Документ 428_048, чинний, поточна редакція — Підписання від 19.02.2010

              Меморандум 
про співробітництво у сфері регулювання
електронних комунікацій між Національною комісією
з питань регулювання зв'язку України та Комісією
з питань регулювання суспільних комунікацій
Латвійської Республіки

Дата підписання: 19.02.2010 Дата набрання чинності для України: 19.02.2010
Національна комісія з питань регулювання зв'язку України та
Комісія з питань регулювання суспільних комунікацій Латвії,
надалі - Сторони,
прагнучи сприяти економічному розвитку співробітництву між
двома державами та зміцнення дружніх відносин між країнами,
визнаючи важливість та вплив сфери електронних комунікації на
економічний розвиток кожної держави,
визнаючи інтереси кінцевих користувачів, учасників ринків, а
також українського та латвійського суспільств щодо ефективного
регулювання електронних комунікацій,
беручи до уваги переваги від розвитку
електронно-комунікаційних послуг за умови справедливої
конкуренції, високої якості та широкого обсягу послуг, що
надаються споживачам,
керуючись спільним бажанням поглиблення партнерства та
підтримки щодо розвитку електронних комунікацій згідно з чинними
актами Міжнародного союзу електрозв'язку, інших міжнародних та
регіональних організацій, членами яких є Україна та Латвійська
Республіка, національним законодавством кожної з держав Сторін, а
також положеннями даного Меморандуму,
домовилися про наступне:
Мета співпраці
Параграф 1. Метою цього Меморандуму є розвиток
співробітництва у сфері регулювання електронних комунікацій через
підтримку та реалізацію спільних заходів, обмін інформацією та
досвідом між національними регуляторними органами України та
Латвії.
Сфера співпраці
Параграф 2. Враховуючи швидкий прогрес в усіх сферах
електронних комунікацій визначаються наступні напрямки
співробітництва:
а) сприяння розвитку високоякісних та ефективних
електронно-комунікаційних послуг;
б) проведення взаємних консультацій та обмін інформацією щодо
специфічних секторальних питань та стратегій і механізмів активної
співпраці в рамках спільних проектів у сфері регулювання
електронних комунікацій;
в) обмін спеціалістами та експертами, а також організація
візитів та зустрічей;
г) вивчення ролі регуляторних органів держав Сторін в
забезпеченні розвитку сучасного сектора електронних комунікацій;
д) організація спільних семінарів, симпозіумів в сфері
регулювання електронних комунікацій;
е) інші погоджені інструменти для співпраці.
Право застосування
Параграф 3. Цей Меморандум не зачіпає будь-яких прав та
обов'язків за іншими міжнародними договорами держав Сторін.
Обмін інформацією
Параграф 4. Кожна із Сторін забезпечує конфіденційність
інформації, отриманої від іншої Сторони. Інформація, що отримана в
рамках цього Меморандуму, не буде передаватися третім особам без
письмової згоди на те Сторони, що надала цю інформацію.
Заключні положення
Параграф 5. Цей Меморандум набуває чинності з дати його
підписання Сторонами. Меморандум укладено терміном на п'ять років.
Якщо за три місяці до завершення п'ятирічного терміну дії жодна зі
Сторін не висловила бажання припинити дію Меморандуму, термін його
дії буде автоматично подовжено на наступні п'ять років.
Параграф 6. Дія Меморандуму припиняється через три місяці з
дати отримання однією Стороною письмового повідомлення іншої
Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Параграф 7. Зміни та доповнення до цього Меморандуму
вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються протоколами,
які є його невід'ємною частиною.
Вчинено в м. Рига 19 лютого 2010 року у двох примірниках,
кожний українською, латвійською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст
англійською мовою.

За Національну комісію За Комісію з питань регулювання
з питань регулювання зв'язку суспільних комунікацій
України Латвійської Республіки
(підпис) (підпис)
Сергій Колобов Валентина Андрєєвавгору