Документ 432-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.05.2016, підстава - 889-VIII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про державну службу"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 14, ст.97 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 889-VIII ( 889-19 ) від 10.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.43 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 1995 р., N 29, ст. 216, N 34, ст. 268; 1996 р., N 16, ст. 71; 1999 р., N 24, ст. 208; 2001 р., N 33, ст. 175) такі зміни:
 
     1. У статті 37:
 
     частину другу викласти в такій редакції:
 
     "На одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності загального трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, - незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків від сум їх заробітної плати, на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, без обмеження граничного розміру пенсії, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі";
 
     у частині четвертій слова "посадового (чинного) окладу з урахуванням надбавок, передбачених цим Законом" замінити словами "заробітної плати".

 
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 889-VIII ( 889-19 ) від 10.12.2015 }

 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Порядок перерахунку пенсій, передбачений цим Законом, поширюється на пенсіонерів, яким пенсія державних службовців призначена з дня набрання чинності Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
 
     3. Кабінету Міністрів України:
 
     у тримісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 16 січня 2003 року
N 432-IVвгору