,89

1008,3

9. Забезпечення дотримання правил дорожнього руху


1) забезпечення функціонування системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (Центру автоматизованої обробки інформації), зокрема:кількість обладнання

1460


1460


придбання та введення в експлуатацію комп’ютерів, серверного, мережевого та телекомунікаційного обладнання, мобільних комплексів автофіксації для транспортних засобів

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МВС
Національна поліція

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

118,66


118,66


кількість засобів

643


339

304

придбання та введення в експлуатацію технічних засобів (комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху) для автомобільних доріг загального користування державного значення

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МВС
Національна поліція
Укравтодор

-“-

643


339

304

кількість систем

1


1


створення та введення в експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи, програмного забезпечення системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
МВС
Національна поліція

-“-

317,76


317,76


-“-

1


1


встановлення та введення в експлуатацію системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, зокрема проведення обстежень щодо комплексної системи захисту інформації об’єктів та програмного забезпечення

-“-

-“-

29,29


29,292) забезпечення здійснення контролю водіїв на національному та регіональному рівні шляхом:кількість приладів

300


357


придбання спеціальних технічних приладів для встановлення стану алкогольного та наркотичного сп’яніння

Мінінфраструктури
(Укрінфрапроект)
Національна поліція

державний бюджет
(державний дорожній фонд)

25


25


кількість облаштованих автомобілів

424


424


придбання та обладнання мобільними пристроями контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відеофіксації службових транспортних засобів Національної поліції та обладнання до них (комп’ютерної техніки, серверного, мережевого та телекомунікаційного обладнання)

-“-

-“-

325


3253) запровадження процедури здійснення контролю та проведення перевірки виконання основних елементів безпеки шляхом:кількість станцій

30


16

14

придбання та введення в експлуатацію мобільних діагностичних станцій перевірки технічного стану транспортних засобів

-“-

-“-

30


16

14

кількість лабораторій

30


20

10

створення дорожньої лабораторії для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі, технічних засобів організації дорожнього руху та фіксації дорожніх умов у місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод

-“-

-“-

30


20

10

Разом за завданням 9

1518,71


1190,71

328

Усього за Програмою

8690,0752

919,3478

4378,2139

3392,5135

{Додаток 2 в редакції Постанов КМ № 887 від 19.09.2018, № 327 від 17.04.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 620 від 10.07.2019}Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Значення показника

у тому числі за роками

2018

2019

2020

1. Зниження рівня соціального ризику

кількість загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення

6,5

5

4

кількість травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення

69,4

64,7

60

2. Зниження рівня транспортного ризику

кількість загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. транспортних засобів

19,9

18,8

17,7

3. Зменшення тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод

кількість загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 постраждалих

9,8

9,6

9,3ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 435

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державне агентство інфраструктурних проектів України

1. У пункті 4:

1) у підпункті 2 слова “річкового транспорту відповідно до законодавства” замінити словами “річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм та до законодавства”;

2) підпункт 6 після слів “річкового транспорту” доповнити словами “, а також щодо фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху”;

3) підпункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

“фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;”.

2. Текст Положення після слів “річкового транспорту”, крім абзаців другого і третього підпункту 12 пункту 4, доповнити словами “, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм”.on top