Документ 431-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.05.2015

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Перспективи запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 29, ст.266)

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: "Перспективи запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України" (додаються).

2. Кабінету Міністрів України до 20 травня 2015 року проінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань, схвалених цією Постановою.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції.

4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

В.ГРОЙСМАН

м. Київ
14 травня 2015 року
№ 431-VIII
СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 14 травня 2015 року № 431-VIII

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань на тему: "Перспективи запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України"

Напередодні Ризького саміту ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство" (21-22 травня 2015 року) особливої актуальності набуває досягнення політичного рішення щодо запровадження Європейським Союзом безвізового режиму поїздок для громадян України до держав Шенгенської зони.

Після схвалення 23 червня 2014 року Радою Європейського Союзу із закордонних справ рішення про перехід України до виконання другої (імплементаційної) фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України (далі - План дій), затвердження та впровадження Урядом України Національного плану заходів з виконання Плану дій (розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 805) проведені протягом вересня 2014 року - березня 2015 року експертні місії ЄС та його держав-членів, що здійснювали оцінку виконання відповідних критеріїв, надали в цілому позитивну оцінку зусиллям та результатам України у їх виконанні.

Європейська Комісія, як зазначено в її останній доповіді від 8 травня 2015 року, здійснить узагальнення результатів виконання Україною критеріїв Плану дій та підготує відповідну доповідь до кінця 2015 року.

З огляду на важливість та значення для громадян України питання скасування віз до держав - членів ЄС, інших держав Шенгенського простору, Україна очікує, що на Ризькому саміті ініціативи ЄС "Східне партнерство" буде чітко означено перспективу безвізового режиму для України та визначено можливі часові рамки.

Разом з тим, незважаючи на значний прогрес України у виконанні критеріїв другої фази Плану дій, є необхідність завершення виконання низки технічних критеріїв Плану дій.

З метою забезпечення якнайшвидшого ухвалення Європейським Союзом позитивного рішення щодо скасування візового режиму для громадян України учасники парламентських слухань рекомендують:

Верховній Раді України:

1. Посилити роботу парламентських груп дружби з парламентами європейських держав та постійних делегацій Верховної Ради України задля забезпечення всебічної підтримки Європейським Парламентом та національними парламентами держав - членів ЄС євроінтеграційних прагнень України та отримання Україною безвізового режиму.

2. Прийняти Постанову Верховної Ради України "Про звернення до інституцій та держав - членів Європейського Союзу щодо запровадження безвізового режиму для України".

3. Передбачити в необхідному обсязі в Державному бюджеті України на 2015 рік та наступні роки фінансування на здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

4. Забезпечити розгляд та прийняття проектів законів України:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (реєстр. № 2492);

про внесення змін до законів України "Про Національне антикорупційне бюро України" і "Про запобігання корупції" (реєстр. № 2494);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій (реєстр. № 2563);

про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України (реєстр. № 2564);

про органи внутрішніх справ (реєстр. № 2561);

про внесення змін до Кодексу законів про працю України.

5. Ініціювати процедуру звітування в рамках "години запитань до Уряду" до кінця поточного року на щомісячній основі представників Кабінету Міністрів України щодо стану виконання критеріїв, викладених в останньому звіті Європейської Комісії.

Президентові України:

1. Внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини.

Кабінету Міністрів України:

1. Невідкладно - протягом поточної сесії внести на розгляд Верховної Ради України такі законопроекти:

про приєднання України до Розширеної часткової угоди Ради Європи про створення Групи зі співробітництва в боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду);

про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо невідкладного розгляду судами позовів про затримання нелегальних мігрантів з метою ідентифікації, прийняття якого дозволить вирішити питання поміщення затриманих нелегальних мігрантів до пунктів тимчасового перебування іноземців;

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень міграційного законодавства (статті 203-206-1);

про зовнішню трудову міграцію;

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо поширення інституту спеціальної конфіскації на злочини з фінансування тероризму та відмивання коштів, а також за вчинення інших злочинів, що передують легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; посилення відповідальності за вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, що передують легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (у тому числі за незаконне використання інсайдерської інформації, маніпулювання на фондовому ринку);

про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших актів законодавства щодо розподілу повноважень у сфері досудового розслідування злочинів;

про порядок перетину адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим та лінії розмежування з територією проведення антитерористичної операції.

2. Вжити заходів щодо покращення рівня володіння іноземними мовами державними службовцями, в тому числі тими, до компетенції яких належать формування та реалізація державної політики у сфері міграції, управління кордонами.

3. Інтегрувати бази даних Державної міграційної служби України та Єдиного державного демографічного реєстру, забезпечивши автоматичний зв’язок з відповідною базою даних для перевірки інформації щодо можливого притягнення заявника до кримінальної відповідальності.

4. Вжити заходів з метою запобігання зловживанню фізичними особами правом на зміну імені.

5. Забезпечити прикордонні контрольно-пропускні пункти обладнанням для проведення контролю другої лінії з використанням відбитків пальців.

6. Забезпечити доступ до баз даних Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу на пунктах пропуску через кордон.

7. Вжити заходів щодо підвищення ефективності прикордонного контролю шляхом здійснення спільного патрулювання з метою прикордонного нагляду, а також шляхом розвитку співробітництва у здійсненні перевірок на кордоні у пунктах пропуску через спільний із сусідніми державами кордон.

8. Забезпечити реалізацію Концепції інтегрованого управління кордонами та плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, у тому числі поліпшити міжвідомче співробітництво, обмін даними між правоохоронними органами, а також впровадити загальнодержавну методологію аналізу ризиків.

9. Посилити функціональні можливості Державної міграційної служби України у сфері виявлення та протидії нелегальній міграції.

10. Створити "контактний аналітичний центр" та базу даних для моніторингу міграційних процесів.

11. Створити базу даних "підсистеми іноземців "біженець" та підвищити ефективність використання інформації про країну походження.

12. Забезпечити необхідне фінансування для постійного поліпшення пунктів тимчасового розміщення людей, які шукають міжнародного захисту, та осіб, які користуються міжнародним захистом, ввести в експлуатацію пункт тимчасового розміщення біженців у м. Яготин (Київська область).

13. Забезпечити ефективність захисту осіб, які беруть участь у кримінальному процесі, відповідно до міжнародних стандартів.

14. Підвищити ефективність виявлення жертв торгівлі людьми, в тому числі іноземців та осіб без громадянства.

15. Продовжити підготовку фахівців, які залучені до реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, проведення інформаційних кампаній, спрямованих на інформування населення щодо ризиків потрапляння у ситуацію торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги від державних структур та міжнародних і громадських організацій.

16. Прискорити реалізацію заходів із створення Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції.

17. Забезпечити розроблення та схвалення до кінця 2015 року державної програми протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки.

18. Схвалити план заходів з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року.

19. Продовжити роботу з укладення Угоди між Україною та Європолом про оперативне співробітництво.

20. Вжити заходів щодо інтеграції існуючих інформаційних систем правоохоронних органів України.

21. Вжити заходів, щоб статус хворого на ВІЛ/СНІД не був підставою для відмови під час розгляду заяви про отримання дозволу на імміграцію.

22. Посилити інформаційні кампанії щодо підвищення обізнаності населення у сфері прав людини, захисту персональних даних та боротьби з дискримінацією.

23. Налагодити активну співпрацю Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України з профільними відомствами держав - членів ЄС.

24. Прискорити виконання інших рекомендацій, висловлених в останньому звіті Європейської Комісії, зокрема у таких сферах, як: безпека документів, інтегроване управління кордонами та міграцією, громадський порядок та безпека, включаючи питання боротьби з корупцією.вгору