Документ 4290-X, перша редакція — Прийняття від 16.11.1982
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
кодексу та деяких інших законодавчих актів
Української РСР

З метою посилення боротьби з бродяжництвом, жебрацтвом і
веденням іншого паразитичного способу життя Президія Верховної
Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального кодексу Української РСР
( 2001-05, 2002-05 ) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтею 34-1 такого змісту: "Стаття 34-1. Направлення у виховно-трудовий профілакторій
Покарання у вигляді направлення у виховно-трудовий
профілакторій застосовується на строк від одного року до двох
років. При призначенні покарання особі, яка засуджується за
бродяжництво чи жебрацтво або ведення іншого паразитичного способу
життя до позбавлення волі на строк від одного року до двох років,
суд, ураховуючи обставини справи та особу винного, може
застосувати замість позбавлення волі покарання у вигляді
направлення у виховно-трудовий профілакторій на той же строк. Покарання у вигляді направлення у виховно-трудовий
профілакторій не застосовується: 1) до особливо небезпечних рецидивістів; 2) до осіб, які раніше судилися за особливо небезпечний
державний злочин (статті 56-65); бандитизм (стаття 69); умисне
вбивство (статті 93, 94, 234 пункт "в"); умисне тяжке тілесне
ушкодження (стаття 101); згвалтування, вчинене групою осіб, або
згвалтування неповнолітньої, або згвалтування, що спричинило
особливо тяжкі наслідки, а так само згвалтування малолітньої
(стаття 117 частини 3 і 4); особливо злісне хуліганство
(стаття 206 частина 3); бродяжництво, жебрацтво або ведення іншого
паразитичного способу життя (стаття 214); 3) до засуджених іноземних громадян і осіб без громадянства. Покарання у вигляді направлення у виховно-трудовий
профілакторій не застосовується також до осіб, які раніше
направлялись у виховно-трудовий профілакторій (протягом трьох
років з дня звільнення з профілакторію). Засудженому, який відбуває покарання у виховно-трудовому
профілакторії, в разі ухилення від роботи, злісного чи
систематичного порушення дисципліни або встановлених правил
поведінки за поданням адміністрації виховно-трудового
профілакторію суд своєю ухвалою замінює невідбутий строк
перебування у виховно-трудовому профілакторії покаранням у вигляді
позбавлення волі на той же строк. Якщо особа, засуджена за бродяжництво чи жебрацтво або
ведення іншого паразитичного способу життя, протягом визначеного
судом строку перебування у виховно-трудовому профілакторії вчинила
злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими
статтею 43 цього Кодексу".
2. Статті 184 і 214 викласти в такій редакції: "Стаття 184. Втеча з місця заслання або з
лікувально-трудового чи виховно-трудового
профілакторію
Втеча з місця заслання або з лікувально-трудового чи
виховно-трудового профілакторію, а так само з дороги в заслання
або в профілакторій - карається позбавленням волі на строк до одного року";
"Стаття 214. Заняття бродяжництвом чи жебрацтвом або
ведення іншого паразитичного способу життя
Заняття бродяжництвом чи жебрацтвом або ведення іншого
паразитичного способу життя - карається позбавленням волі на строк від одного року до двох
років або виправними роботами на той же строк. Ті самі дії, вчинені особою, яка раніше судилася за
частиною 1 цієї статті,- караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років".
3. Статтю 23 доповнити після частини другої новою частиною
такого змісту: "До осіб, які займаються бродяжництвом чи жебрацтвом або
ведуть інший паразитичний спосіб життя, може також застосовуватися
покарання у вигляді направлення у виховно-трудовий профілакторій. У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно
частинами четвертою і п'ятою.
4. Пункт "а" частини третьої статті 43 доповнити словами "або
у виховно-трудовому профілакторії".
5. Частину першу статті 47 і частину першу статті 52 після
слів "направлення в дисциплінарний батальйон" доповнити словами
"чи у виховно-трудовий профілакторій".
6. Частину першу статті 55 доповнити пунктом 2-1 такого
змісту: "2-1) особи, які відбули покарання у виховно-трудовому
профілакторії або достроково звільнені з нього".
II. Порядок і умови відбування покарання у вигляді
направлення у виховно-трудовий профілакторій встановлюються
Положенням, затверджуваним Президією Верховної Ради Української
РСР.
III. Внести до Указів Президії Верховної Ради Української РСР
такі зміни і доповнення:
1. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від
17 серпня 1966 року ( 1н-06 ) "Про примусове лікування і трудове
перевиховання хронічних алкоголіків" (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1966 р., N 32, ст. 196; 1973 р., N 15, ст. 110; 1975 р.,
N 37, ст. 419):
1) частину другу статті 1 після слів "адміністративного
впливу" доповнити словами "а так само хронічні алкоголіки, які не
мають постійного місця проживання і займаються бродяжництвом чи
жебрацтвом або ведуть інший паразитичний спосіб життя, якщо їх дії
не підпадають під ознаки статті 214 Кримінального кодексу
Української РСР" ( 2002-05 );
2) у частині першій статті 2 слова "колективів трудящих" і
"колективу трудящих" замінити відповідно словами "трудових
колективів" і "трудового колективу";
3) у статті 3 слова "органами міліції" замінити словами
"органами внутрішніх справ";
4) у статті 5: а) у частині третій слова "районних, міських Рад депутатів
трудящих" замінити словами "районних, міських, районних у містах
Рад народних депутатів"; б) після частини третьої включити нову частину такого змісту: "Трудове і побутове влаштування осіб, які звільнені з
лікувально-трудових профілакторіїв і не мають постійного місця
проживання, здійснюється виконавчими комітетами районних, міських,
районних у містах Рад народних депутатів за місцем знаходження
лікувально-трудового профілакторію або за обраним особою місцем
проживання у встановленому законом порядку".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;
5) у частині другій статті 7 слова "народного суду" замінити
словами "районного (міського) народного суду".
2. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від
14 квітня 1969 року ( 1819а-07 ) "Про примусове лікування і
трудове перевиховання хворих на наркоманію" (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1969 р., N 17, ст. 133; 1974 р., N 27, ст. 222): 1) статтю 7 викласти в такій редакції: "7. Втеча з лікувально-трудового профілакторію або з дороги
до профілакторію карається за статтею 184 Кримінального кодексу
Української РСР";
2) у статтях 2, 3 і 6 слова "колективів трудящих", "колективу
трудящих", "органами міліції" і "Рад депутатів трудящих" замінити
відповідно словами "трудових колективів", "трудового колективу",
"органами внутрішніх справ" і "Рад народних депутатів".
3. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від
22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти
пияцтва і алкоголізму" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р.,
N 26, ст. 221; 1973 р., N 40, ст. 341; 1975 р., N 37, ст. 419):
1) частину третю статті 1 викласти в такій редакції: "За розпивання спиртних напоїв у громадських місцях штраф
накладається начальником органу внутрішніх справ або його
заступником, виконавчими комітетами селищних, сільських Рад
народних депутатів або адміністративними комісіями при виконавчих
комітетах селищних і сільських Рад народних депутатів, а за появу
в громадських місцях у п'яному вигляді - начальником органу
внутрішніх справ або його заступником";
2) у статті 2 слова "органи міліції" і "колективу трудящих"
замінити відповідно словами "органи внутрішніх справ" і "трудового
колективу";
3) у статті 12:
а) у частині першій слова "колективу трудящих" замінити
словами "трудового колективу";
б) частину другу викласти в такій редакції: "Штраф накладається виконавчими комітетами селищних,
сільських Рад народних депутатів або адміністративними комісіями
при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах,
селищних, сільських Рад народних депутатів";
в) у частині третій слова "органами міліції" замінити словами
"органами внутрішніх справ";
4) у статті 17:
а) частину першу після слів "адміністративного впливу"
доповнити словами "а так само хронічні алкоголіки, які не мають
постійного місця проживання і займаються бродяжництвом чи
жебрацтвом або ведуть інший паразитичний спосіб життя, якщо їх дії
не підпадають під ознаки статті 214 Кримінального кодексу
Української РСР";
б) у частині другій слова "колективів трудящих" замінити
словами "трудових колективів";
5) у частині другій статті 18 слова "сільських і селищних Рад
депутатів трудящих" замінити словами "селищних і сільських Рад
народних депутатів";
6) у тексті Указу слова "депутатів трудящих" замінити словами
"народних депутатів".
IV. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 1983 року.

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 16 листопада 1982 р.
N 4290-X.вгору