Документ 432-92-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.12.1996, підстава - 1464-96-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 29 липня 1992 р. N 432
Київ
 
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1464 ( 1464-96-п ) від 05.12.96 )
 
Про відповідальність за шкоду,
заподіяну лісу та природним
об'єктам рослинного світу

 
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 808 ( 808-93-п ) від 28.09.93 N 887 ( 887-94-п ) від 31.12.94 N 621 ( 621-96-п ) від 08.06.96 N 676 ( 676-96-п ) від 26.06.96 )

 
     З метою посилення охорони лісу і природних об'єктів рослинного світу Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676 ( 676-96-п ) від 26.06.96 )
 
     2. Затвердити таксу для обчислення розміру стягнення за шкоду, заподіяну лісу та природним об'єктам рослинного світу підприємствами, установами, організаціями і громадянами самовільною заготівлею недеревних рослинних ресурсів на ділянках, де це заборонено або допускається тільки за спеціальним дозволом, згідно з додатком.
 
     3. Визнати таким, що втратив чинність, додаток N 5 до постанови Ради Міністрів УРСР від 25 травня 1982 р. N 301 "Про відповідальність за порушення лісового законодавства" (ЗП УРСР, 1982 р., N 6, ст. 56; 1985 р., N 7, ст. 57).
 
     4. Постанова набуває чинності з 1 серпня 1992 року.

 
   Прем'єр-міністр України                В.ФОКІН 
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
     Інд. 22

 
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 липня 1992 р. N 432
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 28 вересня 1993 р.
N 808 ( 808-93-п )
 
ТАКСА
для обчислення розміру стягнень за шкоду, заподіяну
лісовому господарству підприємствами, установами,
організаціями та громадянами самовільною заготівлею
(збиранням) недеревних рослинних ресурсів у порядку
спеціального використання, а також загального
використання на ділянках, де це заборонено
чи допускається тільки за спеціальним дозволом
 
( Такси збільшено у 10 разів згідно з Постановою КМ N 887 ( 887-94-п ) від 31.12.94 )

 
(кратність розміру стягнень до розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
            |Широко |Види рослин,| Рідкісні,ендемічні,
            |розпов- |природні за-| реліктові та такі,
            |сюджені |паси яких  | що перебувають під
            |види  |обмежені і | загрозою зникнення,
            |рослин, |промислова | види рослин, заго-
            |природні|заготівля  | тівля (збір) яких
            |запаси |суворо лімі-| забороняється на
            |яких не |тується   | території Респуб-
            |обмеже- |      | ліки Крим, області
            |ні   |      |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 За кілограм сировини: 
За заготівлю (збирання)
сировини дикорослих, тех-
нічних, лікарських видів
рослин:
кореневища і коріння 0,4 1,1 3
квіти, бруньки 0,4 1,1 1,5
кора 0,4 0,4 0,8
трава 0,4 0,8 1,1
листя 0,4 0,4 1,1
пагінці - 0,4 0,8
плоди - 0,4 0,8
За заготівлю грибів - 0,8 1,1
За заготівлю (збирання)
ягід у природних напів-
чагарникових і трав'я-
нистих ягідниках 0,4 0,8 -
За заготівлю плодів (у
тому числі горіхів) у
природних чагарниках 1,5 2,7 -
Примітка.
Розмір стягнення за самовільну заготівлю (збирання) сировини
на штучно створених плантаціях обчислюється за цією таксою,
збільшеною вдвічі.
( Додаток в редакції Постанови КМ N 808 ( 808-93-п ) від 28.09.93; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621 ( 621-96-п ) від 08.06.96 )

 
       Міністр 
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТАвгору