Про новий склад Державної акредитаційної комісії
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002435
Документ 435-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.01.2003, підстава - 107-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 березня 2002 р. N 435
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 107 ( 107-2003-п ) від 21.01.2003 )
Про новий склад Державної
акредитаційної комісії

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
На часткову зміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 12 лютого 1996 р. N 200 ( 200-96-п ) "Про
ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів" (ЗП
України, 1996 р., N 7, ст. 216) затвердити новий склад Державної
акредитаційної комісії, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2002 р. N 435
СКЛАД
Державної акредитаційної комісії

КРЕМЕНЬ - Міністр освіти і науки, голова Василь Григорович Комісії
ЗАЙЧУК - Державний секретар МОН, перший Валентин Олександрович заступник голови Комісії
СТЕПКО - заступник Державного секретаря МОН,
Михайло Филимонович заступник голови Комісії
ЯКИМЕНКО - перший проректор Національного Юрій Іванович технічного університету "Київський
політехнічний інститут", заступник
голови Комісії
ГАЙДУКЕВИЧ - начальник адміністративного відділу
Тамара Євгенівна Державної акредитаційної комісії,
відповідальний секретар Комісії
АРТЕМЧУК - ректор Київського національного Галік Ісакович лінгвістичного університету
АННЕНКОВ - директор Промислово-економічного Віктор Петрович коледжу Національного авіаційного
університету
БАГРОВ - ректор Таврійського національного Микола Васильович університету імені В.І. Вернадського
БІРЮК - член Державної комісії з цінних Сергій Олексійович паперів та фондового ринку
ВОЛКОВ - заступник директора Департаменту Олег Ігорович внутрішньої політики Секретаріату
Кабінету Міністрів України
ГОЛОВАТИЙ - голова правління Конфедерації Микола Федорович недержавних вищих навчальних закладів
ГОЛУБ - Керівник Управління з гуманітарних Володимир Володимирович питань Адміністрації Президента
України
ГОРБУНОВА - заступник Державного секретаря Лідія Миколаївна Мін'юсту
ГУРЖІЙ - перший заступник Державного Андрій Миколайович секретаря МОН
ДІДОРЕНКО - ректор Луганської академії внутрішніх
Едуард Олексійович справ імені 10-річчя незалежності
України
ДМИТРИЧЕНКО - начальник департаменту вищої освіти
Микола Федорович МОН
ДОМНІЧ - начальник управління ліцензування та
Володимир Іванович акредитації МОН
КУРАС - віце-президент Національної Іван Федорович академії наук
ЛІКАРЧУК - начальник управління освіти і науки
Ігор Леонідович Київської облдержадміністрації
ЛУГОВИЙ - ректор Української Академії Володимир Іларіонович державного управління при
Президентові України
МЕЛЬНИК - голова наглядової ради Академії Петро Володимирович державної податкової служби
МЕЛЬНИЧУК - ректор Національного аграрного Дмитро Олексійович університету
МОСКАЛЕНКО - Міністр охорони здоров'я Віталій Федорович
ПАВЛЕНКО - ректор Київського національного Анатолій Федорович економічного університету
ПОПЛАВСЬКИЙ - ректор Київського національного Михайло Михайлович університету культури і мистецтв
РУДАВСЬКИЙ - ректор Національного університету Юрій Кирилович "Львівська політехніка"
СИДОРЕНКО - начальник управління освіти і науки
Олександр Леонідович Харківської облдержадміністрації
ТАЦІЙ - ректор Національної юридичної Василь Якович академії імені Ярослава Мудрого
ТИМОШЕНКО - голова Асоціації вищих навчальних Іван Іванович закладів недержавних форм власності
ТРЕТЯК - перший проректор Київського Олег Васильович національного університету
імені Тараса Шевченка
ФЕДОРЧЕНКО - ректор Київського інституту туризму,
Володимир Кирилович економіки і права
ЧЕРЕВАНЬ - ректор Міжнародного інституту Володимир Павлович ринкових відносин та підприємництва -
Центру "Ринок"
ЧЕРНЕЦЬ - ректор Державної академії керівних Василь Гнатович кадрів культури і мистецтв
ШЕВЧЕНКО - ректор Донецького національного Володимир Павлович університетувгору