Документ 4279-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.01.2012. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо забезпечення оновлення парку автомобілів
швидкої медичної допомоги
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 31, ст.389 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
     1. Підрозділ 2 доповнити пунктом 25 такого змісту:
 
     "25. Тимчасово до 31 грудня 2012 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання, у тому числі операції з ввезення на митну територію України спеціалізованих транспортних засобів, таких як автомобілі швидкої медичної допомоги товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ), які призначені для використання закладами охорони здоров'я і оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або за замовленням відповідних розпорядників бюджетних коштів.
 
     У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту (постачання) таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону".
 
     2. Підрозділ 5 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
     "4. Тимчасово до 31 грудня 2012 року звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України спеціалізованих транспортних засобів, таких як автомобілі швидкої медичної допомоги товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ), які призначені для використання закладами охорони здоров'я і оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або за замовленням відповідних розпорядників бюджетних коштів.
 
     У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму акцизного податку, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4279-VIвгору