Документ 428_052, чинний, поточна редакція — Підписання від 11.10.2012

УГОДА
про технічне співробітництво між Державною податковою службою України та Службою державних доходів Латвійської Республіки

Дата підписання:

11.10.2012

Дата набрання чинності для України:

11.10.2012

Державна податкова служба України (далі - ДПС України) та Служба державних доходів Латвійської Республіки (далі - СДД Латвії) (далі - Договірні Сторони),

ВИЗНАЮЧИ важливість та ефективність технічного співробітництва з метою удосконалення взаєморозуміння податкового законодавства, управління та практики,

прагнучи до посилення обміну податковою інформацією між податковими органами України та Латвійської Республіки,

домовилися про таке:

Стаття 1

Договірні Сторони співробітничатимуть у податковій сфері, враховуючи взаємні інтереси, зокрема за такими напрямами:

1) реєстрація та облік платників податків;

2) адміністрування податків;

3) боротьба з ухиленнями від сплати податків;

4) використання електронної податкової звітності;

5) обслуговування платників податків;

6) навчання та розвиток персоналу;

7) обмін інформацією.

Стаття 2

1. Сторони погодились за необхідності здійснювати обмін:

1) документами (інструкції, методичні матеріали, інформаційні бюлетені тощо), законами в сфері оподаткування;

2) інформацією з податкових питань.

2. Сторони дійшли згоди з питань:

1) проведення зустрічей провідних фахівців, у тому числі з метою консультацій;

2) взаємного запрошення фахівців на семінари, конференції, навчання тощо;

3) проведення курсів підвищення кваліфікації персоналу з питань удосконалення процесів оподаткування.

Стаття 3

Співробітництво за цією Угодою буде фінансуватись за таким принципом: пов'язані з перебуванням на території держави приймаючої Договірної Сторони витрати несе Договірна Сторона, яка направляє своїх представників. Для фінансування спільних заходів можуть залучатися кошти Європейського Союзу або інших міжнародних організацій.

Стаття 4

Всі заходи, які здійснюються в рамках цієї Угоди, включаючи обмін документами, інформацією, використання та розкриття інформації, здійснюються відповідно до законодавства кожної Договірної Сторони. Кожна Договірна Сторона гарантує конфіденційність одержаної інформації та конфіденційність документів і матеріалів. Конфіденційну інформацію, включаючи документи та матеріали, одержані в рамках цієї Угоди, не можна передавати будь-яким іншим особам без письмового дозволу Договірної Сторони, яка надала цю інформацію.

Стаття 5

За взаємною згодою Договірних Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення шляхом підписання відповідного протоколу, який буде невід'ємною частиною Угоди.

Стаття 6

Спірні питання, пов'язані з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів.

Стаття 7

Ця Угода укладається на невизначений термін і набирає чинності з дати її підписання.

Дію Угоди може бути припинено кожною з Договірних Сторін шляхом письмового повідомлення іншої Договірної Сторони дипломатичними каналами. Угода втрачає чинність через три місяці від дати отримання однією із Договірних Сторін письмового повідомлення іншої Договірної Сторони про намір припинити дію цієї Угоди.

УЧИНЕНО в м. Києві 11 жовтня 2012 року в двох примірниках, кожний українською, латвійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Державну
податкову службу
України

Андрій Ігнатов


За Службу
державних доходів
Латвійської Республіки

Нелія Єздаковавгору