Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 05.04.2006427
Документ 427-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.06.2011, підстава - 560-2011-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 5 квітня 2006 р. N 427
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 560 ( 560-2011-п ) від 11.05.2011 }
 
Питання комплексної державної
експертизи проектів будівництва
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1269 ( 1269-2007-п ) від 31.10.2007 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва, що додається.

 
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1269 ( 1269-2007-п ) від 31.10.2007 }

 
     3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям привести власні рішення у відповідність з цією постановою.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ 
     Інд. 21

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2006 р. N 427
 
ПОРЯДОК
визначення вартості комплексної державної
експертизи проектів будівництва

 
     1. Вартість комплексної державної експертизи проекту будівництва (далі - експертиза) визначається шляхом застосування показників, установлених у відсотках його кошторисної вартості, згідно з додатком.
 
     Кошторисна вартість будівництва визначається як сума вартості робіт, що виконуються згідно із главами 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, складеного відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000, та 10 відсотків вартості устатковання.
 
     2. Для визначення вартості експертизи залежно від стадії проектування до зазначених у пункті 1 цього Порядку показників застосовуються такі коефіцієнти:
 
     техніко-економічні обґрунтування та розрахунки інвестицій, ескізні проекти - 0,6;
 
     робочі проекти - 1,1.
 
     3. Вартість складової частини експертизи визначається виходячи з її питомої ваги.
 
     Розподіл суми вартості експертизи між виконавцями її складових частин провадиться з урахуванням вартості кожної складової частини.
 
     Якщо проект будівництва відповідно до законодавства підлягає експертизі без виконання однієї чи більше складових частин, вартість експертизи зменшується на суму вартості частини (частин).
 
     4. У разі проведення повторної експертизи її вартість визначається із застосуванням коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи.

 
Додаток
до Порядку
 
ПОКАЗНИКИ
визначення вартості комплексної
державної експертизи проектів будівництва

 
------------------------------------------------------------------
|Кошторисна вартість проекту |  Показники визначення вартості |
|будівництва, тис. гривень  | комплексної державної експертизи |
|              |  проекту будівництва, відсотків |
|              |кошторисної вартості без урахування|
|              |сум податків і зборів (обов'язкових|
|              |       платежів)      |
|----------------------------+-----------------------------------|
|      До 100      |        0,7        |
|----------------------------+-----------------------------------|
|     100-250      |       0,7-0,6       |
|----------------------------+-----------------------------------|
|     250-500      |       0,6-0,51       |
|----------------------------+-----------------------------------|
|     500-1000     |       0,51-0,4       |
|----------------------------+-----------------------------------|
|     1000-2000     |       0,4-0,27       |
|----------------------------+-----------------------------------|
|     2000-5000     |       0,27-0,18       |
|----------------------------+-----------------------------------|
|     5000-15000     |       0,18-0,15       |
|----------------------------+-----------------------------------|
|    15000-25000     |       0,15-0,13       |
|----------------------------+-----------------------------------|
|    25000-50000     |       0,13-0,09       |
|----------------------------+-----------------------------------|
|    50000-100000    |       0,09-0,07       |
|----------------------------+-----------------------------------|
|    100000-200000    |       0,07-0,05       |
|----------------------------+-----------------------------------|
|   Понад 200000     |   0,05 (але не більш як    |
|              |   180 тис. гривень )      |
------------------------------------------------------------------ вгору