Документ 432-92-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.12.1996, підстава - 1464-96-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 липня 1992 р. N 432
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1464 ( 1464-96-п ) від 05.12.96 )
Про відповідальність за шкоду,
заподіяну лісу та природним
об'єктам рослинного світу

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 808 ( 808-93-п ) від 28.09.93
N 887 ( 887-94-п ) від 31.12.94
N 621 ( 621-96-п ) від 08.06.96
N 676 ( 676-96-п ) від 26.06.96 )

З метою посилення охорони лісу і природних об'єктів
рослинного світу Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-96-п ) від 26.06.96 )
2. Затвердити таксу для обчислення розміру стягнення за
шкоду, заподіяну лісу та природним об'єктам рослинного світу
підприємствами, установами, організаціями і громадянами
самовільною заготівлею недеревних рослинних ресурсів на ділянках,
де це заборонено або допускається тільки за спеціальним дозволом,
згідно з додатком.
3. Визнати таким, що втратив чинність, додаток N 5 до
постанови Ради Міністрів УРСР від 25 травня 1982 р. N 301 "Про
відповідальність за порушення лісового законодавства" (ЗП УРСР,
1982 р., N 6, ст. 56; 1985 р., N 7, ст. 57).
4. Постанова набуває чинності з 1 серпня 1992 року.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 22

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 липня 1992 р. N 432
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 28 вересня 1993 р.
N 808 ( 808-93-п )
ТАКСА
для обчислення розміру стягнень за шкоду, заподіяну
лісовому господарству підприємствами, установами,
організаціями та громадянами самовільною заготівлею
(збиранням) недеревних рослинних ресурсів у порядку
спеціального використання, а також загального
використання на ділянках, де це заборонено
чи допускається тільки за спеціальним дозволом
( Такси збільшено у 10 разів згідно з Постановою КМ
N 887 ( 887-94-п ) від 31.12.94 )

(кратність розміру стягнень до розміру
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян)
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Широко |Види рослин,| Рідкісні,ендемічні, |розпов- |природні за-| реліктові та такі, |сюджені |паси яких | що перебувають під |види |обмежені і | загрозою зникнення, |рослин, |промислова | види рослин, заго- |природні|заготівля | тівля (збір) яких |запаси |суворо лімі-| забороняється на |яких не |тується | території Респуб- |обмеже- | | ліки Крим, області |ні | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— За кілограм сировини:
За заготівлю (збирання)
сировини дикорослих, тех-
нічних, лікарських видів
рослин:
кореневища і коріння 0,4 1,1 3
квіти, бруньки 0,4 1,1 1,5
кора 0,4 0,4 0,8
трава 0,4 0,8 1,1
листя 0,4 0,4 1,1
пагінці - 0,4 0,8
плоди - 0,4 0,8
За заготівлю грибів - 0,8 1,1
За заготівлю (збирання)
ягід у природних напів-
чагарникових і трав'я-
нистих ягідниках 0,4 0,8 -
За заготівлю плодів (у
тому числі горіхів) у
природних чагарниках 1,5 2,7 -
Примітка.
Розмір стягнення за самовільну заготівлю (збирання) сировини
на штучно створених плантаціях обчислюється за цією таксою,
збільшеною вдвічі.
( Додаток в редакції Постанови КМ N 808 ( 808-93-п ) від
28.09.93; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621
( 621-96-п ) від 08.06.96 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТАвгору