Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. N 354
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2008433
Документ 433-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.05.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 травня 2008 р. N 433
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 27 березня 1996 р. N 354

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня
1996 р. N 354 ( 354-96-п ) "Про затвердження Порядку вилучення,
утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених
до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них" зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2008 р. N 433
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 березня 1996 р. N 354
( 354-96-п )

1. У пункті 2 постанови ( 354-96-п ) слова "які мають дозвіл
санітарно-епідеміологічних служб Міністерства охорони здоров'я та
Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної
безпеки" замінити словами "які мають ліцензію Міністерства охорони
навколишнього природного середовища на здійснення операцій у сфері
поводження з небезпечними відходами, позитивний висновок державної
санітарно-епідеміологічної експертизи і погодження державної
інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки".
2. У Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження
непридатних або заборонених до використання пестицидів і
агрохімікатів та тари від них, затвердженому зазначеною постановою
( 354-96-п ):
1) у пункті 1 слова "лабораторій та проектно-розвідувальних
станцій хімізації сільського господарства, висновків органів МОЗ і
Мінсільгосппроду" замінити словами "установ та закладів, що
належать до сфери управління МОЗ, та лабораторій Головної
державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики";
2) у пункті 3:
в абзаці першому слова "що мають дозвіл
санітарно-епідеміологічних служб МОЗ та органів Мінекобезпеки"
замінити словами "що мають ліцензію Мінприроди на здійснення
операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, позитивний
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи і
погодження державної інспекції цивільного захисту та техногенної
безпеки";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Зазначені підприємства узгоджують за наявності позитивного
висновку науково-технічної експертизи технологію утилізації,
знищення та знешкодження непридатних або заборонених до
використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них з
Мінпромполітики, МОЗ, МНС, Національною академією наук і
затверджують її в Мінприроди.";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"До робіт з утилізації, знищення та знешкодження, зокрема
оброблення, непридатних або заборонених до використання пестицидів
і агрохімікатів та тари від них допускаються особи, які мають
професійну підготовку, підтверджену свідоцтвом (сертифікатом) на
право проведення робіт з небезпечними речовинами, та не мають
медичних протипоказань.".вгору