Документ 429-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.06.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2018 р. № 429
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. № 429

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінкультури.

3. Бюджетні кошти використовуються для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування - творів мистецтва.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) виробництво (створення) та розповсюдження просвітницьких фільмів патріотичного спрямування в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму;

2) виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування (ігрових, анімаційних тощо) в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менше 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму;

3) виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного серіалу, в обсязі не менше 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу;

4) популяризацію фільмів патріотичного спрямування шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів;

5) покриття витрат, пов’язаних з проведенням конкурсного відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування.

5. За напрямами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 4 цього Порядку, бюджетні кошти надаються виробникам фільмів (творів мистецтва), кінопроекти яких включені до переліку фільмів патріотичного спрямування, для виробництва та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка, який затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Мінкультури.

До зазначеного переліку включаються кінопроекти, які сприяють розвиткові національної свідомості, патріотичних почуттів, консолідації українського суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, ідеалів свободи, загальнолюдських та сімейних цінностей, зміцненню взаємної поваги і толерантності в українському суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, науку і спорт, відібрані Експертною радою за результатами конкурсного відбору, який проводиться у порядку, визначеному Мінкультури.

Положення про Експертну раду при Мінкультури з відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів затверджується Мінкультури.

Державна фінансова підтримка надається виробнику фільмів (творів мистецтва), у якого відсутня заборгованість з виплати заробітної плати та платежів до бюджету, який своєчасно виконав зобов’язання, взяті в попередніх роках, має досвід роботи в галузі, підтвердив платоспроможність, надав фінансовий план виробництва та просування фільму до глядача (копію попереднього договору з одним із загальнонаціональних українських телеканалів або копію попереднього договору з одним із дистриб’юторів про публічне сповіщення/розповсюдження фільму або серіалу), гарантував забезпечення фінансування з інших джерел.

Мінкультури укладає з виробником фільмів (творів мистецтва) договір, невід’ємною частиною якого є кошторис витрат з необхідними розрахунками і обґрунтуваннями.

Мінкультури здійснює оплату витрат з виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування згідно з укладеними договорами, актами виконаних робіт та іншими підтвердними документами із свого реєстраційного рахунка на рахунки виробників фільмів (творів мистецтва), відкриті в установах банків.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Якщо протягом шести місяців після отримання попередньої оплати виробник не надав акти приймання-передачі частково поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг та проміжний звіт про використання бюджетних коштів за призначенням, сума попередньої оплати підлягає поверненню відповідальному виконавцю бюджетної програми.

7. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов’язані із здійсненням заходів, передбачених пунктом 4 цього Порядку;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

8. Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Мінкультури подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінфіну інформацію про стан використання бюджетних коштів.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору