Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 червня 2017 р. № 426
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309; 2004 р., № 11, ст. 662, № 36, ст. 2409; 2006 р., № 22, ст. 1613; 2007 р., № 41, ст. 1619, № 67, ст. 2583; 2010 р., № 101, ст. 3636; 2015 р., № 20, ст. 553) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2017 р. № 426

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256

1. В абзаці третьому пункту 2 постанови слова і цифри “, та отримувачами компенсації, які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення” виключити.

2. У Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України механізм фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення щодо надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати  (утримання  будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії; допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу за рахунок субвенцій з державного бюджету.”;

2) у першому реченні пункту 2 слова “та у районних бюджетах” замінити словами “, районних бюджетах, бюджетах об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,”;

3) пункт 3 після слів “виконавчих органів рад” доповнити словами “, об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад”;

4) в абзаці першому пункту 4 слова “субсидій, допомоги та компенсаційних виплат за  пільговий проїзд окремих категорій громадян” замінити словами “субсидій і допомоги населенню”;

5) у пункті 5:

абзац перший після слів “(міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення)” доповнити словами “, об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад”;

в абзаці третьому слова і цифри “та виплати компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення” виключити;

в абзаці четвертому слова “компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, пільг з послуг зв’язку, зокрема безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з придбанням відповідних стаціонарних абонентських терміналів, та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків та зубопротезування)” замінити словами “доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії”;

6) пункт 5-1 виключити;

7) у пункті 6:

абзац перший після слів “(міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення)” доповнити словами “, об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,”;

в абзаці третьому слова і цифри “та компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення” виключити;

в абзаці четвертому слова “компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, пільг з послуг зв’язку, зокрема безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з придбанням відповідних стаціонарних абонентських терміналів, та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків та зубопротезування)” замінити словами “доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії”;

8) в абзаці першому пункту 7 слова “та обласного значення пропорційно фактичним зобов’язанням з пільг, субсидій, допомоги та компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян відповідних бюджетів на дату проведення платежів з їх оплати” замінити словами “та обласного значення, об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, пропорційно фактичним зобов’язанням з пільг, субсидій і допомоги населенню відповідних бюджетів на дату проведення платежів з їх оплати”;

9) абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

“Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів здійснюють у п’ятиденний строк розрахунки з постачальниками відповідних послуг і ведуть облік за видами пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії; допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу.”;

10) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові органи обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій на підставі  реєстрів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, узагальнюють дані про нараховані та фактично здійснені видатки щодо пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та  рідких нечистот, придбання твердого та рідкого пічного побутового  палива і скрапленого газу; доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії; допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за  інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу та подають їх Мінфіну.”.


Публікації документа