Про затвердження планів заходів з імплементації Директиви 2001/77/ЕС і Директиви 2003/30/ЕС
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 19.06.2013429-р
Документ 429-2013-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.06.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 червня 2013 р. № 429-р
Київ

Про затвердження планів заходів з імплементації Директиви 2001/77/ЕС і Директиви 2003/30/ЕС

1. Затвердити плани заходів з імплементації Директиви 2001/77/ЕС щодо впровадження на внутрішньому ринку електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, і Директиви 2003/30/ЕС щодо впровадження використання біопалива чи інших видів палива з відновлюваних джерел енергії для транспорту, що додаються.

2. Органам, відповідальним за виконання планів заходів, затверджених цим розпорядженням, подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження інформацію про хід їх виконання для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства про стан імплементації директив, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2013 р. № 429-р

ПЛАН
заходів з імплементації Директиви 2001/77/ЕС щодо впровадження на внутрішньому ринку електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії

1. Розробити проект нормативно-правового акта з питань встановлення на 10 років національних орієнтовних цілей щодо споживання електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.


Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку,
Держенергоефективності,
НКРЕ (за згодою).


До 31 грудня 2013 року.

2. Підготувати та подати Держенергоефективності для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства звіти про:

встановлення на наступні 10 років національних орієнтовних цілей щодо споживання електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.


Міненерговугілля,
Мінприроди,
Держенергоефективності,
Держекоінвестагентство,
НКРЕ (за згодою).


До 31 березня 2014 р.
та через кожні п’ять років;

результати досягнення національних орієнтовних цілей щодо споживання електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.


Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку,
Держенергоефективності,
НКРЕ (за згодою).


До 31 березня 2014 р.
та через кожні п’ять років;

врегулювання процедур надання дозволів, що застосовуються до електростанцій, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії.


Міненерговугілля,
Держенергоефективності,
Держпідприємництво,
НКРЕ (за згодою).


До 31 березня 2014 р.
та через кожні п’ять років.

3. Підготувати для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства звіт про застосування механізму державної підтримки виробників електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.


Держенергоефективності,
Міндоходів, Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля, Мінфін,
НКРЕ (за згодою).


До 30 червня 2013 року.

4. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта з питань встановлення порядку видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних (відновлюваних) джерел енергії.


Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля, Мін’юст,
Держенергоефективності,
НКРЕ (за згодою).


До 1 липня 2013 року.

5. Розробити проект нормативно-правового акта з питань визначення норм покриття та розподілу витрат, пов’язаних з технічним посиленням мереж, необхідним для забезпечення приєднання нових виробників електричної енергії з відновлюваних джерел енергії до об’єднаної енергетичної системи України.


Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку, Мін’юст,
Держенергоефективності,
НКРЕ (за згодою).


До 30 грудня 2013 року.

6. Розробити проекти нормативно-правових актів з питань забезпечення передачі та розподілу енергії, що виробляється з відновлюваних джерел енергії, без порушення надійності та безпечності об’єднаної енергетичної системи України.


Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку, Мінфін,
Мін’юст, Держенергоефективності,
НКРЕ (за згодою).


До 1 липня 2013 року.ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2013 р. № 429-р

ПЛАН
заходів з імплементації Директиви 2003/30/ЕС щодо впровадження використання біопалива чи інших видів палива з відновлюваних джерел енергії для транспорту

1. Розробити проект нормативно-правового акта з питань визначення національного індикативного завдання та забезпечення впровадження на ринку мінімального процентного співвідношення біопалива та інших альтернативних видів палива.


Держенергоефективності,
Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку,
НКРЕ (за згодою).


До 30 грудня 2013 року.

2. Провести експериментальні дослідження впливу використання понад 5 відсотків біопалива (біокомпонента) у складі дизельного палива на екологічні, енергетичні показники і паливну економічність транспортних засобів, не пристосованих для використання біопалива.


Мінінфраструктури,
Міненерговугілля,
Мінагрополітики.


До 30 грудня 2013 року.

3. Провести громадські слухання щодо можливостей використання біопалива та інших альтернативних видів палива.


Держенергоефективності,
Міненерговугілля.


До 30 грудня 2013 року.

4. Підготувати для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства звіти про:

заходи, вжиті для сприяння використанню біопалива або інших альтернативних видів палива з метою заміни дизельного палива або бензину для транспорту.


Держенергоефективності,
Мінінфраструктури,
Мінприроди,
Міненерговугілля,
Мінагрополітики,
Мінекономрозвитку.


Щороку до 30 грудня
починаючи з 2013 року;

можливі обсяги біомаси, що може бути використана для виробництва палива не для транспорту.


Держенергоефективності,
Мінприроди, Міненерговугілля,
Мінагрополітики,
Мінекономрозвитку.


Щороку до 30 грудня
починаючи з 2013 року;

загальний обсяг ринкового продажу у звітному році палива для транспорту, у тому числі за його видами, а також частки біопалива, сумішевого та інших альтернативних видів палива.


Держстат, Міндоходів,
Держенергоефективності,
Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля, Мінприроди.


Щороку до 1 червня
починаючи з 2014 року.

5. Підготувати інформацію про відновлювані джерела енергії, придатні для виробництва біопалива для транспорту з метою забезпечення формування ринку біопалива та сировини для його виробництва.


Мінагрополітики, Мінприроди,
Мінекономрозвитку,
Держенергоефективності, Держстат.


До 30 грудня 2013 року.
вгору