Документ 4278-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо питань оподаткування природного газу
та електричної енергії" щодо продовження
терміну дії
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 31, ст.388 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 2 Закону України "Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного
газу та електричної енергії" ( 3320-17 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2011 р., N 45, ст. 477) цифри та слова "31 грудня
2011 року" замінити цифрами та словами "30 червня 2012 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4278-VIвгору