Документ 428/94, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.08.1994

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про порядок надання у 1994 році фінансової
підтримки підприємствам

З метою впорядкування надання фінансової підтримки державним
та іншим підприємствам п о с т а н о в л я ю :
1. Установити, що надання у 1994 році фінансової підтримки
державним та іншим підприємствам, у майні яких частка державної
власності перевищує 50 відсотків (далі - підприємства),
здійснюється з бюджетних асигнувань, як правило, на зворотній
основі під затверджені проекти використання коштів, що
надаватимуться як державна підтримка, під бізнес-плани та проекти
санації цих підприємств. Порядок надання такої підтримки визначає
Кабінет Міністрів України.
2. Кабінету Міністрів України: затвердити у місячний строк положення про надання
підприємствам фінансової підтримки, яка здійснюється з бюджетних
асигнувань, визначивши у ньому, зокрема, порядок підготовки,
розгляду та затвердження проектів використання коштів, що
надаватимуться як державна підтримка, бізнес-планів та проектів
санації цих підприємств, відповідальність сторін за
недодержання умов надання фінансової підтримки та вичерпний
перелік випадків, коли така фінансова підтримка надається на
беззворотній основі; при уточненні показників Державного бюджету України на 1994
рік передбачити асигнування для здійснення фінансової підтримки
підприємств.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 5 серпня 1994 року
N 428/94вгору