Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 05.04.2006427
Документ 427-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.06.2011, підстава - 560-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 квітня 2006 р. N 427
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 560 ( 560-2011-п ) від 11.05.2011 }
Питання комплексної державної
експертизи проектів будівництва
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1269 ( 1269-2007-п ) від 31.10.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок визначення вартості комплексної
державної експертизи проектів будівництва, що додається.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1269
( 1269-2007-п ) від 31.10.2007 }

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям привести власні
рішення у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2006 р. N 427
ПОРЯДОК
визначення вартості комплексної державної
експертизи проектів будівництва

1. Вартість комплексної державної експертизи проекту
будівництва (далі - експертиза) визначається шляхом застосування
показників, установлених у відсотках його кошторисної вартості,
згідно з додатком.
Кошторисна вартість будівництва визначається як сума вартості
робіт, що виконуються згідно із главами 1-9 зведеного кошторисного
розрахунку, складеного відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000, та
10 відсотків вартості устатковання.
2. Для визначення вартості експертизи залежно від стадії
проектування до зазначених у пункті 1 цього Порядку показників
застосовуються такі коефіцієнти:
техніко-економічні обґрунтування та розрахунки інвестицій,
ескізні проекти - 0,6;
робочі проекти - 1,1.
3. Вартість складової частини експертизи визначається
виходячи з її питомої ваги.
Розподіл суми вартості експертизи між виконавцями її
складових частин провадиться з урахуванням вартості кожної
складової частини.
Якщо проект будівництва відповідно до законодавства підлягає
експертизі без виконання однієї чи більше складових частин,
вартість експертизи зменшується на суму вартості частини (частин).
4. У разі проведення повторної експертизи її вартість
визначається із застосуванням коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який
встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості
проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень,
наведених у висновку попередньої експертизи.

Додаток
до Порядку
ПОКАЗНИКИ
визначення вартості комплексної
державної експертизи проектів будівництва

------------------------------------------------------------------ |Кошторисна вартість проекту | Показники визначення вартості | |будівництва, тис. гривень | комплексної державної експертизи | | | проекту будівництва, відсотків | | |кошторисної вартості без урахування| | |сум податків і зборів (обов'язкових| | | платежів) | |----------------------------+-----------------------------------| | До 100 | 0,7 | |----------------------------+-----------------------------------| | 100-250 | 0,7-0,6 | |----------------------------+-----------------------------------| | 250-500 | 0,6-0,51 | |----------------------------+-----------------------------------| | 500-1000 | 0,51-0,4 | |----------------------------+-----------------------------------| | 1000-2000 | 0,4-0,27 | |----------------------------+-----------------------------------| | 2000-5000 | 0,27-0,18 | |----------------------------+-----------------------------------| | 5000-15000 | 0,18-0,15 | |----------------------------+-----------------------------------| | 15000-25000 | 0,15-0,13 | |----------------------------+-----------------------------------| | 25000-50000 | 0,13-0,09 | |----------------------------+-----------------------------------| | 50000-100000 | 0,09-0,07 | |----------------------------+-----------------------------------| | 100000-200000 | 0,07-0,05 | |----------------------------+-----------------------------------| | Понад 200000 | 0,05 (але не більш як | | | 180 тис. гривень ) | ------------------------------------------------------------------вгору