Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Українивід 13 червня 2012 р. № 671
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014432
Документ 432-2014-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.09.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.09.2014. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 вересня 2014 р. № 432
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671 “Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 56, ст. 2250; 2013 р., № 35, ст. 1236) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 17

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 р. № 432

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671

1. На часткову зміну пункту 1 постанови затвердити новий склад Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” згідно з додатком.

2. У Положенні про Координаційну раду з питань реалізації в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 4:

підпункт 2 після слів “організовує підготовку” доповнити словом “проектів”;

підпункт 3 після слів “під час підготовки” доповнити словом “проектів”;

у підпункті 5 слова “та відповідних заходів” виключити;

підпункт 9 викласти у такій редакції:

“9) вносить пропозиції щодо здійснення заходів з координації підготовки звітів про реалізацію Ініціативи, їх оприлюднення та громадського обговорення;”;

2) в абзаці першому пункту 7 слова “заступника, відповідального секретаря” замінити словами “заступників, секретаря”;

3) пункт 8 доповнити підпунктами 4-6 такого змісту:

“4) організовує розроблення пропозицій щодо здійснення заходів, спрямованих на налагодження співпраці Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства, громадськими радами при органах виконавчої влади;

5) сприяє забезпеченню здійснення координації та організації методичного забезпечення роботи органів виконавчої влади з питань дотримання демократичних стандартів відкритості та прозорості їх діяльності, залучення громадськості до формування та реалізації державної політики;

6) вживає заходів для взаємодії органів виконавчої влади з представниками інститутів громадянського суспільства в процесі реалізації в Україні Ініціативи та сприяння розвитку громадянського суспільства.”;

4) пункт 10 виключити;

5) у пункті 11:

в абзаці першому слова “, але не рідше ніж один раз на квартал” виключити;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

“Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Координаційної ради.”.Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 р. № 432

СКЛАД
Координаційної ради з реалізації в Україні міжнародної Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”


СЕМЕРАК
Остап Михайлович

-

Міністр Кабінету Міністрів України, голова Координаційної ради


ЛУБКІВСЬКИЙ
Данило Романович

-

заступник Міністра закордонних справ, заступник голови Координаційної ради


РЯБОШАПКА
Руслан Георгійович

-

заступник Міністра юстиції, заступник голови Координаційної ради


ОКША
Наталія Вікторівна

-

заступник директора Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю, завідуюча відділом Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Координаційної ради


АБРАМ’ЮК
Ігор Степанович

-

експерт проекту ЄС “Підтримка політики регіонального розвитку в Україні” (за згодою)


АРХИПСЬКА
Олеся Ігорівна

-

заступник генерального директора з електронного урядування державного підприємства “Державний центр інформаційних ресурсів” (за згодою)


БАЗИЛЕВИЧ
Денис Сергійович

-

директор Інституту професійного лобіювання та адвокасі (за згодою)


БЕРМЕС
Зеновій Миколайович

-

голова громадської ради при Львівській облдержадміністрації, президент Асоціації роботодавців торгівлі та громадського харчування Львівської області (за згодою)


ГАТАЛЯК
Тарас Іванович

-

експерт громадянської мережі “Опора” (за згодою)


ГУЛЕВСЬКА-ЧЕРНИШ
Анна В’ячеславівна

-

директор благодійної організації “Український форум благодійників” (за згодою)


ДЕМЕЩИК
Андрій Михайлович

-

генеральний директор громадської асоціації “Електронна Одещина”, член науково-технічної ради інформатизації та електронного урядування при Одеській облдержадміністрації (за згодою)


ЄРИШЕВА
Антоніна Іванівна

-

віце-президент благодійного фонду “Громадська енергія” (за згодою)


ІВАНКЕВИЧ
Віктор Вікторович

-

заступник Міністра соціальної політики - керівник апарату


КАМІННИК
Ігор Семенович

-

експерт з питань розвитку громадянського суспільства Всеукраїнського благодійного фонду “Коаліція ВІЛ-сервісних організацій” (за згодою)


КАЧУР
Роман Павлович

-

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - керівник апарату


КОРНІЄВСЬКИЙ
Олександр Анатолійович

-

завідувач відділу стратегій розвитку громадянського суспільства Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (за згодою)


КРАВЧЕНКО
Дмитро Володимирович

-

заступник голови Держкомтелерадіо


КУПРІЙ
Володимир Олександрович

-

виконавчий директор благодійного фонду “Творчий центр ТЦК” (за згодою)


КУСПЛЯК
Ігор Сергійович

-

виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування “Міста електронного врядування” (за згодою)


ЛАВРЕНЮК
Юрій Федорович

-

голова Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю (за згодою)


ЛАЦИБА
Максим Валерійович

-

керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень (за згодою)


ЛЕВЧЕНКО
Олег Васильович

-

виконавчий директор громадської організації “Подільська агенція регіонального розвитку” (за згодою)


ЛИННИК
Наталія Василівна

-

керівник проектів Всеукраїнської громадської організації “Комітет виборців України” (за згодою)


ЛИХОСТУП
Світлана Валентинівна

-

старший науковий співробітник Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук (за згодою)


ЛІСОВЕНКО
Віталій Васильович

-

заступник Міністра фінансів


МІРОШНИЧЕНКО
Олексій Валентинович

-

виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України (за згодою)


ОСОВИЙ
Григорій Васильович

-

заступник голови Федерації профспілок України (за згодою)


ПАВЛІЧЕНКО
Олександр Миколайович

-

експерт Харківської правозахисної групи (за згодою)


ПЛАТОНОВ
Олег Ісаакович

-

голова громадської ради при Мінекономрозвитку, президент асоціації “Укрзовніштранс” (за згодою)


РИЖЕНКО
Олександр Володимирович

-

Голова Державного агентства з питань електронного урядування


СКОПИЧ
Олександр Дмитрович

-

заступник Голови Нацдержслужби


ТИМОЩУК
Віктор Павлович

-

заступник голови правління Центру політико-правових реформ (за згодою)


ХМАРА
Олексій Сергійович

-

президент творчого об’єднання “ТОРО” (за згодою)


ШАЙГОРОДСЬКИЙ
Юрій Жанович

-

президент Всеукраїнської благодійної організації “Український центр політичного менеджменту”, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса Національної академії наук (за згодою)


ЩЕЛКУНОВ
Володимир Ігорович

-

голова громадської ради при МЗС, президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (за згодою)


ЯКИМЮК
Богдан Миколайович

-

голова правління громадської організації “Антикорупційна рада України” (за згодою)
вгору