Документ 428_058, чинний, поточна редакція — Підписання від 27.10.2015

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Міністерством сільського господарства Латвійської Республіки

Дата підписання:

27.10.2015

Дата набрання чинності для України:

27.10.2015

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Міністерство сільського господарства Латвійської Республіки (далі - Сторони),

бажаючи зміцнювати існуючі дружні відносини між двома державами через розвиток співробітництва у сфері сільського господарства,

визнаючи важливу роль сільського господарства в економічному розвитку обох держав,

бажаючи сприяти подальшій торгівлі сільськогосподарськими та продовольчими товарами, а також залученню інвестицій до аграрної сфери,

домовилися про таке:

Стаття 1

Співробітництво між Сторонами включає, серед іншого, такі напрями:

а) обмін досвідом діяльності на етапі асоційованого членства в Європейському Союзі, зокрема у сферах харчової промисловості, рослинництва, племінної справи у тваринництві, охорони прав на сорти рослин, рибного господарства, ветеринарного та фітосанітарного контролю, а також адміністрування коштів ЄС;

b) обмін досвідом щодо розвитку кооперативних товариств з надання сільськогосподарських послуг;

c) обмін досвідом з питань організації тренінгів у сільськогосподарській сфері та надання консультаційних послуг;

d) зміцнення та розвиток відносин між Україною та Латвійською Республікою щодо торгівлі сільськогосподарською та продовольчою продукцією;

e) сприяння встановленню прямих зв’язків між науковими установами аграрного профілю, сільськогосподарськими та харчовими підприємствами;

f) започаткування безпосередньої співпраці між компетентними органами;

g) взаємний обмін експертами від компетентних органів відповідно до сфер зацікавленості обох країн,

h) обмін досвідом щодо сучасних технологій виробництва і переробки сільськогосподарської та харчової продукції;

і) спільні дослідження в галузі сільського господарства, включаючи обмін науковими даними, документами та публікаціями;

j) організація форумів, виставок, конференцій, семінарів, навчальних візитів та тренінгів з питань, що відносяться до аграрної сфери;

k) будь-які інші форми співпраці за обопільною згодою Сторін.

Стаття 2

1. Сторони обговорюють питання започаткування спеціалізованих проектів у відповідності до положень цього Меморандуму про взаєморозуміння з метою втілення вищезазначених напрямів співробітництва.

2. Реалізація цього Меморандуму про взаєморозуміння, включаючи проекти та інші види діяльності на його підставі, відбувається згідно з національним законодавством кожної з держав Сторін.

Стаття 3

Сторони самостійно відповідають за витрати, пов'язані з діяльністю, що випливає з цього Меморандуму про взаєморозуміння, якщо не буде домовлено про інше.

Стаття 4

Цей Меморандум про взаєморозуміння не порушує прав і зобов’язань кожної із Сторін, що випливають з інших міжнародних угод або договорів, учасниками яких вони є, а також з їх членства в міжнародних організаціях.

Стаття 5

Будь-які розбіжності, що можуть виникнути у зв'язку із тлумаченням або застосуванням положень цього Меморандуму про взаєморозуміння, вирішуються шляхом консультацій та/або переговорів між Сторонами.

Стаття 6

Зміни та доповнення до цього Меморандуму про взаєморозуміння вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються окремим документом, який набирає чинності за тією ж процедурою, що і цей Меморандум про взаєморозуміння. Такий документ є невід’ємною частиною цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 7

1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

2. Цей Меморандум про взаєморозуміння укладається строком на 5 років з автоматичною пролонгацією на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить дипломатичними каналами іншу Сторону не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення чергового періоду, про свій намір припинити його дію.

3. Завершення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння не впливає на хід реалізації чинних проектів та програм, які були ініційовані до завершення дії Меморандуму, якщо тільки Сторони не домовляться про інше.

Учинено в м. Києві 27 жовтня 2015 року у двох примірниках, кожний українською, латвійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму про взаєморозуміння, текст англійською мовою матиме переважну силу.

За Міністерство аграрної політики
та продовольства
України

(підпис)


За Міністерство
сільського  господарства
Латвійської Республіки

(підпис)вгору