Документ 433-87-п, поточна редакція — Прийняття від 30.12.1987

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 30 грудня 1987 р. N 433
Київ
Про визнання такими, що втратили чинність,
постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
з питань фінансів, кредиту і розрахунків
в народному господарстві

У зв'язку з Законом СРСР "Про державне підприємство
(об'єднання)" ( v7284400-87 ) та іншими рішеннями про перебудову
управління економікою, відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 20 жовтня 1987 р. N 1186 Центральний Комітет
Компартії України і Рада Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 1988 р.,
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР згідно з
переліком, що додається.
2. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР
постановою від 20 жовтня 1987 р. N 1186 визнали такими, що
втратили чинність з 1 січня 1988 р., постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР згідно з переліком, що додається.

Секретар Центрального
Комітету Компартії України В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
Голова Ради Міністрів
Української РСР В.МАСОЛ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР
від 30 грудня 1987 р. N 433
ПЕРЕЛІК
постанов ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР, що втратили чинність,
з питань фінансів, кредиту і розрахунків в
народному господарстві

1. Абзац п'ятий вступної частини і пункт 3 постанови Ради
Міністрів УРСР і ЦК КП/б/У від 17 травня 1951 р. N 1171 "Про
заходи по виконанню плану заготівлі лому і відходів кольорових
металів по Українській РСР в 1951 році".
2. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК Компартії України від
14 вересня 1954 р. N 1451 "Про недоліки в роботі установ
Державного банку".
3. Пункти 18 і 22 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 25 вересня 1962 р. N 1132 "Про дальше
поліпшення побутового обслужування населення" (ЗП УРСР, 1962 р.,
N 10, ст. 131).
4. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
8 серпня 1963 р. N 937 "Про хід виконання постанови ЦК КП України
і Ради Міністрів УРСР від 19 червня 1959 р. N 949 "Про заходи по
дальшому розвитку дитячих дошкільних установ, поліпшенню виховання
та медичного обслуговування дітей дошкільного віку".
5. Пункт 1 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 30 листопада 1965 р. N 1129 "Про внесення змін до
постанов ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР в зв'язку зі зміною
порядку кредитування затрат на розширення виробництва товарів
народного споживання і поліпшення побутового обслуговування
населення, а також на проведення заходів по технічному
удосконаленню виробництва" (ЗП УРСР, 1965 р., N 11, ст. 142).
6. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
11 січня 1966 р. N 38 "Про обслуговування службовими легковими
автомобілями підприємств і організацій промисловості, сільського
господарства, будівництва і транспорту".
7. Пункт 2 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 15 липня 1969 р. N 409 "Про зміну та визнання такими, що
втратили силу, постанов ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР у
зв'язку із зміною порядку кредитування і розрахунків в народному
господарстві".
8. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
21 листопада 1969 р. N 628 "Про заходи по удосконаленню і
здешевленню апарату управління" (ЗП УРСР, 1969 р., N 11, ст. 140).
9. Абзац другий пункту 9 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 11 серпня 1981 р. N 414 "Про організацію
виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
12 червня 1981 р. N 548 "Про заходи по збільшенню виробництва
товарів першої необхідності в 1981-1985 роках та більш повному
задоволенню попиту населення на ці товари" в частині порядку,
передбаченого абзацом першим пункту 9 постанови Ради Міністрів
СРСР від 14 жовтня 1976 р. N 845.
10. Абзац другий пункту 7, пункт 11, абзац другий пункту 20
та підпункт 8 пункту 26 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 13 вересня 1983 р. N 377 "Про організацію
виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
5 серпня 1983 р. N 759 "Про підвищення ефективності використання
автотранспортних засобів у народному господарстві, посилення
боротьби з приписками при перевезеннях вантажів автомобільним
транспортом і забезпечення збереження пально-мастильних
матеріалів".
11. Пункт 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 11 вересня 1984 р. N 369 "Про заходи по дальшому розвитку
в 1984-1990 роках матеріально-технічної бази телевізійного
мовлення в Українській РСР".

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР
від 20 жовтня 1987 р. N 1186
ПЕРЕЛІК
постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР,
що втратили чинність, з питань фінансів,
кредиту і розрахунків в народному
господарстві
(Витяг)

1. Пункти 11-13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
31 липня 1957 р. N 931 "Про розвиток житлового будівництва в СРСР"
(ЗП СРСР, 1957 р., N 9, ст. 102) в частині підприємств, об'єднань
і організацій, переведених на повний господарський розрахунок і
самофінансування (підпункти "б"-"г" пункту 7 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 24 серпня 1957 р.
N 988 - ЗП УРСР, 1957 р., N 12, ст. 154).
2. Пункт 23 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
9 лютого 1959 р. N 134 "Про заходи по дальшому зміцненню
риболовецьких колгоспів і реорганізації моторно-риболовних
станцій" - ЗП СРСР, 1959 р., N 2, ст. 11 (підпункт "і" пункту 2
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
24 березня 1959 р. N 435 - ЗП УРСР, 1959 р., N 3, ст. 19).
3. Підпункт "б" пункту 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 21 травня 1959 р. N 558 "Про заходи по дальшому розвитку
дитячих дошкільних установ, поліпшенню виховання та медичного
обслуговування дітей дошкільного віку" (ЗП СРСР, 1959 р., N 12,
ст. 70) в частині підприємств, об'єднань і організацій,
переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування
(пункт 5 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
19 червня 1959 р. N 949).
4. Останній абзац пункту 1 додатка N 15 до постанови ЦК КПРС
і Ради Міністрів СРСР від 2 червня 1962 р. N 534 "Про заходи по
збільшенню добичі риби і виробництва рибної продукції" (підпункт
"в" пункту 33 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 26 червня 1962 р. N 738).
5. Пункт 20 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
17 вересня 1964 р. N 804-330 (абзаци 47 і 48 вступної частини
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 19 грудня
1964 р. N 1259-53).
6. Абзац другий пункту 10 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 26 серпня 1967 р. N 822 "Про заходи по дальшому розвитку
побутового обслуговування населення" (ЗП СРСР, 1967 р., N 23,
ст. 160), а також пункти 6 і 8 цієї постанови в частині
підприємств і організацій, переведених на повний господарський
розрахунок і самофінансування (абзац другий підпункту "д"
пункту 22 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
23 вересня 1967 р. N 626 - ЗП УРСР, 1967 р., N 9, ст. 100, а також
підпункти "а" і "в" пункту 22 цієї постанови у відповідній
частині).
7. Абзац третій пункту 8 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 5 липня 1968 р. N 517 "Про заходи по дальшому поліпшенню
охорони здоров'я і розвитку медичної науки в країні" (ЗП СРСР,
1968 р., N 13, ст. 82) в частині підприємств, об'єднань і
організацій, переведених на повний господарський розрахунок і
самофінансування (абзац перший підпункту "б" пункту 36 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1968 р.
N 525 - ЗП УРСР, 1968 р., N 10, ст. 127).
8. Абзац перший пункту 7 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 15 травня 1969 р. N 353 (абзац перший підпункту 2 пункту
10 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
7 липня 1969 р. N 405).
9. Пункт 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
17 липня 1969 р. N 573 "Про поліпшення організації роботи лісової
і деревообробної промисловості" (підпункт "в" пункту 12 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 7 жовтня 1969 р.
N 572).
10. Пункт 4 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
26 лютого 1971 р. N 165 "Про заходи по дальшому збільшенню
виробництва яєць і м'яса птиці на промисловій основі" в частині
порядку фінансування, встановленого пунктом 19 постанови Ради
Міністрів СРСР від 30 листопада 1966 р. N 1000 (абзац третій
підпункту "а" пункту 22 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 13 травня 1971 р. N 216).
11. Абзац третій пункту 4 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 16 квітня 1971 р. N 226 "Про розвиток виробництва
продуктів тваринництва на промисловій основі" (ЗП СРСР, 1971 р.,
N 8, ст. 66) в частині порядку фінансування, встановленого пунктом
19 постанови Ради Міністрів СРСР від 30 листопада 1966 р. N 1000
(абзац третій підпункту 2 пункту 30 постанови ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1971 р. N 301 - ЗП УРСР,
1971 р., N 7, ст. 61).
12. Пункт 5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
16 вересня 1971 р. N 682 "Про заходи по розвитку
матеріально-технічної бази галузей харчової промисловості, які
переробляють сільськогосподарські продукти і сировину" (підпункт 2
пункту 10 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
22 жовтня 1971 р. N 480).
13. Пункти 26 і 34 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
від 7 січня 1972 р. N 30 "Про деякі заходи по поліпшенню торгівлі
та її технічної оснащеності" (підпункти 7 і 8 пункт 33 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 лютого 1972 р.
N 88).
14. Пункт 37 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
12 лютого 1976 р. N 117 "Про заходи по розвитку промисловості
мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин у 1976 - 1980
роках (підпункт 7 пункту 24 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 9 квітня 1976 р. N 164).
15. Пункт 26 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
26 жовтня 1976 р. N 868 "Про заходи по дальшому розвитку
виробництва, розширенню асортименту, підвищенню якості рибної
продукції і по поліпшенню торгівлі рибними товарами" (підпункт 7
пункту 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
9 грудня 1976 р. N 549).
16. Абзац четвертий пункту 6, пункт 10 та підпункт "г" пункту
37 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 липня 1977 р.
N 611 "Про заходи по дальшому розвитку торгівлі" (абзац четвертий
підпункту 1, підпункти 3 і 7 пункту 36 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1977 р. N 417).
17. Пункт 16 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
14 липня 1978 р. N 611 "Про заходи по дальшому поліпшенню
обслуговування населення і народного господарства країни поштовим
зв'язком" (підпункт 3 пункту 14 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 22 серпня 1978 р. N 426).
18. Пункти 5 і 8 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
4 грудня 1978 р. N 985 "Про підсобні сільські господарства
підприємств, організацій і установ" - ЗП СРСР, 1979 р., N 3,
ст. 14 (підпункти 2 і 4 пункту 9 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 25 грудня 1978 р. N 586 - ЗП УРСР,
1979 р., N 4, ст. 22).
19. Підпункт "в" пункту 12 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 9 серпня 1979 р. N 766 "Про заходи по дальшому розвитку
промисловості первинної переробки льону в 1980 - 1985 роках" в
частині умов, передбачених абзацом першим пункту 8 постанови Ради
Міністрів СРСР від 18 жовтня 1976 р. N 849 (підпункт 3 "б" пункту
12 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
25 вересня 1979 р. N 461).
20. Пункт 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
12 червня 1980 р. N 705 "Про дальше поліпшення психоневрологічної
і наркологічної допомоги населенню" (підпункт "б" пункту 19
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 жовтня
1980 р. N 563).
21. Пункт 4 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
23 липня 1981 р. N 715 "Про заходи по дальшому поліпшенню
заготівлі (здачі), переробки лому і відходів кольорових металів і
підвищенню технічного рівня підприємств вторинної кольорової
металургії" в частині підприємств, об'єднань і організацій,
переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування
(підпункт 2 пункту 18 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 1 вересня 1981 р. N 448).
22. Абзац другий пункту 16 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 1 березня 1982 р. N 165 "Про додаткові заходи по
закріпленню кадрів у виробничих об'єднаннях і на підприємствах
текстильної та деяких інших галузей промисловості системи
Міністерства легкої промисловості СРСР" в частині порядку та умов,
установлених абзацом першим пункту 9 постанови Ради Міністрів СРСР
від 14 жовтня 1976 р. N 845 (абзац другий підпункту 8 пункту 6
постанови Ради Міністрів УРСР від 13 квітня 1982 р. N 186).
23. Пункт 21 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
12 серпня 1982 р. N 747 "Про зміцнення матеріально-технічної бази
борошномельно-круп'яної промисловості та прискорення розвитку її
потужностей у 1982-1990 роках" (підпункт 5 пункту 8 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 вересня 1982 р.
N 461).
24. Пункт 6 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
23 січня 1985 р. N 76 ( v0076400-85 ) "Про заходи по зміцненню
матеріально-технічної бази і розвитку послуг телефонного
зв'язку, що надаються населенню, в 1986-1990 роках і в період до
2000 року" - ЗП СРСР, 1985 р., N 5, ст. 22 (підпункт 3 пункту 15
постанови Ради Міністрів УРСР від 26 лютого 1985 р. N 92
( 92-85-п ) - ЗП УРСР, 1985 р., N 4, ст. 25).
25. Пункт 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
5 серпня 1985 р. N 724 "Про заходи по дальшому розвитку
матеріально-технічної бази торгівлі і громадського харчування в
1986-1990 роках та в період до 2000 року" (підпункт 1 пункту 19
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 серпня
1985 р. N 332 ( 332-85-п ).
26. Абзац перший пункту 5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 20 березня 1986 р. N 359 "Про заходи по розширенню
будівництва та зміцненню матеріально-технічної бази районних
будинків культури і клубів у сільській місцевості" (абзац перший
підпункту 1 пункту 12 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 22 квітня 1986 р. N 150 ( 150-86-п ).
27. Пункт 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
10 квітня 1986 р. N 442 "Про заходи по дальшому поліпшенню
концертної діяльності в країні та зміцненню матеріально-технічної
бази концертних організацій" (підпункт 6 пункту 17 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 травня 1986 р.
N 176 ( 176-86-п ).вгору