Документ 430-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.11.2013, підстава - 795-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 квітня 2011 р. N 430
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 795 ( 795-2013-п ) від 30.10.2013 }
Про підвищення розміру пенсій
деяким категоріям громадян у зв'язку
із зростанням середньомісячної заробітної
плати штатного працівника

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що у 2011 році для підвищення розміру пенсій з
1 березня згідно із частиною другою статті 42 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )
застосовується коефіцієнт 1,04. Підвищенню підлягають пенсії,
обчислені згідно із зазначеним Законом ( 1058-15 ) та Законами
України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ),
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб" ( 2262-12 ) за зверненнями, які надійшли до 31 грудня року,
що передує року підвищення пенсії.
2. Внести до Порядку підвищення розміру пенсій відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" у зв'язку із зростанням середньомісячної заробітної
плати штатного працівника, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 341 ( 341-2005-п )
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 19, ст. 1001; 2007 р., N 32,
ст. 1304, ст. 1312; 2008 р., N 31, ст. 984; 2009 р., N 19, ст.
595; 2010 р., N 27, ст. 1061), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2011 р. N 430
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку підвищення розміру пенсій
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування"у зв'язку із зростанням
середньомісячної заробітної плати штатного працівника
( 341-2005-п )

1. У пункті 3:
абзаци перший - четвертий викласти в такій редакції:
"3. Коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році
(КП(п) обчислюється для кожного пенсіонера за такою формулою:
КП(п) = ПВ(2) : ПВ(1),
де ПВ(1) - розмір пенсії (крім пенсій, призначених після 1
січня року, що передує року підвищення пенсії, а також поновлених
з урахуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у
галузях економіки України, за календарний рік, що передує
попередньому року підвищення пенсії), обчислений відповідно до
статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) з урахуванням статті 28
зазначеного Закону ( 1058-15 ) або визначений згідно з пунктом 4
розділу XV "Прикінцеві положення" даного Закону ( 1058-15 ) з
урахуванням підвищення розміру пенсії згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1783 ( 1783-2003-п )
"Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2431; 2004 р., N 10,
ст. 616, N 31, ст. 2082; 2008 р., N 16, ст. 411), доплати до
пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 24 липня 2004 р. N 943 ( 943-2004-п ) "Про додаткові
заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2008, N 36, ст. 2389, N 38, ст.
2491), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації),
встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18
вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня
пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38,
ст. 2491), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації) та доплати до пенсії, встановлених згідно з пунктом 2
постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 684
( 684-2007-п ) "Про поліпшення матеріального забезпечення окремих
категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст.
1312; 2008 р., N 25, ст. 785, N 54, ст. 1810), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265
( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян"
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81,
ст. 2742), підвищення до пенсій, встановленого згідно з пунктом 1
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 198
( 198-2009-п ) "Деякі питання соціального захисту окремих
категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 19, ст.
595), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації),
встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 2 грудня 2009 р. N 1308 ( 1308-2009-п ) "Про
встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації) інвалідам війни та учасникам бойових дій" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3217), доплати, встановленої
згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2
грудня 2009 р. N 1309 ( 1309-2009-п ) "Про встановлення доплати до
надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3218),
або розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 27 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) з урахуванням абзацу другого частини першої статті 28
зазначеного Закону ( 1058-15 ), доплати до пенсії, встановленої
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2004
р. N 943 ( 943-2004-п ) "Про додаткові заходи щодо підвищення
рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 30, ст. 2008, N 36, ст. 2389, N 38, ст. 2491), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004
р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491,
N 43, ст. 2827), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації) та доплати до пенсії, встановлених згідно з пунктом 2
постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 684
( 684-2007-п ) "Про поліпшення матеріального забезпечення окремих
категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст.
1312; 2008 р., N 25, ст. 785), щомісячної державної адресної
допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п )
"Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742),
підвищення до пенсій, встановленого згідно з пунктом 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 198
( 198-2009-п ) "Деякі питання соціального захисту окремих
категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 19, ст.
595), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації),
встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 2 грудня 2009 р. N 1308 ( 1308-2009-п ) "Про
встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації) інвалідам війни та учасникам бойових дій" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3217), доплати, встановленої
згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2
грудня 2009 р. N 1309 ( 1309-2009-п ) "Про встановлення доплати до
надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3218),
у разі призначення пенсії після 1 січня року, що передує року
підвищення пенсії, а також поновленої з урахуванням середньої
заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки
України, за календарний рік, що передує попередньому року
підвищення пенсії;
розмір пенсій, обчислений відповідно до частин третьої,
четвертої, двадцятої - двадцять другої статті 24 Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) з
урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про
підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265
( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян"
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485;
2009 р., N 81, ст. 2742), підвищення до пенсій, встановленого
згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11
березня 2009 р. N 198 ( 198-2009-п ) "Деякі питання соціального
захисту окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України,
2009 р., N 19, ст. 595), щомісячної державної адресної допомоги до
пенсії (дотації), встановленої згідно з пунктом 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1308
( 1308-2009-п ) "Про встановлення щомісячної державної адресної
допомоги до пенсії (дотації) інвалідам війни та учасникам бойових
дій" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3217), доплати,
встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 2 грудня 2009 р. N 1309 ( 1309-2009-п ) "Про
встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною" (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 94, ст. 3218);
розмір пенсій, обчислений відповідно до частини першої статті
54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) з
урахуванням підвищень у зв'язку із зростанням прожиткового
мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили
працездатність, збільшення розміру пенсії згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. N 1293
( 1293-2005-п ) "Про збільшення розмірів пенсії деяким категоріям
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3328), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265
( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян"
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485;
2009 р., N 81, ст. 2742), розмірів пенсій, встановлених згідно з
пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008
р. N 530 ( 530-2008-п ) "Деякі питання соціального захисту окремих
категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст.
1396), доплати до пенсії, встановленої згідно з підпунктом 2
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р.
N 654 ( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення
громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 54, ст. 1810),
підвищення до пенсій, встановленого згідно з пунктом 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 198
( 198-2009-п ) "Деякі питання соціального захисту окремих
категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 19,
ст. 595), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1308 ( 1308-2009-п ) "Про
встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації) інвалідам війни та учасникам бойових дій" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3217), доплати, встановленої
згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2
грудня 2009 р. N 1309 ( 1309-2009-п ) "Про встановлення доплати до
надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3218);
розмір пенсій, обчислений особам з числа військовослужбовців
строкової служби та членам їх сімей відповідно до статей 21, 22,
36 і 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) з
урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії,
встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26
березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного
забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25,
ст. 785, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742), розмірів
виплат, встановлених згідно з пунктом 7 постанови Кабінету
Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 530 ( 530-2008-п )
"Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян"
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст. 1396), підвищення до
пенсій, встановленого згідно з пунктом 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 198 ( 198-2009-п )
"Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян"
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 19, ст. 595), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої
згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2
грудня 2009 р. N 1308 ( 1308-2009-п ) "Про встановлення щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії (дотації) інвалідам війни та
учасникам бойових дій" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94,
ст. 3217), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1309
( 1309-2009-п ) "Про встановлення доплати до надбавок окремим
категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною"
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3218).";
абзаци шостий - дев'ятий викласти в такій редакції:
"ПВ(2) - розмір пенсій, обчислений відповідно до статті 27
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) з урахуванням статті 28 зазначеного
Закону ( 1058-15 ) або визначений згідно з пунктом 4 розділу XV
"Прикінцеві положення" даного Закону ( 1058-15 ) з урахуванням
підвищення розміру пенсій згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 20 листопада 2003 р. N 1783 ( 1783-2003-п ) "Про
заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2431; 2004 р., N 10,
ст. 616, N 31, ст. 2082; 2008 р., N 16, ст. 411), доплати до
пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 24 липня 2004 р. N 943 ( 943-2004-п ) "Про додаткові
заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2008, N 36, ст. 2389, N 38, ст.
2491), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації),
встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18
вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня
пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38,
ст. 2491, N 43, ст. 2827), щомісячної державної адресної допомоги
до пенсії (дотації) та доплати до пенсії, встановлених згідно з
пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007
р. N 684 ( 684-2007-п ) "Про поліпшення матеріального забезпечення
окремих категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 32, ст. 1312, N 64, ст. 2505; 2008 р., N 25, ст. 785, N 54, ст.
1810), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії,
встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26
березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного
забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25,
ст. 785, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742), доплати,
встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 2 грудня 2009 р. N 1309 ( 1309-2009-п ) "Про
встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною" (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 94, ст. 3218), доплати, встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 р. N 331
( 331-2010-п ) "Деякі питання реалізації Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" (Офіційний вісник України,
2010 р., N 33, ст. 1185), щомісячної державної адресної допомоги
до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 28 липня 2010 р. N 656 ( 656-2010-п ) "Про
встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
інвалідам війни та учасникам бойових дій" (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 57, ст. 1968);
розмір пенсій, обчислений відповідно до частин третьої,
четвертої, двадцятої - двадцять другої статті 24 Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) з
урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про
підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265
( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян"
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485;
2009 р., N 81, ст. 2742), доплати, встановленої згідно з пунктом 1
постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1309
( 1309-2009-п ) "Про встановлення доплати до надбавок окремим
категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною"
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3218), доплати,
встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5
травня 2010 р. N 331 ( 331-2010-п ) "Деякі питання реалізації
Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік"
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 33, ст. 1185), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 656
( 656-2010-п ) "Про встановлення щомісячної державної адресної
допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій"
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 57, ст. 1968);
розмір пенсій, обчислений відповідно до частини першої статті
54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) з
урахуванням підвищень у зв'язку із зростанням прожиткового
мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили
працездатність, збільшення розміру пенсії згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. N 1293
( 1293-2005-п ) "Про збільшення розмірів пенсії деяким категоріям
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3328), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265
( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян"
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485;
2009 р., N 81, ст. 2742), розмірів виплат, встановлених згідно з
пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008
р. N 530 ( 530-2008-п ) "Деякі питання соціального захисту окремих
категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст.
1396; 2009 р., N 29, ст. 968; 2010 р., N 82, ст. 2875), доплати до
пенсії, встановленої згідно з підпунктом 2 пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. N 654
( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення
громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 54, ст. 1810,
N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742, N 91, ст. 3080, N 94,
ст. 3217), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1309
( 1309-2009-п ) "Про встановлення доплати до надбавок окремим
категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною"
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3218), доплати,
встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5
травня 2010 р. N 331 ( 331-2010-п ) "Деякі питання реалізації
Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік"
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 33, ст. 1185), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 656
( 656-2010-п ) "Про встановлення щомісячної державної адресної
допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій"
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 57, ст. 1968);
розмір пенсій, обчислений особам з числа військовослужбовців
строкової служби та членам їх сімей відповідно до статей 21, 22,
36 і 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) з
урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії,
встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26
березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного
забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25,
ст. 785, N 74, ст. 2485; 2009 р., N 81, ст. 2742), розмірів
виплат, встановлених згідно з пунктом 7 постанови Кабінету
Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 530 ( 530-2008-п )
"Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян"
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст. 1396; 2009 р., N 29,
ст. 968; 2010 р., N 82, ст. 2875), доплати, встановленої згідно з
пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009
р. N 1309 ( 1309-2009-п ) "Про встановлення доплати до надбавок
окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3218),
доплати, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 5 травня 2010 р. N 331 ( 331-2010-п ) "Деякі питання
реалізації Закону України "Про Державний бюджет України на 2010
рік" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 33, ст. 1185),
щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010
р. N 656 ( 656-2010-п ) "Про встановлення щомісячної державної
адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових
дій" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 57, ст. 1968).".
2. Пункт 6 виключити.вгору