Документ 426-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 1953-2002-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 червня 1993 р. N 426
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1953 ( 1953-2002-п ) від 25.12.2002 )
( Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ
N 92 ( 92-2003-п ) від 18.01.2003 )
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1953 ( 1953-2002-п ) від 25.12.2002 )
Про затвердження Положення про застосування
спеціальних засобів і зброї службовими особами
митних органів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 296 ( 296-96-п ) від 04.03.96
N 1326 ( 1326-99-п ) від 21.07.99 )

Відповідно до статті 155 Митного кодексу України ( 1970-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про застосування спеціальних засобів і
зброї службовими особами митних органів, що додається.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

З а т в е р д ж е н е
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 1993 р. N 426
ПОЛОЖЕННЯ
про застосування спеціальних засобів і
зброї службовими особами митних органів
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Це Положення визначає порядок і умови застосування
спеціальних засобів і зброї службовими особами митних органів під
час виконання ними службових обов'язків.
2. Одержувати, зберігати і застосовувати спеціальні засоби і
зброю можуть лише службові особи митних органів, яких визнано
здатними для цього за станом здоров'я, що підтверджується
висновком відповідної медичної комісії.
3. Використанню спеціальних засобів і зброї має передувати
попередження про намір їх застосування (за винятком необхідності
відбиття раптового нападу на службову особу митного органу). Попередження може бути зроблено як голосом, так і через
гучномовну установку, і в кожному випадку бажано рідною мовою
осіб, проти яких ці засоби (зброя) застосовуватимуться, та
українською мовою не менш як 2 рази з наданням часу, достатнього
для припинення правопорушення.
4. Рішення про застосування спеціальних засобів і зброї
приймає службова особа митного органу залежно від обставин, що
склалися. Службова особа митного органу, яка діє індивідуально, приймає
таке рішення самостійно і про випадок застосування спеціальних
засобів і зброї доповідає у письмовій формі безпосередньому
начальнику (із зазначенням часу, місця, проти кого і за яких
обставин) та про його наслідки. Забороняється застосовувати спеціальні засоби і зброю до
жінок і неповнолітніх, осіб з явними ознаками інвалідності, осіб
похилого віку (крім випадків вчинення ними збройного опору або
групового нападу, що створює загрозу життю або здоров'ю службових
осіб митних органів чи громадян). Забороняється також застосовувати зброю проти громадян з
малолітніми дітьми, а також у разі значного скупчення людей, якщо
від цього можуть постраждати сторонні особи. За наявності обставин, що не дозволять уникнути застосування
спеціальних засобів і зброї, вжиті заходи не повинні перевищувати
рівня, необхідного для виконання обов'язків, покладених на митні
органи та їхніх службових осіб, і мають зводити до мінімуму
можливість заподіяння шкоди здоров'ю правопорушників. Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування
спеціальних засобів і зброї, працівник митниці зобов'язаний
негайно і письмово повідомити безпосереднього начальника для
сповіщення прокуророві. Начальник митниці доповідає вищестоящому керівнику. У разі
необхідності інформуються керівники місцевих органів державної
виконавчої влади.
5. У кожному випадку застосування спеціальних засобів і зброї
службові особи митних органів зобов'язані в найкоротший термін
забезпечити надання потерпілим медичної допомоги, повідомивши
лікарів (заклад охорони здоров'я) про те, який засіб було
застосовано.
6. Відповідальність за забезпечення законності застосування
спеціальних засобів і зброї службовими особами митних органів
покладається на Голову Держмитслужби. ( Пункт 6 в редакції
Постанови КМ N 1326 ( 1326-99-п ) від 21.07.99 )
II. ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
7. Спеціальними засобами, що застосовуються службовими
особами митних органів, є:
а) засоби індивідуального захисту: шоломи, бронежилети,
протиударні та броньовані щити;
б) засоби активної оборони: наручники, пістолети (револьвери)
з гумовими кулями, електрошокові пристрої, пристрої для примусової
зупинки автотранспорту, спеціальні транспортні засоби, пристрої
для відкривання приміщень, у тому числі малогабаритні піротехнічні
пристрої. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1326 ( 1326-99-п ) від
21.07.99 )
8. Службові особи митних органів мають право застосовувати
спеціальні засоби: для самозахисту, захисту співробітників митних органів, а
також інших громадян, які знаходяться в зоні митного контролю, від
нападу та інших дій правопорушників, якщо їхньому життю та
здоров'ю загрожує небезпека; для відбиття нападу на будівлі, приміщення, інші споруди,
транспортні засоби митних органів, а також на транспортні засоби з
вантажем підприємств, установ, організацій, приватних осіб, що
перебувають під митним контролем; для звільнення у разі захоплення правопорушниками будівель,
приміщень, інших споруд і транспортних засобів митних органів і
транспортних засобів з вантажем, що перебувають під митним
контролем; для затримання і доставлення до службового приміщення митного
органу або органу внутрішніх справ громадян, які порушили митні
правила чи скоїли контрабанду або чинять опір службовим особам,
що виконують обов'язки з контролю за переміщенням товарів та
інших предметів через митний кордон України.
III. ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ
9. Службовими особами митних органів використовується
вогнепальна зброя: пістолети, револьвери, автомати і помпові
рушниці. ( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 296 ( 296-96-п ) від
04.03.96 )
10. Службові особи митних органів як крайній захід мають
право застосовувати зброю: для відбиття групового чи збройного нападу на них або окремих
громадян, якщо їхньому життю та здоров'ю загрожує небезпека; для відбиття групового чи збройного нападу на будівлі,
склади, інші приміщення митних органів, а також на приміщення
підприємств, установ та організацій, в яких здійснюється митний
контроль; для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження,
якщо його водій в зоні митного контролю своїми діями створює
загрозу життю та здоров'ю громадян чи службовим особам митного
органу; для подачі сигналу тривоги.

IV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
11. Норми забезпечення і утримання спеціальних засобів,
зброї і боєприпасів до неї та військово-технічного майна в митних
органах, а також порядок їх придбання, обліку, зберігання, видачі
та використання визначаються та затверджуються Держмитслужбою.
( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 1326 ( 1326-99-п ) від
21.07.99 )
12. Начальники митних органів повинні систематично проводити
роботу для забезпечення законності застосування спеціальних
засобів і зброї, організовувати навчання службових осіб, видавати
спеціальні засоби і зброю лише після складання особовим складом
митних органів заліків з правил і порядку їх застосування.
13. Службові особи митних органів за неправомірне
застосування спеціальних засобів і зброї несуть відповідальність,
передбачену чинним законодавством.вгору