Документ 434_020, чинний, поточна редакція — Затвердження від 27.04.2004, підстава - 378/2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.06.2004. Подивитися в історії? )

               Угода 
про співробітництво між Україною та Великою
Соціалістичною Народною Лівійською Арабською
Джамагирією у сфері геологічних досліджень
( Угоду затверджено Указом Президента
N 378/2004 ( 378/2004 ) від 31.03.2004 )

Дата підписання: 14.10.2003 Дата набуття чинності: 14.06.2004
Україна та Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська
Джамагирія (далі - Сторони), з метою розвитку співробітництва в
геологічних дослідженнях, обміну спеціалістами та науковцями, домовилися про наступне:
Стаття 1
Співробітництво між Сторонами в галузі геологічних досліджень
буде здійснюватись у таких областях: 1. Регіональні геологічні дослідження, пошуки і розвідка
корисних копалин та підземних вод. 2. Буріння свердловин на воду. 3. Проведення пошуково-розвідувальних робіт щодо нафти і
газу, включаючи геофізичні дослідження. 4. Застосування геотехнічних досліджень для будівельних
цілей. 5. Прогнозування геологічних небезпек та охорона геологічного
середовища, головним чином у зоні узбережжя. 6. Підготовка різномасштабних геологічних карт різного виду. 7. Обмін спеціалістами та науковцями. 8. Виконання спільних проектів в Україні та Великій
Соціалістичній Народній Лівійській Арабській Джамагирії, а також
співробітництво у проектах в третіх країнах, головним чином в
Африці. 9. Обмін геологічною та технічною інформацією, включаючи
обмін геологічними колекціями гірських порід. 10. Проведення спільних симпозіумів, конференцій та
семінарів. 11. Проведення лабораторних та технологічних досліджень. 12. Інші форми співробітництва, що можуть бути взаємно
погоджені Сторонами.
Стаття 2
Сторони можуть залучати інших учасників до участі в спільних
проектах, які будуть здійснюватись за окремими угодами.
Стаття 3
Сторони визначать відповідальних за відстеження виконання
положень, викладених у даній Угоді.
Стаття 4
Для виконання спільних проектів Сторони укладають окремі
угоди. Такі угоди включають детальні плани робіт, їх напрями,
технічні, технологічні та інженерні рішення, порядок зберігання,
обміну та використання інформації, що накопичена кожною із Сторін,
включаючи питання захисту прав на інтелектуальну власність, а
також умови передачі технологій.
Стаття 5
Порядок фінансування спільних проектів визначається окремими
угодами по кожному спільному проекту.
Стаття 6
Сторони за взаємною згодою можуть вносити до цієї Угоди зміни
і доповнення, які оформляються окремими протоколами та становлять
невід'ємну частину цієї Угоди.
Стаття 7
При виконанні цієї Угоди, а також укладанні та виконанні угод
по спільних проектах Сторони дотримуватимуться чинного
законодавства держав Сторін та норм міжнародного права.
Стаття 8
Спори, що виникають при тлумаченні або застосуванні цієї
Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів.
Стаття 9
Ця Угода набуває чинності з дати отримання Сторонами
останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності. Ця Угода діє протягом п'яти років. Дія цієї Угоди автоматично
продовжується на наступні однорічні періоди, якщо жодна із Сторін
не повідомить іншу Сторону не пізніше як за три місяці до
закінчення відповідного періоду про свій намір припинити дію цієї
Угоди. Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання поточних
проектів між двома Сторонами. Виконання цих проектів
продовжуватиметься для їх завершення або до їх припинення
двосторонньою угодою.
Вчинено в м. ________ 14 жовтня 2003 р. в двох примірниках,
кожний українською і арабською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.
За Україну За Велику Соціалістичну Народну
Лівійську Арабську Джамагирію
(підпис) (підпис)
Віце-прем'єр-міністр Заступник Секретаря Вищого
народного комітету з питань
виробництва
Віталій Гайдук Д-р Аль-Багдаді Алі Аль-Махмудівгору