Документ 425-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.05.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. № 425
Київ

Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві та створення оперативно-диспетчерських служб

Відповідно до частини другої статті 97 та статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити протягом 2019 року пілотний проект щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві (далі - пілотний проект).

2. Визначити, що учасниками пілотного проекту є центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької, Донецької, Одеської, Полтавської, Тернопільської областей та м. Києва.

3. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві, що додаються.

4. Установити, що під час реалізації пілотного проекту у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві створюється новий механізм організації та надання екстреної медичної допомоги, спрямованої на забезпечення вчасного, якісного та ефективного реагування на випадки невідкладних станів.

5. Міністерству охорони здоров’я забезпечити погодження розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

6. Міністерству охорони здоров’я:

забезпечити оприлюднення щокварталу інформації про реалізацію пілотного проекту на своєму офіційному веб-сайті;

подати до 1 квітня 2020 р. Кабінетові Міністрів України та Міністерству фінансів звіт про результати реалізації пілотного проекту та пропозиції щодо його запровадження на території всіх регіонів України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 425

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами (далі - розпорядники) визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

3. Використання субвенції здійснюється в обсягах, передбачених у Законі України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”.

Розподіл субвенції між місцевими бюджетами та напрямами використання здійснюється відповідно до додатка до цих Порядку та умов.

4. Субвенція спрямовується на здійснення заходів щодо створення оперативно-диспетчерських служб, забезпечення центрів екстреної медичної допомоги спеціалізованим санітарним транспортом екстреної медичної допомоги типів В та С у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві з метою виконання нормативів прибуття бригад екстреної медичної допомоги, засобами оснащення для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки центрів екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах та апаратно-програмними комплексами оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги в рамках створення комплексного автоматизованого управління системою екстреної медичної допомоги за регіонально-розподіленим принципом.

У разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів у межах заходів щодо забезпечення центрів екстреної медичної допомоги засобами оснащення для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки та апаратно-програмними комплексами оперативно-диспетчерських служб кошти, визначені розподілом субвенції як видатки розвитку, можуть спрямовуватися на видатки споживання для такої закупівлі.

5. Умовами надання субвенції є:

1) співфінансування заходів, що здійснюються за рахунок субвенції, з місцевих бюджетів на рівні не менше ніж 25 відсотків їх вартості;

2) наявність матеріально-технічної бази, у тому числі приміщення для навчально-тренувальних відділів (симуляційних центрів) та оперативно-диспетчерських служб у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві.

6. Розпорядники коштів у місячний строк затверджують плани заходів, зазначених у пункті 4 цих Порядку та умов, та подають їх МОЗ.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

Переліки обладнання і предметів довгострокового користування та інформація про предмет закупівель складаються розпорядниками за погодженням з МОЗ.

Спеціалізований санітарний транспорт екстреної медичної допомоги повинен відповідати ДСТУ 7032:2009 (EN 1789:2007) “Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устаткування. Технічні вимоги та методи випробування” та ДСТУ 3849-99 “Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали транспортних засобів оперативних і спеціальних служб”.

Устаткування спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги повинне відповідати Примірному табелю (переліку) оснащення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженому наказом МОЗ від 6 лютого 2014 р. № 101 “Про затвердження Примірного табеля (переліку) оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги”, а також вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047), Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3048).

Засоби оснащення для демонстрації та тренування повинні відповідати зазначеному Примірному табелю (переліку).

8. Розпорядники забезпечують технічне переоснащення та впровадження апаратно-програмного комплексу мережі оперативно-диспетчерських служб.

9. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Казначейство:

перераховує субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407;

інформує щомісяця до 15 числа МОЗ та Мінфін про перераховані за попередній місяць обсяги субвенції та касові видатки у розрізі місцевих бюджетів.

11. Розпорядники подають щомісяця до 10 числа МОЗ звіт про використання субвенції в розрізі заходів.

12. МОЗ інформує щомісяця до 20 числа Мінфін про використання субвенції в розрізі заходів.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток
до Порядку та умов

РОЗПОДІЛ
у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві

(тис. гривень)

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції (видатки розвитку)

разом

з них видатки, пов’язані із закупівлею:

спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги

засобів оснащення для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки центрів екстреної медичної допомоги

апаратно-програмного комплексу оперативно-диспетчерських служб

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

202 024,6

200 331,8

1 692,8


03100000000

Обласний бюджет Волинської області

3 3753 375

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

69 058

67 365,3

1 692,7


06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

10 50010 500

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

5 881,55 881,5

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

9393

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

742,5742,5

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

5 662,95 662,9

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

11 25011 250

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

239 667,4

237 299,7

1 692,7

675,0

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

166 405,1

159 653,6

1 692,7

5 058,8

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

6 095,36 095,3

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

337,1337,1

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

80 818,5

78 810,7

1 692,8

315

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

12 340,612 340,6

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

6 378,76 378,7

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

6 6906 690

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

7 511,57 511,5

26000000000

Міський бюджет м. Києва

87 737,2

74 113,5

1 692,8

11 930,9


________
Усього


922 568,9


817 574,6


10 156,5


94 837,8вгору