Документ 43-93, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до деяких
декретів Кабінету Міністрів України про податки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 26, ст.281 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308
Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни і доповнення до таких декретів Кабінету
Міністрів України про податки:

{ Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 }

{ Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону N 168/97-ВР від 03.04.97 }

{ Підпункт 3 пункту 1 втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

4) У статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 року N 7-93 "Про державне мито":
пункт 6 доповнити словами "а також пов'язаних з виплатою
грошової компенсації, поверненням майна або відшкодуванням його
вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України
"Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 );
доповнити статтю пунктом 35 такого змісту: "35) державні органи приватизації - за позовами, з якими вони
звертаються до суду та арбітражного суду, в усіх справах,
пов'язаних із захистом майнових інтересів держави, а також за
проведення аукціонів, за операції з цінними паперами".
2. Статтю 7 Закону України "Про державний бюджет України на
1993 рік" ( 3091-12 ) доповнити словами "який не включає податок
на добавлену вартість".
3. Зупинити дію:
з 6 січня 1993 року пункту 18 статті 20 Закону України "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543) в частині
звільнення від оподаткування доходів, а також пункту 1 статті 21
цього Закону щодо пільги, передбаченої пунктом 18 статті 20;
пункту 3 статті 27 Закону України "Про селянське (фермерське)
господарство" ( 2009-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 14, ст.186);
пункту 3 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190);
частини четвертої статті 19 Закону України "Про
пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового
комплексу в народному господарстві" ( 400-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453);
постанови Верховної Ради України від 16 вересня 1992 року
"Про розмір податку на добавлену вартість на окремі м'ясні
вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 40, ст.
593);
на 1993 рік починаючи з 15 квітня пункту 1 статті 6 Декрету
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про
податок на добавлену вартість".
4. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
м. Київ, 30 квітня 1993 року
N 43-93
Опубліковано: "Голос України", 21 травня 1993 рокувгору