Документ 434_028, чинний, поточна редакція — Підписання від 04.11.2008

              Меморандум 
про взаєморозуміння у сфері стандартизації
та метрології між Державним комітетом України
з питань технічного регулювання та споживчої
політики (ДССУ) і Лівійським національним
центром стандартизації та метрології (LNCSM)

Дата підписання: 04.11.2008 Дата набрання чинності для України: 04.11.2008
Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики (ДССУ) та Лівійський національний центр
стандартизації та метрології (LNCSM), далі - "Сторони",
з метою усунення технічних бар'єрів в економічних та
торговельних відносинах між Україною та Лівійською Джамагирією,
бажаючи розвивати та зміцнювати взаємне співробітництво в
сфері стандартизації та метрології,
виходячи з принципів і норм, прийнятих міжнародними
організаціями з стандартизації та метрології,
домовились про таке:
Стаття 1
Сторони здійснюватимуть співробітництво у сфері
стандартизації та метрології відповідно до законодавства держав
Сторін.
Стаття 2
Сторони здійснюватимуть співробітництво у сфері
стандартизації та метрології, враховуючи взаємні інтереси, за
такими напрямами:
(1) Стандартизація
- забезпечення гармонізації національних стандартів з
міжнародними і європейськими, зокрема в секторах промисловості,
які відносяться до спільних інтересів,
- становлення та удосконалення національних систем
стандартизації відповідно до міжнародної практики,
- співпраця в межах участі обох Сторін в міжнародних
організаціях зі стандартизації.
(2) метрологія
- організація робіт із забезпечення єдності вимірювань,
- надання метрологічних послуг,
- гармонізація національних метрологічних норм і правил з
міжнародними.
Сторони погодились розробляти щорічний План співробітництва.
Стаття 3
Сторони погодились на обмін:
- публікаціями та інформацією з стандартизації та метрології,
- нормативно-правовими актами в галузі стандартизації та
метрології;
- запрошеннями на участь у семінарах та конференціях у сфері
стандартизації та метрології, які організовують Сторони;
- інформацією про програми навчання, та навчально-практичні
курси, які проводитимуться Сторонами;
- переліком національних еталонів одиниць вимірювання.
Стаття 4
Фінансування співробітництва в рамках цього Меморандуму
здійснюватиметься за домовленістю Сторін.
Стаття 5
Сторони забезпечують конфіденційність документації та
інформації, отриманих в рамках цього Меморандуму. Документація та
інформація можуть бути передані третій Стороні виключно за
письмовою згодою Сторони, що їх надала.
Стаття 6
Спірні питання, що можуть виникнути, пов'язані з тлумаченням
та реалізацією цього Меморандуму, вирішуються шляхом консультацій
та переговорів.
Стаття 7
Цей Меморандум укладається терміном на 5 років і набуває
чинності з дати її підписання.
За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть бути
внесені зміни і доповнення шляхом підписання відповідного
протоколу, який буде невід'ємною частиною Меморандуму.
Кожна із Сторін може припинити дію Меморандуму, письмово
повідомивши іншу Сторону про свої наміри. Дія Меморандуму
припиняється через 6 місяців від дня отримання іншою Стороною
такого повідомлення.
Вчинено в м. Києві 4 листопада 2008 року в двох примірниках,
кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього
Меморандуму, перевага надається тексту англійською мовою.
За Державний комітет України За Лівійський національний
з питань технічного регулювання центр стандартизації
та споживчої політики (ДССУ) та метрології (LNCSM)
(підпис) (підпис)
Голова Секретар з арабських питань
Генерального народного
комітету зовнішніх зв'язків
та міжнародного
співробітництва
Лариса Лосюк Мухаммед Альтахер Сіялявгору