Про звільнення суддів
Постанова Верховної Ради України від 22.12.20114246-VI
Документ 4246-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звільнення суддів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 30, ст.375 )

Відповідно до пунктів 2, 9 частини п'ятої статті 126
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Звільнити з посад суддів:
апеляційного суду Автономної Республіки Крим
Бордачова - у зв'язку з поданням заяви про Валерія Миколайовича відставку;
апеляційного суду Луганської області
Візіра - у зв'язку з поданням заяви про Анатолія Михайловича відставку;
апеляційного суду Херсонської області
Францішка - у зв'язку з поданням заяви про Володимира Йосиповича відставку;
Джанкойського міськрайонного суду
Автономної Республіки Крим
Смирнову - у зв'язку з поданням заяви про Зою Петрівну відставку;
господарського суду Житомирської області
Алексєєва - у зв'язку з досягненням шістдесяти Миколу Васильовича п'яти років.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4246-VIвгору