Документ 434_016, чинний, поточна редакція — Підписання від 23.04.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.02.2005. Подивитися в історії? )

               Угода 
про співробітництво між Державним комітетом
України з будівництва та архітектури та Вищим
народним комітетом (сфера послуг) Великої
Соціалістичної Народної Лівійської
Арабської Джамагирії

Дата підписання: 23.04.2003 Дата набуття чинності: 21.02.2005
Державний комітет України з будівництва та архітектури та
Вищий народний комітет (сфера послуг) Великої Соціалістичної
Народної Лівійської Арабської Джамагирії, далі "Сторони",
керуючись Угодою між Урядом України та Урядом Великої
Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії про
торговельно-економічне співробітництво, підписаною в м. Києві 18
січня 1995 року ( 434_620 ),
а також прагненням до поглиблення і розвитку взаємовигідного
економічного і науково-технічного співробітництва,
домовились про таке:
Стаття 1
Сторони здійснюватимуть співробітництво за такими основними
напрямками:
- житлове, цивільне і промислове будівництво;
- комунальне будівництво і господарство, включаючи питання
водопостачання і очистки стоків у містах;
- проектно-вишукувальні роботи, впровадження прогресивної
техніки, технології й організації робіт;
- навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів,
організація спільних нарад, зустрічей, семінарів з проблем, які
становлять взаємний інтерес.
Стаття 2
Сторони мають за мету безпосереднє взаємне співробітництво,
яке передбачає обмін досвідом та інформацією, консультації з
напрямків, зазначених у статті 1. Співробітництво може торкатись
інших питань, не зазначених у цій Угоді, але які відносяться до
компетенції обох Сторін, за умови письмового узгодження.
Стаття 3
Сторони зобов'язуються взаємодіяти у справі організації та
підтримки безпосереднього співробітництва між науково-дослідними і
проектними організаціями з напрямків, зазначених у статті 1, а
також в інших галузях у межах їхньої компетенції.
Стаття 4
Сторони інформуватимуть одна одну про внутрішні та міжнародні
заходи з питань, що входять до їхньої компетенції, які
здійснюються на території держави кожної зі Сторін (семінари,
виставки, конкурси тощо), а також сприяти іншій Стороні в її
участі в цих заходах в межах своїх можливостей.
Стаття 5
Сторони домовились надавати одна одній відомості щодо
потенціалу кожної держави щодо виробництва будівельних матеріалів,
обладнання, машин і запасних частин.
Стаття 6
Для координації робіт, практичної реалізації прийнятих
програм і планів, підготовки матеріалів тощо, Сторони
створюватимуть спільні робочі групи.
Стаття 7
Контроль за виконанням цієї Угоди здійснюють керівники
Сторін або уповноважені ними представники, які з цією метою
будуть зустрічатись не рідше одного разу на рік в м. Києві та м.
Тріполі по черзі. Оперативне вирішення питань, які виникають у
ході реалізації конкретних завдань, буде здійснюватись
національними частинами робочих груп.
Стаття 8
Обмін делегаціями між Комітетами здійснюватиметься на
взаємній основі, тобто Сторона, яка приймає, сплачує проживання в
готелі, добові утримання, проїзд в межах території своєї держави.
Витрати, пов'язані з перекладом, бере на себе Сторона, що
приймає.
Стаття 9
Сторони встановлюють, що проблеми, які не зазначені в цій
Угоді, або які виникають в процесі реалізації взаємозв'язків,
вирішуватимуться шляхом письмових звернень, на умовах
доброзичливості і взаєморозуміння.
Стаття 10
Ця Угода укладається на невизначений строк.
Дія цієї Угоди припиняється через шість місяців після
отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони
про її намір припинити дію цієї Угоди.
Стаття 11
Ця Угода набуває чинності з дати останнього повідомлення про
завершення внутрішньодержавних процедур кожної із Сторін.
Вчинено в м. Київ 23 квітня 2003 року, що відповідає 23 дню
04 місяця 1371 року, в двох примірниках, кожний українською та
арабською мовами, причому всі тексти є автентичними.
За Державний комітет України За Вищий народний комітет
з будівництва та архітектури (сфера послуг) Великої
Соціалістичної Народної
Лівійської Арабської
Джамагирії
(підпис) (підпис)вгору