Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014429
Документ 429-2014-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.09.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.09.2014. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 вересня 2014 р. № 429
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 177; 2004 р., № 28, ст. 1888, № 43, ст. 2841; 2006 р., № 8, ст. 439; 2009 р., № 54, ст. 1864; 2011 р., № 28, ст. 1181; 2012 р., № 7, ст. 249) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 р. № 429

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117

1. У пункті 3 постанови:

1) в абзаці другому після слів “відповідно до” доповнити словами “Кодексу цивільного захисту України,”, а слова “Про пожежну безпеку”,” і “Про правові засади цивільного захисту”,” виключити;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“надавати інформацію, що міститься в Реєстрі, центральним органам виконавчої влади для забезпечення надання пільг особам, які мають на них право, з дотриманням вимог Законів України “Про інформацію” і “Про захист персональних даних”.”.

2. У Положенні про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 4:

абзац перший викласти у такій редакції:

“4. Уповноважені органи з дотриманням вимог Законів України “Про інформацію” і “Про захист персональних даних” мають право:”;

абзац шостий після слів “в межах їх компетенції” доповнити словами “, а також органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з метою надання пільг, передбачених законодавчими актами, пільговикам”;

2) в абзаці першому пункту 5 слова “довідку про склад сім’ї,” виключити;

3) у пункті 7:

в абзаці другому слова “зареєстрованого” та “зареєстрованим” виключити;

в абзаці третьому слово “зареєстрованим” виключити.вгору