Про присвоєння почесних звань України науковим працівникам
Указ Президента України від 13.05.1997428/97
Документ 428/97, поточна редакція — Прийняття від 13.05.1997

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння почесних звань України
науковим працівникам

За вагомий особистий внесок у розвиток наукових досліджень,
підготовку висококваліфікованих фахівців присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
АКІМОВУ - директорові Інституту зоології імені
Ігорю Андрійовичу І.І. Шмальгаузена НАН України,
докторові біологічних наук, м. Київ
АЛЕЩЕНКУ - начальникові відділу Державного Олегу Михайловичу науково-виробничого об'єднання
"Славутич", докторові технічних
наук, м. Київ
БАБИЧЕВУ - радникові Президії НАН України, Федору Семеновичу докторові хімічних наук, м. Київ
БОЙКУ - завідувачу кафедри Харківського Борису Тимофійовичу державного політехнічного
університету, докторові технічних
наук
БОРОВСЬКОМУ - директорові Інституту харчової хімії
Володимиру Рудольфовичу та технології, докторові технічних
наук, м. Київ
ГОРОБЦЮ - заступникові Міністра освіти України,
Юрію Івановичу докторові фізико-математичних наук,
м. Київ
ДЕХТЯРУ - професорові Української академії Анатолію Соломоновичу мистецтва, докторові технічних наук,
м. Київ
ЗІНЬКОВСЬКОМУ - завідувачу відділення Інституту Михайлу Францевичу серцево-судинної хірургії АМН
України, докторові медичних наук,
м. Київ
КОВАЛЕНКУ - віце-президентові Української Петру Івановичу академії аграрних наук, директорові
Інституту гідротехніки і меліорації
УААН, докторові технічних наук,
м. Київ
КРЕМЕНЮ - Керівникові Управління внутрішньої Василю Григоровичу політики Адміністрації Президента
України, докторові філософських наук
КУЛИКУ - заступникові директора Інституту Михайлу Федоровичу кормів УААН, докторові
сільськогосподарських наук,
м. Вінниця
ЛИФЕНКУ - завідувачу лабораторії Савелію Пилиповичу Селекційно-генетичного інституту
УААН, докторові сільськогосподарських
наук, м. Одеса
МЕНЮ - завідувачу відділу Анатолію Володимировичу Радіоастрономічного інституту НАН
України, докторові технічних наук,
м. Київ
НАЙДЕКУ - директорові Фізико-технологічного Володимиру Леонтійовичу інституту металів та сплавів НАН
України, докторові технічних наук,
м. Київ
ОЛЕНОВИЧУ - провідному науковому співробітникові
Івану Федоровичу Академії Збройних Сил України,
докторові технічних наук, м. Київ
ПРОЦИКУ - завідувачу відділу Українського НДІ
Володимиру Семеновичу онкології та радіології, докторові
медичних наук, м. Київ
ПУНАГІНУ - завідувачу кафедри Придніпровської Володимиру Миколайовичу державної академії будівництва та
архітектури, докторові технічних
наук, м. Дніпропетровськ
РЯБЧЕНКУ - завідувачу відділу Інституту фізики
Сергію Михайловичу НАН України, докторові
фізико-математичних наук, м. Київ
СЕМКОВИЧУ - завідувачу кафедри Львівського Олександру Дмитровичу державного аграрного університету,
докторові технічних наук
СТАРОСТЕНКУ - директорові Інституту геофізики імені
Віталію Івановичу С.І. Субботіна НАН України, докторові
фізико-математичних наук, м. Київ
СУХОМЛИНСЬКІЙ - академікові-секретареві відділення Ользі Василівні АПН України, докторові педагогічних
наук, м. Київ
ШПАКУ - головному вченому секретареві НАН Анатолію Петровичу України, докторові
фізико-математичних наук, м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ"
ПОЛЯРУШУ - ректорові Кіровоградського державного
Олегу Євгеновичу педагогічного інституту імені
В.К. Винниченка
РИБАРУКУ - завідувачу кафедри Львівського Василю Якимовичу державного аграрного університету
ЧЕСНИХ - доцентові Академії Збройних Сил Едуарду Петровичу України, м. Київ
ЯКУБОВУ - ректорові Кримського державного Февзі Якубовичу індустріально-педагогічного
інституту, докторові технічних наук,
м. Сімферополь.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 травня 1997 року
N 428/97вгору