Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011433
Документ 433-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 квітня 2011 р. N 433
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2000 р. N 419

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2000 р. N 419 ( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку подання
фінансової звітності" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9,
ст. 344; 2005 р., N 1, ст. 14, N 22, ст. 1203; 2006 р., N 18,
ст. 1345; 2009 р., N 77, ст. 2614; 2010 р., N 74, ст. 2623) зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2011 р. N 433
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2000 р. N 419 ( 419-2000-п )

1. У пункті 2 постанови ( 419-2000-п ) слова "Державному
казначейству" замінити словами "Державній казначейській службі".
2. У Порядку подання фінансової звітності, затвердженому
зазначеною постановою ( 419-2000-п ):
1) у пункті 2:
друге речення абзацу першого виключити;
абзац п'ятий викласти у такій редакції:
"Банки подають фінансову звітність та консолідовану фінансову
звітність Національному банку в установленому ним порядку.";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Платники податку на прибуток подають органові державної
податкової служби:
квартальну фінансову звітність (крім підприємств, що
відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ) визнано
малими);
річну фінансову звітність.
Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом
154.6 статті 154 Податкового кодексу України ( 2755-17 ), подають
відповідним органам річну фінансову звітність, передбачену для
суб'єктів малого підприємництва.";
2) у пункті 5:
цифри і слово "20 лютого" замінити цифрою і словом
"9 лютого";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Квартальна або річна фінансова звітність подається
підприємствами органові державної податкової служби у строки,
передбачені для подання декларації з податку на прибуток
підприємств.";
3) у тексті Порядку ( 419-2000-п ) слова "Державне
казначейство" в усіх відмінках замінити словами "Державна
казначейська служба" у відповідному відмінку.вгору