Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019431
Документ 431-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.06.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. № 431
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 431

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 146 “Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб” (ЗП України, 1993 р., № 8, ст. 161; Офіційний вісник України, 2002 р., № 27, ст. 1254; 2011 р., № 55, ст. 2185):

1) у пункті 1:

у підпункті 14 слово “інвалідам” замінити словами “особам з інвалідністю”;

підпункт 14-1 викласти в такій редакції:

“14-1) державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, призначеної відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;”;

2) підпункт 16 пункту 12 викласти в такій редакції:

“16) державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю, а також надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства та дитиною з інвалідністю, що передбачені Законом України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;”.

2. У розділі “Журнал реєстрації звернень громадян” додатка 4 до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 85; 2016 р., № 12, ст. 509), у позиції “Графа 4” у графі “Пояснення до заповнення” слово “інвалід” замінити словами “особа з інвалідністю”.

3. У підпункті 6 пункту 2 Порядку відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю чи майну члена окружної, територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних, міських голів і старост, у зв’язку з виконанням обов’язків члена виборчої комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 662 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 21, ст. 1035; 2015 р., № 76, ст. 2504), слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”.

4. У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2012 р., № 56, ст. 2238, № 89, ст. 3606; 2016 р., № 65, ст. 2192; 2018 р., № 37, ст. 1290):

1) в абзаці третьому пункту 7 § 33:

у першому реченні слова “прав інвалідів” і “громадським організаціям інвалідів” замінити відповідно словами “прав осіб з інвалідністю” і “громадським організаціям осіб з інвалідністю”;

у другому реченні слова “громадськими організаціями інвалідів” замінити словами “громадськими організаціями осіб з інвалідністю”;

2) у додатках до Регламенту:

в абзаці шостому пункту 7 додатка 4 слова “громадських організацій інвалідів” замінити словами “громадських організацій осіб з інвалідністю”;

в останньому абзаці пункту 1 додатка 8 слова “прав інвалідів, - всеукраїнських громадських організацій інвалідів” замінити словами “прав осіб з інвалідністю, - всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю”.

5. У підрозділі 7 розділу I Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 858 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 73, ст. 2461; 2018 р., № 20, ст. 655):

1) пункти 7.3 і 7.4 викласти в такій редакції:

“7.3. Особа з інвалідністю внаслідок Другої світової війни

7.4. Особа з інвалідністю внаслідок війни”;

2) у пунктах 7.7 - 7.9 слово “Інвалід” замінити словами “Особа з інвалідністю”;

3) пункт 7.10 викласти в такій редакції:

“7.10. Дитина з інвалідністю”.

6. У пункті 5 додатка до Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 630 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 47, ст. 1582), слова “інвалідів Великої Вітчизняної війни” замінити словами “осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни”.

7. В абзаці четвертому пункту 4 Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 924 “Про організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 78, ст. 2757; 2019 р., № 4, ст. 128), слова “інвалідів Великої Вітчизняної війни” замінити словами “осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни”.

8. В абзаці двадцять п’ятому пункту 7 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2016 р. № 296 “Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 32, ст. 1265) слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”.вгору