Документ 425-XII, поточна редакція — Прийняття від 31.10.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про реалізацію Декларації про державний
суверенітет України у сфері відносин
з радянськими республіками
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 46, ст.611 )

З метою правового забезпечення безпосередніх відносин
Української РСР з радянськими республіками відповідно до
Декларації про державний суверенітет України ( 55-12 ) Верховна
Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
п о с т а н о в л я є:
1. Доручити Комісії з питань державного суверенітету,
міжреспубліканських і міжнаціональних відносин доопрацювати
Концепцію про принципи та основні напрями співробітництва
Української РСР з радянськими республіками і розробити типові
проекти документів (Декларації та Договору).
До 15 листопада ц.р.
2. Вважати необхідним додержуватись такої процедури при
укладанні міждержавних договорів з радянськими республіками:
для ведення переговорів з конкретною республікою Президія
Верховної Ради УРСР затверджує за поданням Комісії з питань
державного суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних
відносин делегацію повноважних представників на чолі з Головою
Верховної Ради УРСР або його заступником та визначає її
повноваження;
вироблені договори підписуються Головою Верховної Ради
Української РСР або його заступниками;
підписані договори підлягають ратифікації Верховною Радою
Української РСР;
контроль за виконанням договорів, які набрали чинності,
покладається на Комісію з питань державного суверенітету,
міжреспубліканських і міжнаціональних відносин, Комісію у
закордонних справах та на Секретаріат Верховної Ради УРСР.
3. Доручити Раді Міністрів УРСР подати на затвердження
Верховній Раді УРСР проекти типового положення про угоди з
радянськими республіками.
До 25 листопада ц.р.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 31 жовтня 1990 року
N 425-XIIвгору