Про Державний бюджет України на 2012 рік
Закон України; Бюджет, Перелік від 22.12.20114282-VI
Документ 4282-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.12.2012, підстава - 5513-VI

6) субвенції з інших місцевих бюджетів;

7) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

{Статтю 11 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 4647-VI від 12.04.2012}

Стаття 12. Установити у 2012 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 1017 гривень, з 1 квітня - 1037 гривень, з 1 липня - 1044 гривні, з 1 жовтня - 1060 гривень, з 1 грудня - 1095 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 893 гривні, з 1 квітня - 911 гривень, з 1 липня - 917 гривень, з 1 жовтня - 930 гривень, з 1 грудня - 961 гривня;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1112 гривень, з 1 квітня - 1134 гривні, з 1 липня - 1144 гривні, з 1 жовтня - 1161 гривня, з 1 грудня - 1197 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня - 1073 гривні, з 1 квітня - 1094 гривні, з 1 липня - 1102 гривні, з 1 жовтня - 1118 гривень, з 1 грудня - 1134 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 822 гривні, з 1 квітня - 838 гривень, з 1 липня - 844 гривні, з 1 жовтня - 856 гривень, з 1 грудня - 884 гривні.

Стаття 13. Установити на 2012 рік мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 1073 гривні, з 1 квітня - 1094 гривні, з 1 липня - 1102 гривні, з 1 жовтня - 1118 гривень, з 1 грудня - 1134 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 6,43 гривні, з 1 квітня - 6,56 гривні, з 1 липня - 6,61 гривні, з 1 жовтня - 6,7 гривні, з 1 грудня - 6,8 гривні.

Стаття 14. Установити, що у 2012 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей з 1 січня - 50 відсотків, з 1 липня - 75 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів з 1 січня - 80 відсотків, з 1 липня - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

{Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4647-VI від 12.04.2012}

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Збільшити на 2012 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 15. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державної казначейської служби України.

Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щокварталу подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Державній казначейській службі України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2012 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком № 9 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, у сумі 6.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

{Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5253-VI від 18.09.2012, № 5308-VI від 02.10.2012}

Стаття 17-1. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, в сумі 1.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго";

{Закон доповнено статтею 17-1 згідно із Законом № 4968-VI від 19.06.2012}

Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, в сумі 5.000.000 тис. гривень з наступною передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування у межах обсягів, встановлених додатком № 4 до цього Закону.

Випуск та погашення зазначених облігацій внутрішньої державної позики, передача запозичених у такий спосіб коштів та їх повернення до кінця 2012 року здійснюються на підставі укладених з Міністерством фінансів України угод відповідно до умов, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Установити, що забезпечення діяльності державних органів, що ліквідуються або реорганізуються, до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, передбачених новоутвореним державним органам, які визначені правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються.

Стаття 20. Затвердити на 2012 рік обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, а також нормативи щомісячних відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання цієї субвенції, згідно з додатком № 10 до цього Закону.

Стаття 21. Установити, що у 2012 році вартість робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців цих робіт, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження бюджетних установ Міністерства оборони України і спрямовується на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22. Дозволити Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку завершити безоплатну передачу квартир, які придбані Державною іпотечною установою відповідно до актів Кабінету Міністрів України та знаходяться на її балансі, визначеним у цих актах органам з відповідним коригуванням статутного капіталу Державної іпотечної установи.

Стаття 23. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Закон доповнено статтею 23 згідно із Законом № 4647-VI від 12.04.2012}

Стаття 24. Установити, що у 2012 році кошти, отримані місцевими державними адміністраціями від замовників будівництва енергетичних об’єктів магістральних мереж на виконання цільових заходів з відчуження земельних ділянок, які перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету як власні надходження бюджетних установ та спрямовуються місцевими державними адміністраціями на ці заходи відповідно до укладених угод із замовником будівництва та окремого кошторису витрат на заходи, затвердженого головою місцевої державної адміністрації.

{Закон доповнено статтею 24 згідно із Законом № 4647-VI від 12.04.2012}

Стаття 25. Установити, що кошти, які сплачують енергогенеруючі компанії до Державного агентства резерву України у рахунок погашення перед ним заборгованості та зобов’язань за отримане у 1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо і зобов’язань з податку на додану вартість, що виникають у результаті проведення таких розрахунків, перераховуються Державним агентством резерву України до спеціального фонду державного бюджету та є джерелом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеної пунктом 48 статті 9 та пунктом 7 статті 11 цього Закону. Заборгованість та зобов’язання з повернення матеріальних цінностей у натуральному вигляді визначаються відповідно до ціни матеріальних цінностей, зазначеної у договорах, або у разі відсутності визначеної договором ціни - за цінами, що діяли на дату споживання органічного палива.

{Закон доповнено статтею 25 згідно із Законом № 4961-VI від 08.06.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5304-VI від 02.10.2012}

Стаття 26. Установити, що надання коштів Міністерством фінансів України комунальному підприємству "Дніпропетровський метрополітен" Дніпропетровської міської ради (за рахунок кредиту, залученого державою від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську") здійснюється на безповоротній основі та на умовах відшкодування Дніпропетровською міською радою витрат державного бюджету з обслуговування кредиту, залученого державою від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську", а також за умови внесення Дніпропетровською міською радою до державного бюджету плати за надання кредитних коштів у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Комунальне підприємство "Дніпропетровський метрополітен" Дніпропетровської міської ради звільняється від зобов’язання надавати забезпечення виконання зобов’язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету, понесених у зв’язку з отриманням кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"..

{Закон доповнено статтею 26 згідно із Законом № 5307-VI від 02.10.2012}

Стаття 27. Установити, що компенсація Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб’єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Закон доповнено статтею 27 згідно із Законом № 5308-VI від 02.10.2012}

Стаття 28. Кабінету Міністрів України здійснити розподіл нерозподіленого обсягу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів.

{Закон доповнено статтею 28 згідно із Законом № 5513-VI від 04.12.2012}

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Додатки №№ 1-10 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Установити, що у 2012 році норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами), статей 5 та 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94 із наступними змінами), статей 14, 22, 37 та 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами), статті 22 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20 із наступними змінами), статті 49 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793 із наступними змінами), статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами), статті 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18 із наступними змінами), статті 22 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21 із наступними змінами), статті 20 Закону України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50-51, ст. 310 із наступними змінами), статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433 із наступними змінами), статей 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182 із наступними змінами), статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430 із наступними змінами) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2012 рік.

4. Зупинити на період з 1 січня по 31 грудня 2012 року дію частин п'ятої, восьмої (в частині виплати матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати), третього речення абзацу сьомого, першого речення абзацу дев'ятого частини дванадцятої, абзацу першого частини тринадцятої (в частині забезпечення безкоштовними путівками для лікування, забезпечення після виходу на пенсію транспортом для поїздки в лікарню, поліклініку та інших потреб у зв'язку з оздоровленням та лікуванням) статті 20; статті 21; частин п'ятої та шостої статті 23; статті 30; частини сьомої статті 33 (в частині безкоштовного забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування); частини шостої статті 34; статті 35 (в частині виплати одноразової грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов) Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами).

4-1. Зупинити до 31 грудня 2012 року дію пункту 5 розділу VII "Фінансове забезпечення виконання завдань Програми" Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, затвердженої Законом України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 47-48, ст. 720)".

{Прикінцеві положення доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 5469-VI від 06.11.2012}

5. Кабінету Міністрів України за результатами оцінки виконання бюджету за два місяці 2012 року внести Верховній Раді України пропозиції щодо джерел фінансового забезпечення реалізації інвестиційних та національних проектів (обсяг коштів, які потрібно передбачити, становить 1.400.000 тис. гривень).

6. Кабінету Міністрів України забезпечити в двомісячний строк прийняття рішення про проведення відкритих конкурсів на укладення угод про розподіл продукції, включаючи ділянки надр у межах континентального шельфу Чорного моря, передбачивши в умовах їх проведення надання переваги при визначенні переможця конкурсу за розміром зобов’язань інвестора щодо сплати премії за підписання угоди про розподіл продукції до загального фонду державного бюджету.

{Прикінцеві положення доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 4647-VI від 12.04.2012}

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ,
22 грудня 2011 року
№ 4282-VI


{ДОДАТКИ №№ 1-10 ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2012 РІК}

{Додатки із змінами, внесеними згідно із Законами  № 4647-VI від 12.04.2012, № 4866-VI від 12.04.2012, № 4961-VI від 08.06.2012, № 4968-VI від 19.06.2012, № 4994-VI від 21.06.2012, № 5022-VI від 22.06.2012, № 5183-VI від 04.07.2012, № 5185-VI від 04.07.2012, № 5186-VI від 04.07.2012, № 5187-VI від 04.07.2012, № 5191-VI від 30.07.2012, № 5234-VI від 06.09.2012, № 5235-VI від 06.09.2012, № 5236-VI від 06.09.2012, № 5253-VI від 18.09.2012, № 5303-VI від 02.10.2012, № 5304-VI від 02.10.2012, № 5305-VI від 02.10.2012, № 5306-VI від 02.10.2012, № 5307-VI від 02.10.2012, № 5308-VI від 02.10.2012, № 5309-VI від 02.10.2012, № 5417-VI від 16.10.2012, № 5418-VI від 16.10.2012, № 5419-VI від 16.10.2012, № 5420-VI від 16.10.2012, № 5421-VI від 16.10.2012, № 5424-VI від 16.10.2012, № 5425-VI від 16.10.2012, № 5426-VI від 16.10.2012, № 5467-VI від 06.11.2012, № 5470-VI від 06.11.2012, № 5513-VI від 04.12.2012}вгору