Документ 426/2002, поточна редакція — Прийняття від 30.04.2002

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу Президента України
"Про почесні звання України"

Внести до Указу Президента України від 29 червня 2001 року
N 476 ( 476/2001 ) "Про почесні звання України" такі зміни:
1. У Положенні про почесні звання України, затвердженому
зазначеним Указом:
1) пункт 8 після абзацу двадцятого доповнити абзацом такого
змісту:
"Заслужений працівник ветеринарної медицини України".
У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - тридцять четвертий
вважати відповідно абзацами двадцять другим - тридцять п'ятим;
2) пункт 9 після абзацу двадцятого доповнити абзацом такого
змісту:
"Заслужений працівник ветеринарної медицини України" -
спеціалістам та працівникам ветеринарної медицини підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності за значні
досягнення у здійсненні державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду за якістю і безпекою харчових продуктів і
продовольчої сировини, охороні території України від занесення
збудників інфекційних хвороб тварин і їх лікуванні, впровадженні у
практику досягнень ветеринарної медицини".
У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - тридцять четвертий
вважати відповідно абзацами двадцять другим - тридцять п'ятим.
2. Абзац четвертий Опису нагрудного знака до почесного звання
України, затвердженого зазначеним Указом, після слів "Заслужений
металург України" доповнити словами "Заслужений працівник
ветеринарної медицини України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 квітня 2002 року
N 426/2002вгору